Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעוכבים

ג', 04.04.2023 מעצר בתנאים מחפירים ל 48 שעות במחסום חקלאי עאנין
ב', 03.04.2023 מחסום ברטעה: עשרות אוטובוסים מובילים לתפילות בהר הבית
ד', 01.03.2023 מעוכבים במחסום עאנין
ד', 11.01.2023 מחסום ברטעה - שוויץ זה כאן
ה', 29.12.2022 מחסום ברטעה: תנו לנו לעבוד. אם לא - החמאס יגיע
ד', 21.12.2022 שיעור בהתנהגות במחסום עאנין
א', 20.11.2022 מחסום ברטעה: "רוב הבודקים ערבים.."
ב', 31.10.2022 מחסום עאנין: חייל סוגר בכוח את השער על רחל
ה', 23.12.2021 מחסומי הצפון: והפרחים לכיבוש
ד', 29.12.2021 באנו לחברון כדי לשמוע ולהראות שלמישהו איכפת
ב', 20.12.2021 שלושה סיפורי חברון: שתי הלוויות,שני חמורים ומחבלת אחת
א', 26.09.2021 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
ג', 31.08.2021 מחסומיהצפון: המעבר בפרצות בגדר ההפרדה נמשך ללא הפרעה
ד', 25.08.2021 מחסום טורה-שקד: איחור בפתיחת השערים
ב', 22.03.2021 חברון: אפילו לא כיבוש נאור
א', 27.01.2019 מחסומי הצפון, ברטעה: "דחפו אותנו כמו חמורים"
ב', 12.02.2018 ברטעה-ריחן, עאנין, טורה-שקד
ד', 07.02.2018 מחסומי הצפון: שוטרי מג"ב מונעים מעבר במחסום ממי שלבוש יפה מדי
ד', 27.12.2017 עיריית ג'יוס, מחסומי פלאמיה, ג'יוס צפון, שני חקלאים שנעצרו ושוחררו למחרת
א', 10.12.2017 קלנדיה
ד', 06.09.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
א', 05.03.2017 בקעת הירדן: מתנחלים חמושים ממשיכים לתקוף באלימות את הרועים הפלסטינים
ה', 26.01.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, צומת ג'ית
ש', 31.12.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ה', 11.08.2016 מת"ק עציון
ד', 06.04.2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 23.12.2015 בית אמין, חבלה, עזון
ה', 08.10.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
ג', 21.07.2015 חוסאן, נשאש, בית אומר, נבי יונס 21.7.2015 וביום שני 27.7.2015
ב', 16.03.2015 ברטעה-ריחן, עאנין
א', 15.03.2015 בית לחם (300)
ב', 09.02.2015 חבלה, עזון עתמה
ב', 29.12.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ה', 18.12.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה
ג', 25.11.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ש', 25.10.2014 מעבר שומרון, עוריף, עינאבוס
ה', 18.09.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
ה', 11.09.2014 חבלה, עזון עתמה
ד', 27.08.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 24.08.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ג', 19.08.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
ב', 18.08.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 04.08.2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 21.07.2014 חבלה, עזון עתמה
ג', 08.07.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 09.06.2014 עזון עתמה
ב', 09.06.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 29.05.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
א', 06.04.2014 חבלה, עזון עתמה
ג', 25.03.2014 דרום הר חברון, חברון
ב', 24.03.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, פלאמיה
ה', 20.03.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
ג', 11.03.2014 חבלה, עזון עתמה
ג', 11.03.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
א', 02.03.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 17.02.2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 17.02.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 02.02.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 30.01.2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
ד', 29.01.2014 חברון
ג', 28.01.2014 דרום הר חברון, חברון
ב', 06.01.2014 דרום הר חברון, חברון
ה', 02.01.2014 טורה-שקד
ג', 26.11.2013 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, צומת ג'ית יום ג' 26/11/2013 אחה"צ
א', 10.11.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 10.11.13, בוקר
ד', 06.11.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ד' 6.11.13, אחה"צ
ב', 04.11.2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 4.11.13, בוקר
ב', 28.10.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.10.13, בוקר
ה', 24.10.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 24.10.13, בוקר
ב', 14.10.2013 אבו דיס (הפשפש), ואלג'ה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 14.10.13, בוקר
ה', 10.10.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 10.10.13, בוקר
ג', 08.10.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 8.10.13, אחה"צ
ה', 26.09.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 26.9.13, בוקר
ה', 12.09.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 12.9.13, בוקר
א', 01.09.2013 קלנדיה, יום א' 1.9.13, אחה"צ
ה', 29.08.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.8.13, בוקר
ה', 22.08.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, אחה"צ
ב', 19.08.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 19.8.13, אחה"צ
א', 18.08.2013 קלנדיה, יום א' 18.8.13, אחה"צ
ה', 08.08.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 8.8.13, אחה"צ
ה', 11.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), יום ה' 11.7.13, אחה"צ
ה', 11.07.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 11.7.13, אחה"צ
ב', 08.07.2013 יום ב' 8.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
ד', 03.07.2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
ד', 26.06.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ד' 26.6.13, בוקר
ג', 25.06.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.6.13, אחה"צ
ו', 21.06.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 21.6.13, בוקר
ג', 18.06.2013 סיור בבקעת הירדן לצוות צילום צרפתי של סרט דוקומנטרי , יום ג' 18.6.2013
ו', 14.06.2013 סגר על ג'יוס עזון, יום ו' 14.6.13, אחה"צ
ד', 05.06.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ד' 5.6.13, אחה"צ
ג', 04.06.2013 חברון, יום ג' 4.6.13, בוקר
ד', 08.05.2013 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, עזון, עזון עתמה, יום ד' 8.5.13, בוקר
א', 05.05.2013 קלנדיה, יום א' 5.5.13, אחה"צ
ה', 02.05.2013 זעתרה (צומת תפוח), עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 2.5.13, אחה"צ
ה', 02.05.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 2.5.13, אחה"צ
ב', 08.04.2013 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 8.4.13, אחה"צ
א', 07.04.2013 דרום הר חברון, יום א' 7.4.13, בוקר
ה', 04.04.2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 4.4.13, בוקר
א', 31.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.3.13, אחה"צ
ב', 18.03.2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 18.3.13, בוקר
ו', 15.03.2013 קלנדיה, יום ו' 15.3.13, בוקר
ב', 11.03.2013 מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 11.3.13, בוקר
א', 10.03.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן,
ה', 07.03.2013 מסוף אורנית, מעבר שומרון יום ה' 07.03.13 אחה"צ
ד', 27.02.2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר, צומת הכבשים, יום ד' 27.2.13, בוקר
ג', 26.02.2013 חווארה, יאסוף, עזון, עזון עתמה
ב', 21.01.2013 סיור בכפרים: שעב אל מראר, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 21.1.13, בוקר
ד', 16.01.2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא אל פאוואר, יום ד' 16.1.13, בוקר
ג', 01.01.2013 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 1.1.13, בוקר
ה', 27.12.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
א', 23.12.2012 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 23.12.12, בוקר
ד', 19.12.2012 ריחן, שקד, יום ד' 19.12.12, אחה"צ
ג', 18.12.2012 חבלה, חווארה, מאדמה, עזון עתמה, יום ג' 18.12.12, אחה"צ
א', 16.12.2012 ריחן, שקד, יום א' 16.12.12, אחה"צ
ג', 11.12.2012 ג'למה, ריחן, שקד, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
ד', 05.12.2012 ריחן, שקד, יום ד' 5.12.12, אחה"צ
ה', 29.11.2012 ג'למה, ריחן, שקד, יום ה' 29.11.12, אחה"צ
א', 25.11.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 25.11.12, בוקר
א', 04.11.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 4.11.12, אחה"צ
ה', 25.10.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 25.10.12, אחה"צ
ה', 27.09.2012 יעבד-דותן, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.9.12, אחה"צ
א', 23.09.2012 קלנדיה, יום א' 23.9.12, אחה"צ
ש', 08.09.2012 ריחן, שקד, שבת 8.9.12, בוקר
ה', 23.08.2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 23.8.12, בוקר
ה', 23.08.2012 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 23.8.12, אחה"צ
א', 05.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.8.12, אחה"צ
ב', 30.07.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 30.7.12, בוקר
ש', 21.07.2012 ריחן, שקד, שבת 21.7.12, בוקר
א', 08.07.2012 דרום הר חברון, חברון, יום א' 8.7.12, בוקר
ב', 02.07.2012 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 2.7.12, אחה"צ
ה', 28.06.2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 28.6.12, אחה"צ
ג', 26.06.2012 ריחן, שקד, יום ג' 26.6.12, אחה"צ
א', 17.06.2012 חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 17.6.12, בוקר
ד', 06.06.2012 בורין (יצהר), חווארה, יום ד' 6.6.12, בוקר
ד', 30.05.2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.5.12, בוקר
ג', 29.05.2012 ריחן, שקד, יום ג' 29.5.12, אחה"צ
ה', 17.05.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 17.5.12, אחה"צ
ה', 10.05.2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, אחה"צ
א', 06.05.2012 חברון, יום א' 6.5.12, בוקר
ד', 02.05.2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 2.5.12, בוקר
ג', 24.04.2012 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום ג' 24.4.12, אחה"צ
ג', 17.04.2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 17.4.12, בוקר
א', 15.04.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.4.12, בוקר
ג', 20.03.2012 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 20.3.12, בוקר
ג', 20.03.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 20.3.12, בוקר
א', 18.03.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 18.3.12, בוקר
ה', 15.03.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 15.3.12, אחה"צ
ג', 13.03.2012 חבלה, עזון עתמה, עיזבת טביב, קלקיליה, יום ג' 13.3.12, אחה"צ
ד', 07.03.2012 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 7.3.12, בוקר
ג', 06.03.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 6.3.12, בוקר
ב', 05.03.2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 5.3.12, בוקר
ב', 27.02.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.2.12, בוקר
א', 26.02.2012 חברון, יום א' 26.2.12, בוקר
ג', 21.02.2012 ריחן, יום ג' 21.2.12, אחה"צ
ה', 16.02.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 16.2.12, אחה"צ
ב', 06.02.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 6.2.12, בוקר
ג', 24.01.2012 ריחן, יום ג' 24.1.12, בוקר
א', 22.01.2012 ריחן, שקד, יום א' 22.1.12, אחה"צ
א', 15.01.2012 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום א' 15.1.12, אחה"צ
א', 08.01.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 8.1.12, אחה"צ
ו', 06.01.2012 ריחן, שקד, יום ו' 6.1.12, אחה"צ
ה', 05.01.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 5.1.12, אחה"צ
ה', 22.12.2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
ג', 06.12.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.12.11, אחה"צ
ג', 29.11.2011 אבו דיס (הפשפש), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 29.11.11, בוקר
ה', 24.11.2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
ה', 10.11.2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 10.11.11, בוקר
ה', 10.11.2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 10.11.11, אחה"צ
א', 06.11.2011 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 6.11.11, בוקר
ג', 01.11.2011 חמרה (בקעות), יום ג' 1.11.11, אחה"צ
ה', 27.10.2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.10.11, בוקר
ג', 25.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 25.10.11, אחה"צ
ב', 24.10.2011 ריחן, שקד, יום ב' 24.10.11, בוקר
ב', 10.10.2011 א-ראם, בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 10.10.11, בוקר
א', 09.10.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 9.10.11, בוקר
ה', 06.10.2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 6.10.11, אחה"צ
ה', 06.10.2011 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 6.10.11, בוקר
ד', 05.10.2011 ריחן, שקד, יום ד' 5.10.11, בוקר
ד', 05.10.2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 5.10.11, בוקר
ש', 24.09.2011 ריחן, שקד, שבת 24.9.11, בוקר
ה', 22.09.2011 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 22.9.11, בוקר
ג', 13.09.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
ד', 10.08.2011 חברון, תרקומיא, יום ד' 10.8.11, בוקר
ש', 23.07.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 23.7.11, בוקר
ג', 19.07.2011 ביקור בכפרים: חירבת טוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ג' 19.7.11, בוקר
ה', 14.07.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 14.7.11, אחה"צ
ה', 07.07.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 7.7.11, בוקר
ד', 22.06.2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 22.6.11, אחה"צ
ג', 21.06.2011 סיור בכפרים: סוסיא, ביר אל עיד, דרום הר חברון, חברון, יום ג' 21.6.11, בוקר
ג', 14.06.2011 אום אל ח'יר, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), 14.6.2011, בוקר
ה', 09.06.2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 9.6.11, אחה"צ
ד', 01.06.2011 דרום הר חברון, חברון, יום ד' 1.6.11, בוקר
ה', 26.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.5.11, בוקר
א', 22.05.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 22.5.11, בוקר
א', 22.05.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 22.5.11, בוקר
ש', 21.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 21.5.11, בוקר
ג', 17.05.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 17.5.11, בוקר
ה', 05.05.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
ד', 04.05.2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ד' 4.5.11, אחה"צ
ה', 07.04.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 7.4.11, אחה"צ
ב', 04.04.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 4.4.11, בוקר
ד', 30.03.2011 חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 30.3.11, בוקר
ש', 26.03.2011 ריחן, שקד, שבת 26.3.11, בוקר
ה', 24.03.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 24.3.11, בוקר
ה', 03.03.2011 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 3.3.11, אחה"צ
ה', 03.03.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.3.11, אחה"צ
ב', 28.02.2011 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 28.2.11, אחה"צ
א', 27.02.2011 ריחן, שקד, יום א' 27.2.11, אחה"צ
ה', 24.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
ג', 15.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.2.11, אחה"צ
ב', 14.02.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 14.2.11, בוקר
א', 13.02.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 13.2.11, אחה"צ
ג', 08.02.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 8.2.11, בוקר
ב', 07.02.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 7.2.11, בוקר
ה', 03.02.2011 ג'למה, ריחן, יום ה' 3.2.11, אחה"צ
ג', 01.02.2011 ריחן, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
א', 30.01.2011 ריחן, שקד, יום א' 30.1.11, אחה"צ
ה', 27.01.2011 נעלין (קרית ספר), יום ה' 27.1.11, בוקר
ד', 26.01.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 26.1.11, אחה"צ
א', 23.01.2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.1.11, אחה"צ
א', 16.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 16.1.11, אחה"צ
א', 16.01.2011 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום א' 16.1.11, אחה"צ
ג', 11.01.2011 ריחן, שקד, יום ג' 11.1.11, בוקר
א', 09.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.1.11, אחה"צ
ד', 22.12.2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
ג', 21.12.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 21.12.10, בוקר
ש', 18.12.2010 ריחן, שקד, שבת 18.12.10, בוקר
ד', 15.12.2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 15.12.10, אחה"צ
ה', 09.12.2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 9.12.10, אחה"צ
ד', 01.12.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 1.12.10, אחה"צ
א', 28.11.2010 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, תיאסיר, יום א' 28.11.10, אחה"צ
א', 28.11.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 28.11.10, אחה"צ
ה', 25.11.2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 25.11.10, אחה"צ
ה', 25.11.2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 25.11.10, אחה"צ
ג', 23.11.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.11.10, בוקר
ה', 18.11.2010 בית פוריכ, חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 18.11.10, בוקר
ג', 09.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 9.11.10, בוקר
א', 07.11.2010 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 7.11.10, בוקר
ה', 04.11.2010 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 4.11.10, בוקר
ה', 04.11.2010 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 4.11.10, בוקר
ד', 03.11.2010 ריחן, שקד, יום ד' 3.11.10, בוקר
א', 31.10.2010 עאנין, ריחן, יום א' 31.10.10, אחה"צ
א', 24.10.2010 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 24.10.10, בוקר
ב', 04.10.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 4.10.10, אחה"צ
ד', 29.09.2010 קלנדיה, יום ד' 29.9.10, אחה"צ
א', 19.09.2010 בית לחם, מת"ק עציון, קלקיליה, יום א' 19.9.10, בוקר
א', 05.09.2010 ריחן, שקד, יום א' 5.9.10, בוקר
ה', 02.09.2010 ריחן, שקד, יום ה' 2.9.10, אחה"צ
א', 29.08.2010 ריחן, שקד, יום א' 29.8.10, אחה"צ
ה', 26.08.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 26.8.10, בוקר
ד', 28.07.2010 ריחן, שקד, יום ד' 28.7.10, בוקר
ב', 26.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 26.7.10, אחה"צ
א', 25.07.2010 ריחן, יום א' 25.7.10, בוקר
ב', 12.07.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 12.7.10, אחה"צ
א', 04.07.2010 ריחן, שקד, יום א' 4.7.10, אחה"צ
ד', 30.06.2010 חברון, יום ד' 30.6.10, אחה"צ
א', 27.06.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 27.6.10, בוקר
א', 20.06.2010 ריחן, שקד, יום א' 20.6.10, אחה"צ
ב', 14.06.2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום ב' 14.6.10, אחה"צ
ג', 01.06.2010 ג'למה, ריחן, שקד, יום ג' 1.6.10, אחה"צ
א', 30.05.2010 ריחן, שקד, יום א' 30.5.10, בוקר
ה', 27.05.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 27.5.10, בוקר
ה', 13.05.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 13.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 10.5.10, בוקר
ב', 10.05.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
ה', 06.05.2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 6.5.10, אחה"צ
ה', 22.04.2010 עזון עתמה, יום ה' 22.4.10, בוקר
ד', 21.04.2010 בידו, מחסום רמות, יום ד' 21.4.10, אחה"צ
ש', 17.04.2010 ריחן, שקד, יום ש' 17.4.10, בוקר
ג', 13.04.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 13.4.10, בוקר
א', 11.04.2010 ריחן, שקד, יום א' 11.4.10, אחה"צ
ד', 07.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
ד', 07.04.2010 דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
ג', 06.04.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ראס עטיה, יום ג' 6.4.10, בוקר
ב', 22.03.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.3.10, אחה"צ
א', 21.03.2010 ריחן, שקד, יום א' 21.3.10, בוקר
א', 21.03.2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.3.10, בוקר
ה', 18.03.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
ג', 09.03.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, בוקר
ה', 04.03.2010 ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.3.10, אחה"צ
ב', 01.03.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 1.3.10, אחה"צ
א', 21.02.2010 ריחן, שקד, יום א' 21.2.10, אחה"צ
א', 21.02.2010 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 21.2.10, בוקר
ה', 18.02.2010 ריחן, שקד, יום ה' 18.2.10, בוקר
ה', 18.02.2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
ג', 16.02.2010 עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
ד', 10.02.2010 ריחן, שקד, יום ד' 10.2.10, בוקר
ד', 10.02.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
א', 07.02.2010 ריחן, שקד, יום א' 7.2.10, אחה"צ
א', 07.02.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 7.2.10, בוקר
ד', 03.02.2010 קלנדיה, יום ד' 3.2.10, אחה"צ
ג', 02.02.2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 2.2.10, בוקר
א', 31.01.2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
ה', 28.01.2010 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 28.1.10, בוקר
ד', 27.01.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 27.1.10, בוקר
א', 24.01.2010 ריחן, שקד, יום א' 24.1.10, אחה"צ
ג', 19.01.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 19.1.10, בוקר
א', 17.01.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 17.1.10, בוקר
ש', 16.01.2010 ריחן, שקד, יום ש' 16.1.10, בוקר
ד', 13.01.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 13.1.10, אחה"צ
ג', 12.01.2010 ריחן, שקד, יום ג' 12.1.10, בוקר
א', 10.01.2010 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 10.1.10, אחה"צ
ה', 07.01.2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 7.1.10, בוקר
ה', 31.12.2009 עזון עתמה, יום ה' 31.12.09, בוקר
ה', 31.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 31.12.09, בוקר
ד', 30.12.2009 ריחן, שקד, יום ד' 30.12.09, בוקר
ב', 21.12.2009 חברון, יום ב' 21.12.09, בוקר
ה', 17.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
ה', 17.12.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
ד', 16.12.2009 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 16.12.09, בוקר
ד', 16.12.2009 חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 16.12.09, בוקר
ג', 08.12.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.12.09, בוקר
א', 06.12.2009 קלנדיה, יום א' 6.12.09, אחה"צ
ד', 02.12.2009 ריחן, שקד, יום ד' 2.12.09, בוקר
ג', 01.12.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 1.12.09, אחה"צ
ג', 01.12.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 1.12.09, אחה"צ
ג', 01.12.2009 עזון עתמה, יום ג' 1.12.09, אחה"צ
ב', 30.11.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 30.11.09, בוקר
ד', 25.11.2009 ריחן, שקד, יום ד' 25.11.09, בוקר
ד', 25.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
ד', 18.11.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
ד', 18.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
ד', 18.11.2009 ריחן, יום ד' 18.11.09, בוקר
ג', 17.11.2009 ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ג' 17.11.09, אחה"צ
ג', 17.11.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 17.11.09, אחה"צ
ה', 12.11.2009 קלנדיה, יום ה' 12.11.09, בוקר
ה', 12.11.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 12.11.09, בוקר
א', 08.11.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 8.11.09, אחה"צ
ג', 03.11.2009 ריחן, שקד, יום ג' 3.11.09, אחה"צ
א', 01.11.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 1.11.09, אחה"צ
א', 01.11.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 1.11.09, אחה"צ
ה', 29.10.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
א', 25.10.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום א' 25.10.09, בוקר
א', 25.10.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 25.10.09, בוקר
ו', 23.10.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 23.10.09, בוקר
ה', 22.10.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 22.10.09, בוקר
ד', 21.10.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 21.10.09, בוקר
א', 18.10.2009 עאנין, ריחן, יום א' 18.10.09, אחה"צ
ד', 14.10.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 14.10.09, בוקר
ד', 14.10.2009 עזון עתמה, יום ד' 14.10.09, אחה"צ
ג', 13.10.2009 ג'וברה (כפריאת), יום ג' 13.10.09, בוקר
א', 11.10.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 11.10.09, בוקר
ד', 30.09.2009 ריחן, שקד, יום ד' 30.9.09, בוקר
ג', 29.09.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 29.9.09, בוקר
ד', 23.09.2009 מעבר אייל, יום ד' 23.9.09, בוקר
ד', 16.09.2009 ריחן, שקד, יום ד' 16.9.09, בוקר
ב', 14.09.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.9.09, בוקר
ה', 10.09.2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.9.09, בוקר
ה', 03.09.2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
א', 30.08.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
ה', 20.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 20.8.09, בוקר
ב', 17.08.2009 מעבר אייל, יום ב' 17.8.09, בוקר
א', 16.08.2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום א' 16.8.09, אחה"צ
ש', 15.08.2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 15.8.09, בוקר
ה', 13.08.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 13.8.09, בוקר
ב', 10.08.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 10.8.09, בוקר
ש', 08.08.2009 ריחן, שקד, יום ש' 8.8.09, בוקר
ה', 06.08.2009 מעבר אייל, יום ה' 6.8.09, בוקר
ד', 05.08.2009 ריחן, שקד, יום ד' 5.8.09, בוקר
ד', 05.08.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
ג', 04.08.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 4.8.09, בוקר
ג', 04.08.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 4.8.09, בוקר
ב', 03.08.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 3.8.09, בוקר
ו', 31.07.2009 דרום הר חברון, יום ו' 31.7.09, בוקר
ה', 30.07.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
ג', 28.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 28.7.09, אחה"צ
א', 26.07.2009 ריחן, שקד, יום א' 26.7.09, בוקר
ש', 25.07.2009 ריחן, שקד, יום ש' 25.7.09, בוקר
ה', 23.07.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 23.7.09, בוקר
ד', 22.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 22.7.09, בוקר
ג', 21.07.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.7.09, בוקר
ג', 14.07.2009 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 14.7.09, בוקר
ה', 09.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 9.7.09, בוקר
ה', 09.07.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 9.7.09, בוקר
ג', 07.07.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 7.7.09, בוקר
ב', 29.06.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
א', 28.06.2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 28.6.09, אחה"צ
א', 28.06.2009 אבו דיס, יום א' 28.6.09, אחה"צ
ה', 25.06.2009 עזון עתמה, יום ה' 25.6.09, אחה"צ
ד', 24.06.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 24.6.09, בוקר
ג', 23.06.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.6.09, בוקר
ה', 18.06.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 18.6.09, בוקר
ב', 15.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 15.6.09, אחה"צ
א', 14.06.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
ש', 13.06.2009 ריחן, שקד, יום ש' 13.6.09, בוקר
ש', 13.06.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 13.6.09, אחה"צ
ד', 10.06.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 10.6.09, בוקר
ג', 09.06.2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום ג' 9.6.09, אחה"צ
ג', 09.06.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 9.6.09, בוקר
ב', 08.06.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, בוקר
א', 07.06.2009 ריחן, שקד, יום א' 7.6.09, אחה"צ
ה', 04.06.2009 דרום הר חברון, חברון, יום ה' 4.6.09, בוקר
ה', 04.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
ה', 04.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 4.6.09, בוקר
ה', 04.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
א', 31.05.2009 אייל, ענבתא, קלקיליה, יום א' 31.5.09, אחה"צ
ה', 28.05.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 28.5.09, בוקר
ד', 27.05.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 27.5.09, בוקר
א', 24.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.5.09, אחה"צ
ה', 21.05.2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.5.09, בוקר
ג', 19.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ג' 19.5.09, בוקר
ג', 19.05.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
א', 17.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 14.5.09, בוקר
ד', 13.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 13.5.09, בוקר
ד', 13.05.2009 עזון עתמה, יום ד' 13.5.09, אחה"צ
ג', 12.05.2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
א', 10.05.2009 ריחן, שקד, יום א' 10.5.09, אחה"צ
ה', 07.05.2009 ארתאח, יום ה' 7.5.09, בוקר
ה', 07.05.2009 דיר שאראף (חביות), יום ה' 7.5.09, אחה"צ
ד', 06.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 6.5.09, בוקר
ד', 06.05.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 6.5.09, בוקר
ג', 05.05.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.5.09, בוקר
ב', 04.05.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.5.09, בוקר
ב', 04.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
א', 03.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 3.5.09, אחה"צ
א', 03.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.5.09, בוקר
ו', 01.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 1.5.09, בוקר
ה', 30.04.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 30.4.09, בוקר
ה', 30.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 30.4.09, בוקר
ה', 30.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
ה', 30.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
ג', 28.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
ג', 28.04.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ג' 28.4.09, בוקר
ב', 27.04.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 27.4.09, בוקר
ב', 27.04.2009 ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.4.09, בוקר
א', 26.04.2009 חברון, סנסנה, יום א' 26.4.09, בוקר
א', 26.04.2009 ריחן, שקד, יום א' 26.4.09, אחה"צ
א', 26.04.2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, אחה"צ
ה', 23.04.2009 אייל, ארתאח, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
ד', 22.04.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 22.4.09, בוקר
ד', 22.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 22.4.09, אחה"צ
ג', 21.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 21.4.09, אחה"צ
ג', 21.04.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 21.4.09, בוקר
א', 19.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
ו', 17.04.2009 עזון עתמה, יום ו' 17.4.09, אחה"צ
ה', 16.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 16.4.09, אחה"צ
ג', 14.04.2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 14.4.09, בוקר
ג', 14.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 14.4.09, אחה"צ
א', 12.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
ה', 09.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 9.4.09, בוקר
ד', 08.04.2009 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 8.4.09, בוקר
ב', 06.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
א', 05.04.2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.4.09, אחה"צ
ה', 02.04.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), יום ה' 2.4.09, אחה"צ
ה', 02.04.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
ה', 02.04.2009 עזון עתמה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
א', 29.03.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום א' 29.3.09, אחה"צ
ד', 25.03.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
ד', 25.03.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 25.3.09, בוקר
ד', 25.03.2009 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
ד', 25.03.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, בוקר
ג', 24.03.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
ג', 24.03.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 24.3.09, בוקר
ג', 24.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
ג', 24.03.2009 דיר שאראף (חביות), קלקיליה, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
ב', 23.03.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 23.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 23.3.09, אחה"צ
א', 22.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 22.3.09, אחה"צ
א', 22.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 22.3.09, אחה"צ
ש', 21.03.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, בוקר
ש', 21.03.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 21.3.09, אחה"צ
ו', 20.03.2009 בית איבא, חווארה, יום ו' 20.3.09, בוקר
ה', 19.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 19.3.09, בוקר
ה', 19.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
א', 15.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 15.3.09, אחה"צ
ה', 12.03.2009 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ה' 12.3.09, אחה"צ
ה', 12.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.3.09, בוקר
ד', 11.03.2009 חווארה, יום ד' 11.3.09, אחה"צ
ג', 10.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 10.3.09, אחה"צ
א', 08.03.2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
ש', 07.03.2009 בית איבא, בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 7.3.09, בוקר
ה', 05.03.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
ה', 05.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
ה', 05.03.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 5.3.09, בוקר
ד', 04.03.2009 חווארה, יום ד' 4.3.09, בוקר
ג', 03.03.2009 חווארה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
ה', 26.02.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, יום ה' 26.2.09, בוקר
ה', 26.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 26.2.09, בוקר
ה', 26.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 26.2.09, בוקר
ד', 25.02.2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
ד', 25.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
ג', 24.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 24.2.09, בוקר
ג', 24.02.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 24.2.09, בוקר
ג', 24.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
ב', 23.02.2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 23.2.09, אחה"צ
ב', 23.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 23.2.09, בוקר
ה', 19.02.2009 בית איבא, יום ה' 19.2.09, אחה"צ
ה', 19.02.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.2.09, אחה"צ
ג', 17.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 17.2.09, בוקר
ג', 17.02.2009 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 17.2.09, בוקר
ב', 16.02.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
ב', 16.02.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
א', 15.02.2009 בית איבא, יום א' 15.2.09, בוקר
א', 15.02.2009 חווארה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
א', 15.02.2009 עטרות, קלנדיה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
א', 15.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
ה', 12.02.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
ה', 12.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
ד', 11.02.2009 ריחן, שקד, יום ד' 11.2.09, בוקר
ג', 10.02.2009 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 10.2.09, אחה"צ
ב', 09.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
א', 08.02.2009 דרום הר חברון, חברון, יום א' 8.2.09, בוקר
א', 08.02.2009 בית איבא, יום א' 8.2.09, אחה"צ
ג', 03.02.2009 בית איבא, יום ג' 3.2.09, אחה"צ
ג', 03.02.2009 בית איבא, יום ג' 3.2.09, בוקר
ב', 02.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.2.09, בוקר
ב', 02.02.2009 בית איבא, יום ב' 2.2.09, בוקר
א', 01.02.2009 עטרות, קלנדיה, יום א' 1.2.09, אחה"צ
א', 01.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 1.2.09, אחה"צ
ה', 29.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.1.09, בוקר
ד', 28.01.2009 בית איבא, יום ד' 28.1.09, בוקר
ד', 28.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 28.1.09, בוקר
ג', 27.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 27.1.09, בוקר
ג', 27.01.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
א', 25.01.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.1.09, בוקר
א', 25.01.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.1.09, אחה"צ
א', 25.01.2009 ריחן, שקד, יום א' 25.1.09, בוקר
ש', 24.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 24.1.09, בוקר
ש', 24.01.2009 חווארה, יום ש' 24.1.09, אחה"צ
ד', 21.01.2009 בית איבא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
ד', 21.01.2009 בית איבא, יום ד' 21.1.09, בוקר
ד', 21.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 21.1.09, אחה"צ
ג', 20.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, בוקר
ג', 20.01.2009 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
ג', 20.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
ב', 19.01.2009 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 19.1.09, בוקר
א', 18.01.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 18.1.09, בוקר
א', 18.01.2009 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.1.09, אחה"צ
א', 18.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 18.1.09, אחה"צ
ו', 16.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 16.1.09, בוקר
ה', 15.01.2009 אבו דיס, ענבתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 15.1.09, בוקר
ה', 15.01.2009 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.1.09, אחה"צ
ה', 15.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 15.1.09, בוקר
ד', 14.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 14.1.09, בוקר
ג', 13.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 13.1.09, אחה"צ
ג', 13.01.2009 בית איבא, יום ג' 13.1.09, אחה"צ
ב', 12.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.1.09, בוקר
ב', 12.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, יום ב' 12.1.09, אחה"צ
ש', 10.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 10.1.09, בוקר
ד', 07.01.2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, בוקר
ד', 07.01.2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
ג', 06.01.2009 קלנדיה, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
ב', 05.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 5.1.09, אחה"צ
א', 04.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 4.1.09, אחה"צ
ג', 30.12.2008 בית איבא, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ג', 30.12.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 30.12.08, בוקר
ג', 30.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ב', 29.12.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 29.12.08, אחה"צ
ד', 24.12.2008 בית איבא, יום ד' 24.12.08, בוקר
ג', 23.12.2008 בית איבא, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
ג', 23.12.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.12.08, בוקר
ב', 22.12.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 22.12.08, אחה"צ
ב', 22.12.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 22.12.08, אחה"צ
ש', 20.12.2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 20.12.08, בוקר
ה', 18.12.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
ה', 18.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 18.12.08, בוקר
ד', 17.12.2008 בית איבא, יום ד' 17.12.08, אחה"צ
ג', 16.12.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 15.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 15.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 חווארה, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
א', 14.12.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 14.12.08, בוקר
א', 14.12.2008 ריחן, שקד, יום א' 14.12.08, בוקר
א', 14.12.2008 ריחן, שקד, יום א' 14.12.08, בוקר
א', 14.12.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.12.08, בוקר
ה', 11.12.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.12.08, בוקר
ה', 11.12.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 11.12.08, אחה"צ
ג', 09.12.2008 בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
ג', 09.12.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
א', 07.12.2008 חווארה, יום א' 7.12.08, אחה"צ
א', 07.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 7.12.08, אחה"צ
ה', 04.12.2008 חווארה, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
ה', 04.12.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
ד', 03.12.2008 חווארה, יום ד' 3.12.08, בוקר
ד', 03.12.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 3.12.08, אחה"צ
ג', 02.12.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 2.12.08, אחה"צ
ב', 01.12.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
ב', 01.12.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.12.08, בוקר
ב', 01.12.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.12.08, אחה"צ
א', 30.11.2008 חווארה, יום א' 30.11.08, אחה"צ
ה', 27.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 27.11.08, בוקר
ד', 26.11.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
ג', 25.11.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
ב', 24.11.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 24.11.08, אחה"צ
א', 23.11.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום א' 23.11.08, בוקר
ה', 20.11.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 20.11.08, בוקר
ה', 20.11.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ה' 20.11.08, בוקר
ה', 20.11.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 20.11.08, אחה"צ
ד', 19.11.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 19.11.08, אחה"צ
ב', 17.11.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
ב', 17.11.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
ג', 11.11.2008 בית איבא, יום ג' 11.11.08, בוקר
ג', 11.11.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.11.08, אחה"צ
א', 09.11.2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.11.08, אחה"צ
א', 09.11.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 9.11.08, בוקר
ש', 08.11.2008 בית איבא, בית פוריכ, חווארה, שבי שומרון, יום ש' 8.11.08, בוקר
ו', 07.11.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ו' 7.11.08, בוקר
ה', 06.11.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.11.08, בוקר
ה', 06.11.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
ד', 05.11.2008 בית איבא, יום ד' 5.11.08, בוקר
ד', 05.11.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
ד', 05.11.2008 בית איבא, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
ד', 05.11.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.11.08, בוקר
ג', 04.11.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 4.11.08, אחה"צ
א', 02.11.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 2.11.08, אחה"צ
א', 02.11.2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 2.11.08, אחה"צ
ה', 30.10.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
ה', 30.10.2008 בית איבא, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
ד', 29.10.2008 בית איבא, יום ד' 29.10.08, אחה"צ
ג', 28.10.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 28.10.08, אחה"צ
ב', 27.10.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 27.10.08, בוקר
ב', 27.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 27.10.08, אחה"צ
א', 26.10.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
ה', 23.10.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
ה', 23.10.2008 בית איבא, יום ה' 23.10.08, בוקר
ב', 20.10.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 20.10.08, בוקר
א', 19.10.2008 עטרה, קלנדיה, יום א' 19.10.08, אחה"צ
ה', 16.10.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
ה', 16.10.2008 בית איבא, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
ה', 16.10.2008 בית איבא, יום ה' 16.10.08, בוקר
א', 12.10.2008 א-ראם, קלנדיה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
ג', 07.10.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
ב', 06.10.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 6.10.08, בוקר
ב', 06.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
א', 05.10.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 5.10.08, בוקר
א', 05.10.2008 בית איבא, יום א' 5.10.08, אחה"צ
א', 05.10.2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 5.10.08, אחה"צ
ה', 02.10.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 2.10.08, אחה"צ
ד', 01.10.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 1.10.08, אחה"צ
ב', 29.09.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.9.08, בוקר
ב', 29.09.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.9.08, אחה"צ
ו', 26.09.2008 ענאתא, יום ו' 26.9.08, בוקר
ה', 25.09.2008 עזון עתמה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
ה', 25.09.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
ה', 25.09.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
ג', 23.09.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 23.9.08, בוקר
ג', 23.09.2008 בית איבא, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
ג', 23.09.2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
ב', 22.09.2008 חווארה, יום ב' 22.9.08, אחה"צ
ב', 22.09.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.9.08, בוקר
א', 21.09.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.9.08, אחה"צ
ה', 18.09.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
ד', 17.09.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 17.9.08, בוקר
ג', 16.09.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 16.9.08, בוקר
ב', 15.09.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 15.9.08, בוקר
ב', 15.09.2008 בית איבא, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
ב', 15.09.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
א', 14.09.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 14.9.08, אחה"צ
א', 14.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.9.08, אחה"צ
ש', 13.09.2008 חווארה, יום ש' 13.9.08, אחה"צ
ו', 12.09.2008 בית לחם, יום ו' 12.9.08, בוקר
ה', 11.09.2008 בית איבא, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
ה', 11.09.2008 חווארה, עורטא, יום ה' 11.9.08, אחה"צ
ה', 11.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 11.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 10.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 10.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 בית איבא, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
ד', 10.09.2008 חווארה, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
ד', 10.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
ג', 09.09.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
ב', 08.09.2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 8.9.08, בוקר
א', 07.09.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 7.9.08, בוקר
ה', 04.09.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
ד', 03.09.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 3.9.08, בוקר
ג', 02.09.2008 בית איבא, יום ג' 2.9.08, אחה"צ
ב', 01.09.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 1.9.08, בוקר
ב', 01.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
א', 31.08.2008 בית איבא, יום א' 31.8.08, אחה"צ
א', 31.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 31.8.08, אחה"צ
א', 31.08.2008 בית איבא, יום א' 31.8.08, בוקר
ה', 28.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 28.8.08, בוקר
ה', 28.08.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
ה', 28.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
ה', 28.08.2008 עזון עתמה, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
ד', 27.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 27.8.08, בוקר
ד', 27.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
ג', 26.08.2008 בית איבא, יום ג' 26.8.08, אחה"צ
ג', 26.08.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 26.8.08, בוקר
ג', 26.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 26.8.08, בוקר
ב', 25.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
ב', 25.08.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.8.08, בוקר
א', 24.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 24.8.08, בוקר
א', 24.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום א' 24.8.08, בוקר
ש', 23.08.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 23.8.08, בוקר
ש', 23.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 23.8.08, בוקר
ו', 22.08.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 22.8.08, בוקר
ה', 21.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 21.8.08, בוקר
ה', 21.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
ה', 21.08.2008 בית איבא, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
ה', 21.08.2008 עזון עתמה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
ד', 20.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
ד', 20.08.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ד' 20.8.08, בוקר
ד', 20.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.8.08, בוקר
ג', 19.08.2008 בית איבא, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
ג', 19.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 19.8.08, אחה"צ
ב', 18.08.2008 בית איבא, יום ב' 18.8.08, אחה"צ
ב', 18.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
א', 17.08.2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 17.8.08, בוקר
א', 17.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
ה', 14.08.2008 עזון עתמה, יום ה' 14.8.08, אחה"צ
ה', 14.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 14.8.08, בוקר
ד', 13.08.2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 13.8.08, אחה"צ
ד', 13.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 13.8.08, אחה"צ
ב', 11.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 11.8.08, אחה"צ
ב', 11.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 11.8.08, בוקר
א', 10.08.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 10.8.08, אחה"צ
א', 10.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
א', 10.08.2008 בית איבא, עזון, שבי שומרון, יום א' 10.8.08, בוקר
א', 10.08.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 10.8.08, בוקר
א', 10.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 10.8.08, בוקר
ו', 08.08.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ו' 8.8.08, בוקר
ה', 07.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 7.8.08, אחה"צ
ה', 07.08.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 7.8.08, בוקר
ה', 07.08.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.8.08, אחה"צ
ד', 06.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 6.8.08, בוקר
ד', 06.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
ד', 06.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ד' 6.8.08, בוקר
ג', 05.08.2008 בית איבא, יום ג' 5.8.08, אחה"צ
ב', 04.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 4.8.08, אחה"צ
א', 03.08.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 3.8.08, אחה"צ
א', 03.08.2008 בית איבא, יום א' 3.8.08, בוקר
ה', 31.07.2008 בית איבא, יום ה' 31.7.08, אחה"צ
ה', 31.07.2008 בית איבא, יום ה' 31.7.08, בוקר
ד', 30.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.7.08, בוקר
ד', 30.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 30.7.08, אחה"צ
ד', 30.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, אחה"צ
ד', 30.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 30.7.08, בוקר
ג', 29.07.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 29.7.08, בוקר
ג', 29.07.2008 בית איבא, יום ג' 29.7.08, אחה"צ
ב', 28.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 28.7.08, אחה"צ
ב', 28.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.7.08, בוקר
א', 27.07.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.7.08, בוקר
א', 27.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 27.7.08, אחה"צ
א', 27.07.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 27.7.08, אחה"צ
ה', 24.07.2008 עזון עתמה, יום ה' 24.7.08, אחה"צ
ה', 24.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 24.7.08, בוקר
ה', 24.07.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.7.08, אחה"צ
ד', 23.07.2008 בית איבא, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
ד', 23.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.7.08, בוקר
ג', 22.07.2008 בית איבא, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
ג', 22.07.2008 ג'ית, יום ג' 22.7.08, אחה"צ
ב', 21.07.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.7.08, בוקר
ב', 21.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
ב', 21.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 21.7.08, בוקר
א', 20.07.2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.7.08, בוקר
א', 20.07.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 20.7.08, אחה"צ
ש', 19.07.2008 ריחן, שקד, יום ש' 19.7.08, בוקר
ה', 17.07.2008 עזון עתמה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
ה', 17.07.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.7.08, בוקר
ה', 17.07.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.7.08, בוקר
ה', 17.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 17.7.08, בוקר
ה', 17.07.2008 עזון עתמה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
ה', 17.07.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.7.08, אחה"צ
ד', 16.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
ד', 16.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 16.7.08, בוקר
ד', 16.07.2008 בית איבא, יום ד' 16.7.08, בוקר
ד', 16.07.2008 בית איבא, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
ג', 15.07.2008 בית איבא, יום ג' 15.7.08, אחה"צ
ב', 14.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.7.08, אחה"צ
ב', 14.07.2008 בית איבא, יום ב' 14.7.08, בוקר
א', 13.07.2008 בית איבא, יום א' 13.7.08, בוקר
ה', 10.07.2008 בית פוריכ, חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, בוקר
ה', 10.07.2008 עזון עתמה, יום ה' 10.7.08, אחה"צ
ה', 10.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
ה', 10.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
ג', 08.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 8.7.08, בוקר
איך נוצר שהיד- ראיון עם פלסטינים צעירים
ב', 07.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 7.7.08, בוקר
ב', 07.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 7.7.08, אחה"צ
א', 06.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
א', 06.07.2008 בית איבא, יום א' 6.7.08, אחה"צ
ש', 05.07.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ש' 5.7.08, בוקר
ה', 03.07.2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 3.7.08, בוקר
ה', 03.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 3.7.08, אחה"צ
ד', 02.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 2.7.08, בוקר
ד', 02.07.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
ג', 01.07.2008 בית איבא, יום ג' 1.7.08, אחה"צ
ג', 01.07.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 1.7.08, בוקר
ב', 30.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 30.6.08, אחה"צ
א', 29.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 29.6.08, בוקר
א', 29.06.2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
ה', 26.06.2008 עזון עתמה, יום ה' 26.6.08, אחה"צ
ה', 26.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 26.6.08, אחה"צ
ד', 25.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ד' 25.6.08, בוקר
ד', 25.06.2008 בית איבא, יום ד' 25.6.08, אחה"צ
ד', 25.06.2008 בית איבא, יום ד' 25.6.08, בוקר
ג', 24.06.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
ב', 23.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 23.6.08, בוקר
ב', 23.06.2008 בית איבא, יום ב' 23.6.08, אחה"צ
ב', 23.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 23.6.08, אחה"צ
א', 22.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.6.08, בוקר
א', 22.06.2008 בית איבא, יום א' 22.6.08, בוקר
א', 22.06.2008 בית איבא, יום א' 22.6.08, אחה"צ
א', 22.06.2008 ריחן, שקד, יום א' 22.6.08, בוקר
א', 22.06.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
ש', 21.06.2008 בית פוריכ, ג'בע (ליל), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 21.6.08, בוקר
ה', 19.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 19.6.08, בוקר
ה', 19.06.2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 19.6.08, בוקר
ה', 19.06.2008 בית איבא, יום ה' 19.6.08, בוקר
ה', 19.06.2008 עזון עתמה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
ד', 18.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 18.6.08, בוקר
ד', 18.06.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 18.6.08, בוקר
ג', 17.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 17.6.08, אחה"צ
ב', 16.06.2008 בית איבא, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
ב', 16.06.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
ב', 16.06.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 16.6.08, בוקר
ב', 16.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
א', 15.06.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 12.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 בית איבא, יום ה' 12.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 12.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
ה', 12.06.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
ה', 12.06.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
ה', 12.06.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
ד', 11.06.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
ד', 11.06.2008 בית איבא, יום ד' 11.6.08, בוקר
ג', 10.06.2008 בית איבא, יום ג' 10.6.08, אחה"צ
ג', 10.06.2008 חווארה, יום ג' 10.6.08, אחה"צ
ב', 09.06.2008 בית איבא, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
ב', 09.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
א', 08.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 8.6.08, בוקר
א', 08.06.2008 ריחן, שקד, יום א' 8.6.08, בוקר
א', 08.06.2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), שבי שומרון, יום א' 8.6.08, אחה"צ
ה', 05.06.2008 בית איבא, יום ה' 5.6.08, אחה"צ
ה', 05.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 5.6.08, אחה"צ
ד', 04.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 4.6.08, אחה"צ
ד', 04.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 4.6.08, בוקר
ד', 04.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 4.6.08, בוקר
ג', 03.06.2008 בית איבא, יום ג' 3.6.08, אחה"צ
ג', 03.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 3.6.08, בוקר
ב', 02.06.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 2.6.08, בוקר
א', 01.06.2008 ריחן, שקד, יום א' 1.6.08, בוקר
א', 01.06.2008 בית איבא, יום א' 1.6.08, בוקר
ו', 30.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 30.5.08, בוקר
ה', 29.05.2008 בית איבא, יום ה' 29.5.08, בוקר
ה', 29.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 29.5.08, אחה"צ
ה', 29.05.2008 א-ראס, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 29.5.08, אחה"צ
ה', 29.05.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 29.5.08, בוקר
ה', 29.05.2008 בית איבא, יום ה' 29.5.08, אחה"צ
ג', 27.05.2008 בית איבא, יום ג' 27.5.08, אחה"צ
ג', 27.05.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 27.5.08, בוקר
ב', 26.05.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 26.5.08, בוקר
ב', 26.05.2008 בית איבא, יום ב' 26.5.08, בוקר
ב', 26.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 26.5.08, אחה"צ
ב', 26.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 26.5.08, בוקר
א', 25.05.2008 בית איבא, יום א' 25.5.08, אחה"צ
א', 25.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 25.5.08, אחה"צ
ה', 22.05.2008 בית איבא, יום ה' 22.5.08, בוקר
ה', 22.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ה' 22.5.08, בוקר
ה', 22.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
ה', 22.05.2008 א-ראס, עזון, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
ה', 22.05.2008 עזון עתמה, יום ה' 22.5.08, אחה"צ
ד', 21.05.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 21.5.08, אחה"צ
ד', 21.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.5.08, בוקר
ג', 20.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 20.5.08, בוקר
ב', 19.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, בוקר
ב', 19.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
א', 18.05.2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
א', 18.05.2008 מת"ק עציון, יום א' 18.5.08, אחה"צ
א', 18.05.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 18.5.08, אחה"צ
ש', 17.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 17.5.08, בוקר
ה', 15.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
ה', 15.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
ה', 15.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 15.5.08, אחה"צ
ה', 15.05.2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 15.5.08, בוקר
ה', 15.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 15.5.08, בוקר
ד', 14.05.2008 ארתאח, עזון, ענבתא, יום ד' 14.5.08, בוקר
ד', 14.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 14.5.08, בוקר
ד', 14.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 14.5.08, בוקר
ג', 13.05.2008 עזון עתמה, יום ג' 13.5.08, אחה"צ
ב', 12.05.2008 בית איבא, יום ב' 12.5.08, בוקר
א', 11.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 11.5.08, אחה"צ
א', 11.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום א' 11.5.08, אחה"צ
א', 11.05.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 11.5.08, אחה"צ
ה', 08.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
ד', 07.05.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
ד', 07.05.2008 בית איבא, יום ד' 7.5.08, בוקר
ג', 06.05.2008 בית איבא, יום ג' 6.5.08, בוקר
ג', 06.05.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.5.08, בוקר
ג', 06.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.5.08, בוקר
ב', 05.05.2008 בית איבא, יום ב' 5.5.08, אחה"צ
ב', 05.05.2008 בית איבא, יום ב' 5.5.08, בוקר
ב', 05.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 5.5.08, בוקר
ב', 05.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 5.5.08, אחה"צ
א', 04.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 4.5.08, בוקר
ה', 01.05.2008 בית איבא, ענבתא, יום ה' 1.5.08, אחה"צ
ה', 01.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 1.5.08, אחה"צ
ד', 30.04.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.4.08, בוקר
ד', 30.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
ד', 30.04.2008 בית איבא, יום ד' 30.4.08, אחה"צ
ד', 30.04.2008 בית איבא, יום ד' 30.4.08, בוקר
ג', 29.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 29.4.08, אחה"צ
ג', 29.04.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 29.4.08, אחה"צ
ב', 28.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 28.4.08, אחה"צ
ב', 28.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, אחה"צ
ב', 28.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 28.4.08, בוקר
ב', 28.04.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 28.4.08, בוקר
א', 27.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.4.08, אחה"צ
א', 27.04.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 27.4.08, בוקר
א', 27.04.2008 א-ראם, ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום א' 27.4.08, אחה"צ
ו', 25.04.2008 חמרה, תיאסיר, יום ו' 25.4.08, בוקר
ה', 24.04.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 24.4.08, בוקר
ה', 24.04.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
ה', 24.04.2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
ה', 24.04.2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, בוקר
ה', 24.04.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.4.08, בוקר
ד', 23.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
ד', 23.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
ג', 22.04.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ג' 22.4.08, אחה"צ
ב', 21.04.2008 חברון, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
ב', 21.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 21.4.08, אחה"צ
ב', 21.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
א', 20.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.4.08, אחה"צ
ה', 17.04.2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 17.4.08, אחה"צ
ה', 17.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 17.4.08, בוקר
ה', 17.04.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 17.4.08, בוקר
ה', 17.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 17.4.08, אחה"צ
ה', 17.04.2008 בית איבא, ג'ית, שער שומרון (קאסם), יום ה' 17.4.08, אחה"צ
ד', 16.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 16.4.08, בוקר
ג', 15.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 15.4.08, אחה"צ
ב', 14.04.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 14.4.08, בוקר
ב', 14.04.2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 14.4.08, בוקר
ב', 14.04.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.4.08, בוקר
א', 13.04.2008 בית איבא, עזון, יום א' 13.4.08, אחה"צ
א', 13.04.2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 13.4.08, אחה"צ
א', 13.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 13.4.08, בוקר
ה', 10.04.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 10.4.08, אחה"צ
ה', 10.04.2008 בית לחם, יום ה' 10.4.08, אחה"צ
ה', 10.04.2008 בית איבא, יום ה' 10.4.08, בוקר
ד', 09.04.2008 בית איבא, יום ד' 9.4.08, בוקר
ד', 09.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
ד', 09.04.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
ג', 08.04.2008 שער שומרון (קאסם), יום ג' 8.4.08, בוקר
ב', 07.04.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 7.4.08, בוקר
ב', 07.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
א', 06.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.4.08, בוקר
א', 06.04.2008 חברון, סנסנה, יום א' 6.4.08, בוקר
א', 06.04.2008 שער שומרון (קאסם), יום א' 6.4.08, אחה"צ
ה', 03.04.2008 שער שומרון (קאסם), יום ה' 3.4.08, אחה"צ
ה', 03.04.2008 בית איבא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
ה', 03.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 3.4.08, בוקר
ה', 03.04.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
ד', 02.04.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
ד', 02.04.2008 בית איבא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
ד', 02.04.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 2.4.08, בוקר
ג', 01.04.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 1.4.08, בוקר
ג', 01.04.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 1.4.08, אחה"צ
ב', 31.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 31.3.08, אחה"צ
ב', 31.03.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ב' 31.3.08, אחה"צ
א', 30.03.2008 שער שומרון (קאסם), יום א' 30.3.08, אחה"צ
א', 30.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 30.3.08, בוקר
ה', 27.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, בוקר
ה', 27.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
ה', 27.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
ה', 27.03.2008 בית לחם, יום ה' 27.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, אחה"צ
ד', 26.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 26.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 26.3.08, בוקר
ב', 24.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 24.3.08, בוקר
ב', 24.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 24.3.08, בוקר
ב', 24.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.3.08, אחה"צ
א', 23.03.2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 23.3.08, אחה"צ
ו', 21.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 21.3.08, בוקר
ה', 20.03.2008 בית איבא, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
ה', 20.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
ה', 20.03.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, עזון, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 בית איבא, יום ד' 19.3.08, בוקר
ג', 18.03.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 18.3.08, בוקר
ב', 17.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
ב', 17.03.2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 17.3.08, בוקר
ב', 17.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 17.3.08, בוקר
ב', 17.03.2008 חווארה, נועמן, שיח' סעד, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
א', 16.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, אחה"צ
א', 16.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 16.3.08, בוקר
ה', 13.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
ה', 13.03.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 13.3.08, בוקר
ה', 13.03.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 13.3.08, בוקר
ה', 13.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 13.3.08, אחה"צ
ה', 13.03.2008 בית איבא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
ה', 13.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 13.3.08, בוקר
ד', 12.03.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ד' 12.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 12.3.08, בוקר
ג', 11.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 11.3.08, בוקר
ב', 10.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
ב', 10.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 10.3.08, בוקר
ב', 10.03.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 10.3.08, בוקר
ב', 10.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
ב', 10.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, בוקר
א', 09.03.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 9.3.08, בוקר
א', 09.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 9.3.08, אחה"צ
ש', 08.03.2008 ג'ית, חווארה, יום ש' 8.3.08, אחה"צ
ה', 06.03.2008 ענבתא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
ה', 06.03.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
ה', 06.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
ד', 05.03.2008 בית איבא, עזון, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
ד', 05.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 5.3.08, אחה"צ
ג', 04.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, בוקר
ג', 04.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
ג', 04.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
ג', 04.03.2008 בית איבא, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
ב', 03.03.2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
ב', 03.03.2008 בית איבא, יום ב' 3.3.08, בוקר
א', 02.03.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 2.3.08, בוקר
א', 02.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
א', 02.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.3.08, אחה"צ
א', 02.03.2008 בית איבא, יום א' 2.3.08, בוקר
א', 02.03.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
ה', 28.02.2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
ה', 28.02.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
ה', 28.02.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
ד', 27.02.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.2.08, בוקר
ד', 27.02.2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ד' 27.2.08, אחה"צ
ד', 27.02.2008 בית איבא, ג'ית, זעתרה (תפוח), יום ד' 27.2.08, אחה"צ
ג', 26.02.2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
ג', 26.02.2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
ג', 26.02.2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, בוקר
ג', 26.02.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 26.2.08, בוקר
ג', 26.02.2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, בוקר
ב', 25.02.2008 בית איבא, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
ב', 25.02.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 25.2.08, בוקר
ב', 25.02.2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
א', 24.02.2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.2.08, בוקר
א', 24.02.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 24.2.08, אחה"צ
א', 24.02.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
ה', 21.02.2008 בית איבא, יום ה' 21.2.08, בוקר
ה', 21.02.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 21.2.08, אחה"צ
ה', 21.02.2008 ריחן, שקד, יום ה' 21.2.08, בוקר
ד', 20.02.2008 בית איבא, יום ד' 20.2.08, בוקר
ד', 20.02.2008 בית איבא, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 20.2.08, אחה"צ
ג', 19.02.2008 בית איבא, יום ג' 19.2.08, אחה"צ
ב', 18.02.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 18.2.08, בוקר
ב', 18.02.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
ב', 18.02.2008 בית איבא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
ה', 14.02.2008 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 14.2.08, אחה"צ
ה', 14.02.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 14.2.08, בוקר
ד', 13.02.2008 בית איבא, יום ד' 13.2.08, אחה"צ
ד', 13.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 13.2.08, אחה"צ
ג', 12.02.2008 בית איבא, יום ג' 12.2.08, בוקר
ב', 11.02.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.2.08, בוקר
ב', 11.02.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
ב', 11.02.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 11.2.08, אחה"צ
ש', 09.02.2008 חווארה, יום ש' 9.2.08, אחה"צ
ה', 07.02.2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
ה', 07.02.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 6.2.08, בוקר
ד', 06.02.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.2.08, בוקר
ד', 06.02.2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 6.2.08, בוקר
ג', 05.02.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.2.08, בוקר
ב', 04.02.2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 4.2.08, בוקר
ב', 04.02.2008 בית איבא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
ב', 04.02.2008 בית איבא, יום ב' 4.2.08, בוקר
ב', 04.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
ב', 04.02.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
ב', 04.02.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 4.2.08, בוקר
א', 03.02.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 3.2.08, בוקר
ש', 02.02.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 2.2.08, בוקר
ה', 31.01.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 31.1.08, בוקר
ה', 31.01.2008 בית איבא, יום ה' 31.1.08, בוקר
ב', 28.01.2008 בית איבא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
ב', 28.01.2008 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 28.1.08, בוקר
א', 27.01.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 27.1.08, בוקר
ה', 24.01.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
ה', 24.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
ה', 24.01.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 24.1.08, בוקר
ד', 23.01.2008 בית איבא, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
ד', 23.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 23.1.08, בוקר
ד', 23.01.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.1.08, בוקר
ב', 21.01.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 21.1.08, בוקר
ב', 21.01.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
א', 20.01.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 20.1.08, אחה"צ
א', 20.01.2008 בית איבא, יום א' 20.1.08, בוקר
ש', 19.01.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 19.1.08, בוקר
ה', 17.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
ד', 16.01.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
ד', 16.01.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
ג', 15.01.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 15.1.08, אחה"צ
ג', 15.01.2008 בית איבא, יום ג' 15.1.08, בוקר
ב', 14.01.2008 בית איבא, יום ב' 14.1.08, בוקר
ב', 14.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
ב', 14.01.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.1.08, בוקר
א', 13.01.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 13.1.08, אחה"צ
ה', 10.01.2008 א-ראס, בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
ה', 10.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
ד', 09.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.1.08, בוקר
ד', 09.01.2008 בית איבא, יום ד' 9.1.08, אחה"צ
ב', 07.01.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
ב', 07.01.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
א', 06.01.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, בוקר
א', 06.01.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.1.08, אחה"צ
א', 06.01.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 6.1.08, אחה"צ
ש', 05.01.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ש' 5.1.08, אחה"צ
ה', 03.01.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 3.1.08, בוקר
ד', 02.01.2008 בית איבא, יום ד' 2.1.08, בוקר
ד', 02.01.2008 בית איבא, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
ג', 01.01.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 1.1.08, בוקר
ב', 31.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
ב', 31.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 31.12.07, בוקר
א', 30.12.2007 בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 30.12.07, אחה"צ
א', 30.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 30.12.07, אחה"צ
ש', 29.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 29.12.07, בוקר
ה', 27.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
ה', 27.12.2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 27.12.07, בוקר
ה', 27.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
ד', 26.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.12.07, בוקר
ג', 25.12.2007 חברון, יום ג' 25.12.07, אחה"צ
ב', 24.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
ב', 24.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
ב', 24.12.2007 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 24.12.07, בוקר
א', 23.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
א', 23.12.2007 אבו דיס, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 23.12.07, בוקר
ד', 19.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
ג', 18.12.2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ג' 18.12.07, אחה"צ
ג', 18.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 18.12.07, בוקר
ב', 17.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 17.12.07, אחה"צ
ב', 17.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר
ש', 15.12.2007 חווארה, יום ש' 15.12.07, אחה"צ
ה', 13.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
ה', 13.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, אחה"צ
ה', 13.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 13.12.07, בוקר
ד', 12.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 12.12.07, אחה"צ
ג', 11.12.2007 חווארה, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
ג', 11.12.2007 בית איבא, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
ב', 10.12.2007 עאנין, ריחן, יום ב' 10.12.07, אחה"צ
א', 09.12.2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 9.12.07, אחה"צ
ה', 06.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
ג', 04.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
ג', 04.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ג' 4.12.07, בוקר
ב', 03.12.2007 אל נשאש, חווארה, מת"ק עציון, יום ב' 3.12.07, בוקר
א', 02.12.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 2.12.07, בוקר
א', 02.12.2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 2.12.07, אחה"צ
ה', 29.11.2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 29.11.07, בוקר
ה', 29.11.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
ד', 28.11.2007 בית איבא, יום ד' 28.11.07, בוקר
ד', 28.11.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
ד', 28.11.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
ג', 27.11.2007 בית איבא, יום ג' 27.11.07, אחה"צ
ג', 27.11.2007 חווארה, יום ג' 27.11.07, אחה"צ
ג', 27.11.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ג' 27.11.07, בוקר
ב', 26.11.2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
א', 25.11.2007 בית פוריכ, חווארה, יום א' 25.11.07, אחה"צ
א', 25.11.2007 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 25.11.07, בוקר
א', 25.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 25.11.07, אחה"צ
ו', 23.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ו' 23.11.07, אחה"צ
ד', 21.11.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ד' 21.11.07, בוקר
ד', 21.11.2007 בית איבא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
ב', 19.11.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
ב', 19.11.2007 שבי שומרון, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
א', 18.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
א', 18.11.2007 בית לחם, יום א' 18.11.07, בוקר
ג', 13.11.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 13.11.07, בוקר
ב', 12.11.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
ב', 12.11.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 12.11.07, אחה"צ
ו', 09.11.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ו' 9.11.07, בוקר
ה', 08.11.2007 בית איבא, יום ה' 8.11.07, בוקר
ד', 07.11.2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 7.11.07, בוקר
ד', 07.11.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 7.11.07, אחה"צ
ג', 06.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 6.11.07, אחה"צ
ב', 05.11.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
ב', 05.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 5.11.07, בוקר
א', 04.11.2007 דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 4.11.07, בוקר
ה', 01.11.2007 חמרה, תיאסיר, יום ה' 1.11.07, בוקר
ד', 31.10.2007 בית איבא, יום ד' 31.10.07, אחה"צ
ד', 31.10.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 31.10.07, בוקר
ב', 29.10.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 29.10.07, אחה"צ
א', 28.10.2007 בית איבא, ג'ית, קלנדיה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
ד', 24.10.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 24.10.07, אחה"צ
ב', 22.10.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 22.10.07, אחה"צ
א', 21.10.2007 יום א' 21.10.07, אחה"צ
א', 21.10.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 21.10.07, בוקר
ש', 20.10.2007 בית פוריכ, חווארה, עטרה, יום ש' 20.10.07, בוקר
ש', 20.10.2007 חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
התעללות "לא אלימה" -עיכוב "רק" לחמש שעות - להנאת החיילים המעכבים
ה', 18.10.2007 יום ה' 18.10.07, אחה"צ
ה', 18.10.2007 בית פוריכ, יום ה' 18.10.07, אחה"צ
ד', 17.10.2007 בית איבא, יום ד' 17.10.07, אחה"צ
ד', 17.10.2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, בוקר
ד', 17.10.2007 שכם, יום ד' 17.10.07, בוקר
ד', 17.10.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 17.10.07, אחה"צ
ג', 16.10.2007 א-ראם, בית איבא, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 16.10.07, בוקר
ג', 16.10.2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
ג', 16.10.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 16.10.07, בוקר
ג', 16.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 16.10.07, אחה"צ
א', 14.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 14.10.07, אחה"צ
א', 14.10.2007 יום א' 14.10.07, אחה"צ
א', 14.10.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.10.07, בוקר
ו', 05.10.2007 אבו דיס, שיח' סעד, יום ו' 5.10.07, בוקר
ה', 04.10.2007 חווארה, יום ה' 4.10.07, אחה"צ
ה', 04.10.2007 בית איבא, יום ה' 4.10.07, אחה"צ
ד', 03.10.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 3.10.07, אחה"צ
ד', 03.10.2007 בית איבא, יום ד' 3.10.07, אחה"צ
ג', 02.10.2007 א-ראם, בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ג' 2.10.07, בוקר
ב', 01.10.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 1.10.07, בוקר
ב', 01.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.10.07, בוקר
ב', 01.10.2007 בית איבא, ג'ית, יום ב' 1.10.07, אחה"צ
ה', 20.09.2007 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 20.9.07, בוקר
ה', 20.09.2007 יום ה' 20.9.07, אחה"צ
ב', 29.01.2007 דרום הר חברון
ב', 01.01.2007 חווארה וסביבתה - אוטובוס, על 25 נוסעיו, עוכב ליותר משעתיים
ג', 18.07.2006 בית איבא, ג'ית, חווארה, יום ג' 18.7.06, אחה"צ
ב', 12.12.2005 ארתאח-ג'בארה-ענבתא... כאילו יש מחסום
ב', 28.11.2005 מחסומי הצפון ברטעה טורה: החיילים בעיקר אומרים לא
ו', 29.04.2005 א-ראם, קלנדיה
ה', 28.04.2005 בית לחם (300)
ב', 31.01.2005 חווארה
ב', 31.01.2005 בית איבא, ענבתא
א', 30.01.2005 בית איבא
ד', 26.01.2005 דרום הר חברון
ג', 25.01.2005 א-ראם, קלנדיה
ד', 29.12.2004 אל ח'דר, בית לחם (300), מת"ק עציון
א', 21.03.2004 אל ח'דר, בית לחם (300)
ה', 18.03.2004 בית איבא
ג', 09.03.2004 ג'וברה (כפריאת)
א', 29.02.2004 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ש', 28.02.2004 בית פוריכּ, חווארה
ש', 28.02.2004 א-ראם, קלנדיה
ו', 27.02.2004 א-ראם, קלנדיה
ש', 31.01.2004 בית איבא, בית פוריכּ, דיר שאראף (חביות), חווארה
ה', 29.01.2004 בית לחם (300)
ד', 28.01.2004 תרקומיא
ה', 08.01.2004 בית לחם (300)- עכוב בבדיקות
ה', 08.01.2004 א-ראם, קלנדיה פקקי תנועה בא-ראם
ד', 07.01.2004 ענאתא-שועפאט, קלנדיה -גשם ואיטיות בבדיקה
ד', 07.01.2004 ג'וברה (כפריאת) טול כארם נוכחות גדולה של צבא
ד', 07.01.2004 א-ראם, קלנדיה שגרה קשה של מחסומים
א', 04.01.2004 ג'וברה (כפריאת) הכפר והמחסום
א', 04.01.2004 ג'וברה (כפריאת)- מחסום איטי
א', 04.01.2004 ענאתא-שועפאט חיילים חדשים
ה', 01.01.2004 ג'וברה (כפריאת) סגר ולא מאפשרים לעבור