בית איבא, יום ה' 16.10.08, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מעין ג., שרה ק., (מדווחת)
16/10/2008
|
אחה"צ
Seriously? Does this make us safer?


14:10 – קרני שומרון: המחסום פתוח והתנועה זורמת באופן חופשי.

14:15 – בית איבא: תנועה זורמת של הולכי רגל וכלי רכב.

אין בדיקה של הולכי רגל הנכנסים לשכם.

בסככה של הולכי הרגל – 2 תורים לגברים צעירים, בכל תור כמה עשרות ממתינים. זמן המתנה לפי דיווח הפלסטינים כ-20-15 דקות.

תור נפרד לנשים ולגברים מבוגרים. רבים נבדקים במהירות. בעלי חבילות נבדקים יותר בקפידה.

3 כלי רכב ממתינים בכניסה לשכם, כולם עוברים בתוך כמה דקות.

חיילת מצ יוצאת מתא הבדיקה ומתנפלת בצעקות על א. איש המת"קinfo-icon.  התברר שהיא התנפלה בקללות על פלסטינאי צעיר. המת"ק בדק את הנושא ושחרר את הבחור והיא כעסה עליו משום שלטענתה הוא מתנהג כמו "סנגור" שלו.

14:30 חילופי משמרות – בדיקת העוברים מתעכבת למשך כמה דקות עד שהמשמרת החדשה מתארגנת. במהלך ההתארגנות מוחלפות צעקות בין חיילות מצ לחיילים.

מצטבר תור של 10 כלי רכב בכניסה לשכם. הבדיקה של הולכי הרגל בתור הנשים ובאחד התורים של הגברים מתחדשת בתוך 5 דקות. התור השני מתחיל לפעול רק אחרי כמה דקות נוספות, אבל החייל המוצב שם מצליח לבדוק את העוברים במהירות והתור מתקצר.

15:00 העומס במחסום גובר. מדי פעם מגיעים למחסום אוטובוסים עם סטודנטים. כולם יורדים מהאוטובוס ונלקחות מהן תעודות הזהות. האוטובוס נבדק על ידי החיילים והסטודנטים נקראים לעלות לאוטובוס אחד אחד ומקבלים את תעודת הזהות שלהם. התהליך נמשך כ-10 דקות.

אוטובוס עם נשים חוגגות בדרכם לחתונה עובר בלי עיכוב.

15:30 עומס גדול נוצר בתור הנשים, לא רואים את סופו. נשים טוענות שהן ממתינות בתור חצי שעה. פרופסור באוניברסיטה מספר שעבר מתור הנשים לתור הגברים משום שהסטודנטים שלו מאפשרים לו לעבור בלי להמתין בתור וכך הוא מצליח לעבור מהר יותר.

בכל כמה דקות מגיע עוד אוטובוס עם סטודנטים לבדיקה במחסום.

16:00 התור של הנשים איטי מאוד. החיילים לא מצליחים להביא לקיצור התור כך שזמן ההמתנה בו ארוך יותר מאשר בתור של הגברים הצעירים, למרות שגם בו גבר העומס והסככות מלאות כמעט לגמרי. הממתינים בתור הנשים והמבוגרים מאבדים את הסבלנות ונדחקים קדימה והחיילים קוראים להם לחזור לאחור.

16:15 החייל שבודק את אחד התורים של הגברים יוצא להפסקה ואף אחד לא מחליף אותו יותר מ-10 דקות וכך התור מתארך. אחת החיילות הנמצאות בביתן הבדיקה מחליפה אותו בסופו של דבר.

רופא מגיע לתור הנשים ומבקש לעבור בלי להמתין בתור בטענה שהוא בדרכו לבית החולים בקלקיליה. הוא טוען שהורידו ממונית אחרי שהמתין גם בה זמן רב ועכשיו מבקשים ממנו להמתין שוב בתור. מתעורר ויכוח בינו ובין מפקד המחסום שכועס על הטון הבוטה שבו נוקט הרופא. הוא לוקח את תעודת הזהות ומעכב אותו בצד. אחרי כמה דקות מורשה הרופא להמשיך בדרכו.

16:35 מפקד המחסום פותח עוד תור לנשים ומבוגרים כי העומס שם אינו פוחת כלל. רק אחרי כמעט חצי שעה מצטמצם התור, שנוצר במידה רבה בגלל בדיקת תיקים של סטודנטיות רבות שעוברות במחסום.

17:00 פוחת העומס בתור של הנשים והמבוגרים. עדיין עומס בתור הגברים, אך הבדיקה סבירה והם עוברים בתוך כחצי שעה.

כלי הרכב נבדקים ועוברים בתוך כמה דקות.

עזבנו את המחסום.