חווארה, יום ג' 11.12.07, אחה"צ

צופות: 
פתחיה ע, חנה כ (רושמת).
11/12/2007
|
אחה"צ

 15:00 חווארה
 הגענו למחסום ריק למדיי. במשך הזמן המחסום התמלא יותר, בפרט בתור ההומניטרי.
החיילות-ה'לוחמות' במחסום גורמות מבוכת-מה לדורשי שוויון-זכויות פמיניסטי: הן מתפקדות כמובילות כלבים עזים לרחרוח בחבילות האישיות או כפוקדות על פלסטינאיים-גברים לחשוף בפניהן כרס ושוקיים. 
בצינוק הצמוד ל"תא בידוק נשים" עוכב פלסטינאי צעיר בנימוק שאישור העבודה שלו מזוייף. לאחר שעה הוא הורשה לעבור, אך נאמר לו שתעודה זאת אינה רלוואנטית לתור ההומניטרי. (?) 
מתברר כי עניין החשד בזיוף התעודות (לאו דווקא תעודות זהות) הפך לנושא-אישי של אחד מחיילי המחסום.
כך גם נלקח אישור מפלסטינאי העובד כמהנדס חקלאי ביריחו בטענה שהוא מזוייף, ונמנע ממנו להגיע לעבודתו.
בסופו של דבר האישור הוחזר כעבור שעה, אם כי בהצטדקות כי אין להשתמש בו בהקשרים מסוימים.
רכב מהשכרה - שבדרך כלל זוכה לעבור במחסום - עוכב הפעם ארוכות על ידי המשמרת החדשה, ורק לאחר התערבות המת"ק הוא הורשה לעבור.

4.15 - עזבנו. כעבור כשעה, צפינו בשיירה ממתינה של כארבעים כלי-רכב בצומת זעתרה.