בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 1.12.08, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
יעל ס', זהבה ג' (מדווחת)
01/12/2008
|
אחה"צ

   צומת תפוח   14.20 -  2 מכוניות נושאות מספר פלשתיני ממתינות לבדיקה מכיוון  מערב. מצפון

   ממתינות 7 מכוניות. בשאר הכיוונים אין בדיקות.

 
בית פוריכ 
 14.40 -  קבוצת נשים גדולה , נושאות חבילות גדולות וילדים צועדות מן המחסום  אל מגרש החניה. את הנכנסים לשכם אין בודקים ואת היוצאים בודקים מדגמית. 
החיילים מזהירים אותנו כבר מרחוק שלא נתקרב אל הקרוסלות. אנו נשארות בקצה.
   
קיר הבטון ופוגשות את מוחמד שמפנה את תשומת לבנו לכך שהמחיצה בין שני 
נתיבי הכביש הוסרה. ומודיע לנו שאם צה"ל לא יחזיר את האבנים ויחדש את המחיצה הוא  יעשה זאת במו ידיו.  הוא "מתלונן" שהמעבר במחסום זה נעשה קל ופשוט מידי.
במגרש החניה קיבלנו הסבר נוסף:  נהגי המוניות הראו לנו שער חדש שהוצב יום לפני-כן והיה פתוח לכיוון בית-פוריכ. ולבית-דג'אן. מהמת"ק הפלשתיני אמרו להם שהמחסום הקיים יבוטל ויוחלף במעבר חופשי לכיוון שכם  כמו זה שבשבי שומרון. הבעיה היא ששער זה ייסגר בלילה. אמנם יהיו חיילים במגדל התצפית אך תהיה אולי בעיה. כל המידע הזה הוא לדבריהם ניחושים, אך השער החדש לכיוון בית-פוריכ והורדת האבנים מהחיץ על הכביש במחסום, גורמים לנו לחשוב שהמידע נכון.
מהתור ההומני יוצאות נערות. אחת מהן נושאת שקית פלסטיק לבנה עליה כתוב בעברית "עידן חדש".


 חווארה  15.15 -  כמה עשרות בתורים היוצאים משכם. במעבר ההומניטרי זורמים מהר. לדברי ת. איש המת"ק רק גלאי אחד פועל משום שבקרוב יועבר המחסום ל"ביתו" החדש והמודרני. משום כך ממתינים שעה בתורים. שני בודקים משני צידי הגלאי הבודד מעבירים אנשים משני הצדדים ומתור נוסף נבדקים אנשים על ידי חייל שמרים את חולצות הבחורים וחיילת שבודקת עם גלאי ידני.
בבואנו היה מעוכב אחד שמספרו היה "בינגו" והוא כבר רגיל. הוא שוחרר מהר ואז עוכבו שניים שרבו בעת העמידה בתור עד למכות. שניהם הוכנסו לתא ולדברי ת. הוא עשה להם סידרת חינוך שהרגיעה אותם.
לפני שהם שוחררו הוכנס סטודנט צעיר שנדחף בגסות על ידי מפקד המחסום י. וחייל נוסף שחבט במצחו של הבחור בשולי הקסדה שלו. לדברי הבחור שדיבר קצת אנגלית וגם לדברי ת. אח"כ, הבחור עמד קצת בצידי התור והחייל חשד בו שהוא נדחף וצעק עליו. הבחור ענה וזה הרגיז את החייל שדחף אותו אל המפקד ואל ה"ג'ורהinfo-icon".
אנו עמדנו אז ממש ליד הג'ורה וראינו את הדחיפות והחבטה. המפקד שראה אותנו החל לצעוק שעלינו לעזוב ואמר שאסור לנו בכלל לעמוד שם ולדבר עם מעוכביםinfo-icon. ענינו שמותר לנו לדבר איתו ואנו מבקשות לשוחח. הוא אמר שיצא אלינו. נשארנו עוד שעה והוא לא יצא. מסתבר שהספיק אפילו לצלם אותנו לפני שהזדהה.
לא הייתה אפשרות להסביר למפקד את העוול שנעשה לבחור ולבקש את שם החייל שהיכה אותו. לא שאנו מאמינות שהיינו מצליחות אבל לא ניתן לנו לנסות.
ה"ג'ורה" בחווארה היא כלוב חשוך והבחור התלונן שקר לו, שנעשה לו עוול ואם ימתין שלוש שעות, כפי שהפחיד אותנו ת. שמותר למפקד לעשות זאת, הוא יילחם בנו. ניסינו להתגנב מידי פעם להרגיעו. חברים שלו שלחו לו סיגריות ושתיה. י. חזר וגרש אותנו, אך לשיחה לא יצא.
נשאלנו על ידי הרבה בחורים שיצאו משכם מה בכוחנו לעשות. אנו מודות בחוסר האונים שלנו. גבר מבוגר שיצא נעץ אצבע במחברתי וצעק בערבית משהו שלא הבנתי והסתלק.
עזבנו כאשר ת. הבטיח שעם עזיבתו הוא ידאג שהג'ורה תהיה ריקה.

מעבר שומרון 17.20 -  תגרה בין שני ערבים ישראלים וחייל חובש כיפה. חיילת מ.צ. מנסה לפייס את הערבים. מיד הורדו המחסומים בפני כל היוצאים מערבה. שאלנו מה קרה ואחד הערבים אמר שהחייל נתן מכה לחברו. לדבריו "מפני שאנחנו ערבים".
המחסומים הורמו כאשר נרגעו קצת הרוחות.