שטח C | מחסוםווטש
חווארה: מחסום פתאום אין מעבר

שטח C

במסגרת הסכמי אוסלו, בהסכם טאבה משנת 1995, סוכם כי הגדה המערבית תחולק לשלושה אזורי שליטה: A, B ו-C.

אזור A משתרע על כ-18% מהשטח וכולל את כל הערים הפלסטיניות המרכזיות. מתגוררת בו רוב אוכלוסיית הגדה, והוא נמצא בשליטה אזרחית וביטחונית פלסטינית מלאה. יחד עם זאת, יש לישראל אפשרות להיכנס לשטחי A כשנראה לה שהצורך הביטחוני דורש זאת, וכן יש לה שליטה מוחלטת על אספקת המים לשטחי A (ולגדה כולה).

אזור B מקיף כ-22% משטחי הגדה וכולל אזורים כפריים גדולים כקטנים. לרשות הפלסטינית שליטה אזרחית בו ולישראל שליטה ביטחונית מלאה.

אזור C כולל כ-60% משטח הגדה ובו נמצאים ההתנחלויות והמאחזים לצד ישובים פלסטיניים ועל אדמותיהם. שטח זה נמצא בשליטה אזרחית וביטחונית ישראלית מלאה. שטחי C משתרעים על פני כל הגדה ומבתרים את אזורי A ו B ל-169(!) גושים וישובים פלסטינים המוקפים בשטחי C. כך, שטח C מפריד בין כפרים פלסטינים לבין ערי המחוז שלהם, בין כפרים פלסטינים לבין עצמם, והמשמעות היא שהתנועה ממקום למקום לרוב כרוכה בכניסה לשטח C.

שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים
שטח C (מיוצג באפור) מבתר את אזורי A B. בשטח C, חיים (על פי OCHA) למעלה מ 250000 פלסטינים

בהיות שטח C נשלט כולו על ידי מדינת ישראל באמצעות המינהל האזרחי והצבא בולטות התופעות הבאות:

הגבלות בנייה - בשטחי A ו-B יכולים הפלסטינים לבנות כרצונם משום שאישורי הבנייה ניתנים על ידי הרשות הפלסטינית. בשטח C נדרשים התושבים לקבל היתרי בנייה מהמנהל האזרחי. אלה ניתנים לפלסטינים לעיתים נדירות (1% מכלל הבקשות נענות בחיוב) וכל מחסן, פרגולה, מרפסת, שירותים, כיתת לימוד, צינור מיםinfo-icon, גנרטור, תמרור תנועה וכיוצא באלה, לא כל שכן יוזמות תעשייתיות ופיתוח תשתיות, אינם מקבלים אישור. אלה שהוקמו ללא אישור זוכים לצווי הריסה.

אפשרויות פיתוח – בשטחי C  נכללים רוב אוצרות הטבע שבגדה המערבית אולם 99% מהם הינם מחוץ לתחום כשמדובר בפיתוח פלסטיני.

עבודה – אפשרויות העבודה והפרנסה של הפלסטינים בשטח C מוגבלות משום שלא ניתן לקבל היתרי בניה לפיתוח עסקים. כ 30,000 (ע"פ נתוני המינהל האזרחי) פלסטינים זוכים להיות מועסקים על ידי המתנחלים,  ומקבלים לשם כך אישורי עבודה. אישורים אלו מצטמצמים להעסקה בהתנחלויות בלבד בדרך כלל, ולא בישראל - שם יש יותר מקומות והפרנסה מתגמלת יותר.

גזל אדמות - ההתנחלויות והמאחזים (חוקיים ובלתי חוקיים) נבנו על אדמות שנכבשו ב 1967, וזאת בניגוד לחוק הבינלאומי. האמצעי המרכזי הוא הכרזה על קרקעות כאדמות מדינה. לצד ההכרזה על קרקעות אלה, מיושמות דרכים כגון: תפיסה לצרכים צבאיים, הכרזה על קרקע כרכוש נטוש והפקעת קרקע לצרכי ציבור. גזל האדמות נמשך עד היום באמצעות הכרזה על שטחים פלסטינים כשטחי אש ואף גירוש חקלאים מאדמותיהם לדוגמה: בקעת הירדן.

יחסי פלסטינים-מתנחלים - הקשרים בין הפלסטינים והישראלים המתגוררים בשטח C נעים בין קשרי עבודה, מסחר ואפילו ידידות, לבין התנכלויות בעיקר מצד המתנחלים המתבטאות בכריתת עצי זית ושריפתם, מניעת מסיק זיתים, התנכלות לרועי צאן וגירושם משדות המרעה שלהם, התפרעויות בכפרים הפלסטינים, זיהום בארות המים וכיוצא בזה.