בית איבא, יום ה' 30.10.08, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ציונה א., שרה ק. (מדווחת)
30/10/2008
|
אחה"צ

14:20 בית איבא

עומס גדול במחסום בכל הכיוונים:

תור של יותר מ-20 כלי רכב בכניסה לשכם, משאיות רבות.

משך המתנה של יותר מחצי שעה.

הולכי רגל נבדקים בכניסה לשכם, גם נשים.

עומס ביציאה משכם.

הסככות מלאות בהולכי רגל. תור ארוך גם במעבר הנשים והגברים המבוגרים.

בדיקה קפדנית של התיקים ותכולתם גם בתור הגברים וגם בתור הנשים, מה שמעכב מאוד את המעבר.

בתור הנשים והגברים המבוגרים משך המתנה של 15 דקות עד חצי שעה.

בתור הגברים הצעירים – משך המתנה של 45 דקות עד שעה.

15:20 תור כלי הרכב בכניסה לשכם התקצר. ממתינות בו 7 מכוניות. אבל המצב משתנה כל הזמן. בדיקה של עגלות של סבלים העוברים כל הזמן בשני הכיוונים מעכבת את בדיקת כלי הרכב ומייד התור מתארך ל-15 כלי רכב.

בכניסה לשכם מחוץ עוברת אישה מבוגרת ועל ראשה נושאת משא גדול. החייל מתעקש לבדוק את תעודת הזהות שלה למרות שהיא מציינת בפניו שהיא בת 75.

מדי פעם מזרימים את תור הנשים ומעבירים אותן בלי בדיקה פרט לבעלות החבילות. העומס קטן לזמן מה ואחר כך מתחדש.

16:00 גבר צעיר מנסה לעבור בתור הנשים עם אופניים. עוד שני גברים מנסים את מזלם אבל מוחזרים לתור הגברים. בעל האופניים מורשה להשאיר בצד את האופניים. הוא מגיע אליהן רק לאחר יותר משעה של המתנה בתור.

מדי פעם ניגש החייל הבודק את הנכנסים לשכם לחדר הבדיקה כדי לבדוק תעודות זהות. הוא ממתין שם עד גמר הבדיקה ובינתיים מתארך התור בכניסה לשכם.

מכלית מביא מיםinfo-icon כדי למלא את מכל המים במחסום במי שתייה. הצינור המקשר את המכלית למכל מתפוצץ ונוצרת מזרקה המשקה את היוצאים משכם. בהמשך החיל לא משגיח ומים עודפים נשפכים בכמויות מהמכל שהתמלא לגמרי.

"חבל על כל טיפה" – לא בצה"ל.

16:30 תור הנשים והגברים המבוגרים מתקצר. אבל מגיע גבר צעיר שמתעקש לעבור בתור ומעכב את כולם. מפקד המחסום מורה לו לעבור לתור הגברים והוא מתעקש לעבור בתור המהיר יותר. בסוף הוא מתרצה אבל ניגש לעמדת הבדיקה במקום לעמוד בתור. החחילים מפסיקים לבדוק את היוצאים משכם לכמה דקות והתור מתארך. בסוף יוצאת חיילת מצ מעמדת הבדיקה ומובילה אותו לסככת המעוכביםinfo-icon.

תור של 9 כלי רכב בכניסה לשכם. נפסקת הבדיקה באחד מהתורים של היוצאים משכם. כולם מופנים לאותה עמדת בדיקה במשך כמה דקות.

אחרי כמה אוטובוסים שעברו בלי שיורידו מהם את הצעירים לבדיקה, מגיע אוטובוס מלא בסטודנטים. מורידים אותם מהאוטובוס ושולחים אותם לעמדת הבדיקה. הם חוסמים את תור המעבר לנשים ולגברים מבוגרים ורק אחרי כמה דקות חוזר הסדר אל כנו.

מגיע ג'יפ ויוצא ממנו בחור אזוק. אחר כך מגיעים עוד 4. כולם "זלגים" שניסו לעקוף את התור ונתפסו. אחרי כ-20 דקות מורידים לאזוק את האזיקים. מפקד המחסום מדווח שכל החבורה תשוחרר לאחר כשעה.

17:00 עדיין הסככות מלאות עד מחציתן בגברים ממתינים. תור היציאה לנשים ולגברים מבוגרים התקצר ויש בו כ-20 ממתינים.

8 כלי רכב בכניסה לשכם.

מדי פעם מגיע גל של הולכי רגל לכיוון שכם. הם עוברים בתוך דקות מעטות.