עיון בתמונות | מחסוםווטש

עיון בתמונות

חאלת מכחול - מזון לכבשים
חאלת מכחול - מזון לכבשים
29/12/2023 Photo: Rachel Afek
קליפות שקדים, לפעמים השקדים בפנים
29/12/2023
Photo: Rachel Afek
חאלת מכחול - כבשה שברה רגל
חאלת מכחול - כבשה שברה רגל
29/12/2023 Photo: Rachel Afek
אשרף ורימה מקבעים לה את העצמות במומחיות בעזרת מקלות וחוט ברזל
29/12/2023
Photo: Rachel Afek
מופקרה - עם פאדל
מופקרה - עם פאדל
29/12/2023 Photo: Muhammad D
29/12/2023
Photo: Muhammad D
בקעת הירדן - שוקת מים בשטח מגודר
בקעת הירדן - שוקת מים בשטח מגודר
29/12/2023 Photo: Rachel Afek
29/12/2023
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן - צינור מים מהכרם לשטח החדש
בקעת הירדן - צינור מים מהכרם לשטח החדש
29/12/2023 Photo: Rachel Afek
29/12/2023
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן - עשהאל וחבריו בשלל החדש שלהם
בקעת הירדן - עשהאל וחבריו בשלל החדש שלהם
29/12/2023 Photo: Rachel Afek
יום עבודה שני על הפרוייקט החדש שלהם. גזל אדמה בתוך אדמה פלסטינית פרטית.
29/12/2023
Photo: Rachel Afek
חאלת מכחול - יציאה למרעה
חאלת מכחול - יציאה למרעה
29/12/2023 Photo: Rachel Afek
29/12/2023
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן - מבט ממשכיות לעין חילווה
בקעת הירדן - מבט ממשכיות לעין חילווה
29/12/2023 Photo: Rachel Afek
29/12/2023
Photo: Rachel Afek
חאלת מכחול - צבע אצבעות הכי כיף בעולם
חאלת מכחול - צבע אצבעות הכי כיף בעולם
29/12/2023 Photo: Rachel Afek
29/12/2023
Photo: Rachel Afek
חברון - בפתח החנות של עבד ז"ל
חברון - בפתח החנות של עבד ז"ל
27/12/2023 Photo: Michal Tsadik
27/12/2023
Photo: Michal Tsadik
מחסום בתוך הכפר בית אומר
מחסום בתוך הכפר בית אומר
15/12/2023 Photo: Lea Shakdiel
15/12/2023
Photo: Lea Shakdiel
אום אל ח'יר - האנדרטה לזכרו של סולימאן
אום אל ח'יר - האנדרטה לזכרו של סולימאן
30/01/2023 Photo: Ariela Slonim
30/01/2023
Photo: Ariela Slonim
ח'אשם אל דארג' - בגן הודא
ח'אשם אל דארג' - בגן הודא
30/01/2023 Photo: Ariela Slonim
30/01/2023
Photo: Ariela Slonim
נתניה בפעולה במשרד שלנו במת"ק עציון
נתניה בפעולה במשרד שלנו במת"ק עציון
28/01/2023 Photo: Natanya Ginsburg
28/01/2023
Photo: Natanya Ginsburg
ח'לת מכחול - טלה חדש נולד הרגע
ח'לת מכחול - טלה חדש נולד הרגע
26/01/2023 Photo: Rachel Afek
26/01/2023
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן - גידול צבר
בקעת הירדן - גידול צבר
26/01/2023 Photo: Rachel Afek
ליד מחסום חמרה גידול צבר נטול קוצים, לצרכי מאכל, שמירה ופרי
26/01/2023
Photo: Rachel Afek
 תופרת חוזרת מעבודתה בברטעה
תופרת חוזרת מעבודתה בברטעה
26/01/2023 Photo: Hanna Heller
26/01/2023
Photo: Hanna Heller
it girl עם חיג'אב ועם נטע שלנו, במחסום ברטעה
it girl עם חיג'אב ועם נטע שלנו, במחסום ברטעה
25/01/2023 Photo: Shuli Bar
25/01/2023
Photo: Shuli Bar
מעוכבים שעה במחסום עאנין
מעוכבים שעה במחסום עאנין
25/01/2023 Photo: Shuli Bar
25/01/2023
Photo: Shuli Bar
ח'לת א-דבע - שלטי מחאה
ח'לת א-דבע - שלטי מחאה
24/01/2023 Photo: Michal Tsadik
24/01/2023
Photo: Michal Tsadik
קלנדיה - השער פתוח
קלנדיה - השער פתוח
24/01/2023 Photo: Tamar Fleishman
24/01/2023
Photo: Tamar Fleishman
קלנדיה - אנשים מחייכים
קלנדיה - אנשים מחייכים
24/01/2023 Photo: Tamar Fleishman
24/01/2023
Photo: Tamar Fleishman
קלנדיה - השער ננעל על הבעל
קלנדיה - השער ננעל על הבעל
24/01/2023 Photo: Tamar Fleishman
24/01/2023
Photo: Tamar Fleishman
 קלנדיה - ניסיון חילוץ מקרוסלה נעולה
קלנדיה - ניסיון חילוץ מקרוסלה נעולה
24/01/2023 Photo: Tamar Fleishman
24/01/2023
Photo: Tamar Fleishman
ההתנחלויות מבוא דותן ומעוז צבי משקיפות על עמק דותן
ההתנחלויות מבוא דותן ומעוז צבי משקיפות על עמק דותן
24/01/2023 Photo: Ruti Tuval
24/01/2023
Photo: Ruti Tuval
למרגלות מחסום ברטעה
למרגלות מחסום ברטעה
24/01/2023 Photo: Ruti Tuval
24/01/2023
Photo: Ruti Tuval
עבודות פיתוח מול מחסום ברטעה
עבודות פיתוח מול מחסום ברטעה
24/01/2023 Photo: Ruti Tuval
24/01/2023
Photo: Ruti Tuval
שתי יפהפיות בדרכן לגדה
שתי יפהפיות בדרכן לגדה
24/01/2023 Photo: Ruti Tuval
24/01/2023
Photo: Ruti Tuval
בקעת הירדן: העדר של י' ממקחול במרעה
בקעת הירדן: העדר של י' ממקחול במרעה
23/01/2023 Photo: Nurit Popper
23/01/2023
Photo: Nurit Popper
סוסיא - עם וודחה ובנה
סוסיא - עם וודחה ובנה
22/01/2023 Photo: Muhammad D
22/01/2023
Photo: Muhammad D
בתוך סככת המעבר המחסום ברטעה
בתוך סככת המעבר המחסום ברטעה
19/01/2023 Photo: Adina
19/01/2023
Photo: Adina
הרבה עבודה סביב מגרשי החנייה של זבדה
הרבה עבודה סביב מגרשי החנייה של זבדה
19/01/2023 Photo: Adina
19/01/2023
Photo: Adina
מעבר מיוחד לנשים בסככת המעבר במחסום ברטעה
מעבר מיוחד לנשים בסככת המעבר במחסום ברטעה
19/01/2023 Photo: Adina
19/01/2023
Photo: Adina
קלנדיה - מסך פרסום מהבהב במחנה הפליטים
קלנדיה - מסך פרסום מהבהב במחנה הפליטים
18/01/2023 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/01/2023
Photo: Ronit Dahan-Ramati
 קלנדיה - דוכן פלאפל משודרג
קלנדיה - דוכן פלאפל משודרג
18/01/2023 Photo: Ronit Dahan-Ramati
18/01/2023
Photo: Ronit Dahan-Ramati
 ממתינים למעבר הביתה לעאנין
ממתינים למעבר הביתה לעאנין
18/01/2023 Photo: Hagar Dror
18/01/2023
Photo: Hagar Dror