Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

פילבוקס על אם הדרך בין מחסום יעבד למחסום טורה
פילבוקס על אם הדרך בין מחסום יעבד למחסום טורה
23/06/2021 Photo: Pitzy Steiner
23/06/2021
Photo: Pitzy Steiner
צוות תיקוני כבישים במרחב התפר - על רקע הכפר י'עבד
צוות תיקוני כבישים במרחב התפר - על רקע הכפר י'עבד
23/06/2021 Photo: Aviva Konforty
23/06/2021
Photo: Aviva Konforty
ועוד פילבוקס בראש הגבעה בין מחסום יעבד ומחסום טורה
ועוד פילבוקס בראש הגבעה בין מחסום יעבד ומחסום טורה
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
מגדלים יונים בסככה, באמריחה
מגדלים יונים בסככה, באמריחה
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
מחסום יעבד דותן. כניסה יחידה. כניסה אחרת חסומה תמיד
מחסום יעבד דותן. כניסה יחידה. כניסה אחרת חסומה תמיד
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
באקה המערבית. ריח הרקב תואם את המראה של הכניסה למחסום
באקה המערבית. ריח הרקב תואם את המראה של הכניסה למחסום
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
מבט רוחב על מחסום "מרקם חיים"
מבט רוחב על מחסום "מרקם חיים"
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
בבידוק בין באקה המזרחית למערבית
בבידוק בין באקה המזרחית למערבית
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
רק בכיבוש... פילבוקס לצד בית מגורים מפואר
רק בכיבוש... פילבוקס לצד בית מגורים מפואר
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
בשביל בין הגדר לאום אל פאחם
בשביל בין הגדר לאום אל פאחם
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
אנו עומדות ליד השביל שבו עוברים הפלסטינים לעבודה באום אל פאחם
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
ממתינים לעבור לבאקה המזרחית. יש היתר מתאים. פתיחה אחת לשעה.
ממתינים לעבור לבאקה המזרחית. יש היתר מתאים. פתיחה אחת לשעה.
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
יש היתר מתאים לכל כלי רכב. אין להתבלבל: זה למשאית אשפה, זה לטרקטור עם עגלה, זה לעגלה עם חמור, קשיש וילדה. אי אפשר להחליף... זה לא מעבר בין קיסריה לאור יהודה...
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
מבט רחב על הגדר הפרוצה באזור עאנין
מבט רחב על הגדר הפרוצה באזור עאנין
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
בדרך מהפירצה בגדר לעבודה באום אל פאחם
בדרך מהפירצה בגדר לעבודה באום אל פאחם
21/06/2021 Photo:
21/06/2021
Photo:
הפירצה ה"מתוקנת"
הפירצה ה"מתוקנת"
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
מ' עם הטרקטור: עובר רק בנוכחות חיילים...
מ' עם הטרקטור: עובר רק בנוכחות חיילים...
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
צולם בשעה 7 בבוקר. למ' עם הטרקטור תהייה אפשרות לחזור הביתה רק לאחר 3 שעות של ציפיה מהצד הישראלי של המחסום. החיילים לא פתחו... ככה זה כשהגדר מפרידה בין מקום מגוריו לאדמתו...
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
פיצי, על רקע הגדר וכפר אום דאר בין עאנין ליעבד
פיצי, על רקע הגדר וכפר אום דאר בין עאנין ליעבד
21/06/2021 Photo: Aviva Konforty
כאן ניתן לראות, בתוך הגדר, את אחד מ74 השערים שרובם נשארו סגורים ולא מאפשרים מעבר לחקלאים שחיים בקרבתם. חקלאים אלה, נאלצים להגיע למחסומים שנפתחים לזמן קצר פעמיים היום בחלק מימי השבוע.
21/06/2021
Photo: Aviva Konforty
הכניסה הראשית לעזון
הכניסה הראשית לעזון
16/06/2021 Photo: Karin Lindner
הכניסה הראשית לעזון חסומה
16/06/2021
Photo: Karin Lindner
בכניסה לעזון
בכניסה לעזון
16/06/2021 Photo: Karin Lindner
חיילים עם רובים שלופים בכניסה לעזון מנבי אליאס
16/06/2021
Photo: Karin Lindner
מחסום ענבתא
מחסום ענבתא
16/06/2021 Photo: Karin Lindner
מחסום ענבתא. המכוניות בסלאלום בין בלוקי הבטון
16/06/2021
Photo: Karin Lindner
המחסום בצומת שופה
המחסום בצומת שופה
16/06/2021 Photo: Karin Lindner
16/06/2021
Photo: Karin Lindner
שער אפרים
שער אפרים
16/06/2021 Photo: Karin Lindner
בכניסה למעבר סחורות בשער אפרים
16/06/2021
Photo: Karin Lindner
אחרי הקציר
אחרי הקציר
16/06/2021 Photo: Yael Zoran
16/06/2021
Photo: Yael Zoran
שער סגור
שער סגור
16/06/2021 Photo: Karin Lindner
שער סוגר את כביש המערכת בין בית האני לחומה
16/06/2021
Photo: Karin Lindner
מחסום הרכבים בקלנדיה
מחסום הרכבים בקלנדיה
13/06/2021 Photo: Tamar Fleishman
זהירות!! החיילים יורים במי שהולך ברגל באזור זה!
13/06/2021
Photo: Tamar Fleishman
גדר פרוצה
גדר פרוצה
10/06/2021 Photo: Karin Lindner
הדרך פרוצה. המעבר חופשי אפילו לטרקטורים
10/06/2021
Photo: Karin Lindner
מחסום עאנין
מחסום עאנין
09/06/2021 Photo: Shuli Bar
שניים מתוך שלושת שערי המחסום (214) פתוחים לרווחה וכבר לא נעולים, לדוגמה השער בצד מרחב התפר
09/06/2021
Photo: Shuli Bar
09.06.2021 השער והפרצה במחסום עאנין
09.06.2021 השער והפרצה במחסום עאנין
09/06/2021 Photo: Shuli Bar
בין שני העמודים הצהובים נמצא השער הננעל, לשמאלו הפרצה הגדולה, הבורות ותל העפר
09/06/2021
Photo: Shuli Bar
מחסום טורה-שקד: קליק קלאק פסטורליה כיבושית
מחסום טורה-שקד: קליק קלאק פסטורליה כיבושית
09/06/2021 Photo: Shuli Bar
09/06/2021
Photo: Shuli Bar
08/06/2021 Photo:
ליד המכולת של פ' באמריחה יש שובך יונם אולי הן יביאו את השלום
08/06/2021
Photo:
משפחת עלי עווד באום טובא
משפחת עלי עווד באום טובא
08/06/2021 Photo: Michal Tsadik
08/06/2021
Photo: Michal Tsadik
08/06/2021 Photo:
08/06/2021
Photo:
חברון, שכונת ג'אבר
חברון, שכונת ג'אבר
07/06/2021 Photo: Hagit Back
07/06/2021
Photo: Hagit Back
חברון, שכונת ג'אבר
חברון, שכונת ג'אבר
07/06/2021 Photo: Hagit Back
07/06/2021
Photo: Hagit Back
חברון, ביקור אצל עארף בשכונת ג'אבר
חברון, ביקור אצל עארף בשכונת ג'אבר
07/06/2021 Photo: Hagit Back
07/06/2021
Photo: Hagit Back
מחסום טורה שקד המחפרון הצהוב
מחסום טורה שקד המחפרון הצהוב
03/06/2021 Photo: Adina
03/06/2021
Photo: Adina
אמריחה
אמריחה
03/06/2021 Photo: Adina
על יד המכולת המטופחת של פ' באמריחה, יש שובך יונים, אולי הן יביאו את השלום?
03/06/2021
Photo: Adina