Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

חלונות מנופצים
חלונות מנופצים
17/01/2021 Photo: Local Palestinian resident
17/01/2021
Photo: Local Palestinian resident
הילדה הפצועה
הילדה הפצועה
17/01/2021 Photo: Local Palestinian resident
17/01/2021
Photo: Local Palestinian resident
סימני דם
סימני דם
17/01/2021 Photo: Local Palestinian resident
17/01/2021
Photo: Local Palestinian resident
בהפגנה נגד הריסות בתים והתעמרות הצבא והמתנחלים
בהפגנה נגד הריסות בתים והתעמרות הצבא והמתנחלים
15/01/2021 Photo: Nava Toledano
15/01/2021
Photo: Nava Toledano
המפגינים הולכים לביתו של הרון הפצוע
המפגינים הולכים לביתו של הרון הפצוע
15/01/2021 Photo: Nava Toledano
15/01/2021
Photo: Nava Toledano
הפגנה בדרום הר חברון: מפגינים נגד הריסות בתים, התעמרות בתושבים ופציעתו של הרון
הפגנה בדרום הר חברון: מפגינים נגד הריסות בתים, התעמרות בתושבים ופציעתו של הרון
15/01/2021 Photo: Nava Toledano
15/01/2021
Photo: Nava Toledano
בקעת הירדן, חאלת מקחול: בין שמיים וארץ
בקעת הירדן, חאלת מקחול: בין שמיים וארץ
14/01/2021 Photo: Rachel Afek
14/01/2021
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן, חאת מכחול: טלה נולד
בקעת הירדן, חאת מכחול: טלה נולד
14/01/2021 Photo: Rachel Afek
14/01/2021
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן, קשת בענן
בקעת הירדן, קשת בענן
14/01/2021 Photo: Rachel Afek
14/01/2021
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן, חאלת מקחול: ישר מהטבון
בקעת הירדן, חאלת מקחול: ישר מהטבון
14/01/2021 Photo: Rachel Afek
14/01/2021
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן: סייח מתיידד עם דפנה
בקעת הירדן: סייח מתיידד עם דפנה
14/01/2021 Photo: Nurit Poper
14/01/2021
Photo: Nurit Poper
בקעת הירדן: פעילי קואליציית הבקעה בונים סככה לכבשים של נ'
בקעת הירדן: פעילי קואליציית הבקעה בונים סככה לכבשים של נ'
14/01/2021 Photo: Nurit Popper
14/01/2021
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: הסככה לכבשים הושלמה
בקעת הירדן: הסככה לכבשים הושלמה
14/01/2021 Photo: Nurit Popper
14/01/2021
Photo: Nurit Popper
חצר בית המשפט הצבאי בעופר: עיסא מודה למפגינים שבאו לתמוך בו במשפטו
חצר בית המשפט הצבאי בעופר: עיסא מודה למפגינים שבאו לתמוך בו במשפטו
06/01/2021 Photo:
06/01/2021
Photo:
בית משפט הצבאי בעופר: מפגינים למען עמרו
בית משפט הצבאי בעופר: מפגינים למען עמרו
06/01/2021 Photo:
06/01/2021
Photo:
 מול בית אומר פילבוקס וסביבו רכבים של משמר הגבול
מול בית אומר פילבוקס וסביבו רכבים של משמר הגבול
05/01/2021 Photo: Hagit Back
05/01/2021
Photo: Hagit Back
חמאם אל מאלח: ילדים משחקים בחצר הגן/בית הספר
חמאם אל מאלח: ילדים משחקים בחצר הגן/בית הספר
04/01/2021 Photo: Rachel Afek
04/01/2021
Photo: Rachel Afek
יום חדש נולד בבקעת הירדן
יום חדש נולד בבקעת הירדן
04/01/2021 Photo: Gil
04/01/2021
Photo: Gil
רחובות צרים
רחובות צרים
27/12/2020 Photo: A.Z. local
27/12/2020
Photo: A.Z. local
במעלה הכביש המוביל לעזון
במעלה הכביש המוביל לעזון
27/12/2020 Photo: A.Z. local
27/12/2020
Photo: A.Z. local
עזון יושבת על רצף גבעות
עזון יושבת על רצף גבעות
27/12/2020 Photo: A.Z. local
27/12/2020
Photo: A.Z. local
בתי הכפר המפוזרים בשיפולי הגבעות המוריקות
בתי הכפר המפוזרים בשיפולי הגבעות המוריקות
27/12/2020 Photo: A.Z. local
27/12/2020
Photo: A.Z. local
בניה חדשה
בניה חדשה
27/12/2020 Photo: A.Z. local
27/12/2020
Photo: A.Z. local
שאריות בנין
שאריות בנין
27/12/2020 Photo: A.Z. local
27/12/2020
Photo: A.Z. local
סככת המתנה לעוברים במחסום ברטעה ריחן
סככת המתנה לעוברים במחסום ברטעה ריחן
23/12/2020 Photo: Hanna Heler
23/12/2020
Photo: Hanna Heler
אזור המגורים של אבו סאפי
אזור המגורים של אבו סאפי
22/12/2020 Photo: Ariela Slonim
22/12/2020
Photo: Ariela Slonim
הברווזים של אבו סאפי
הברווזים של אבו סאפי
22/12/2020 Photo: Ariela Slonim
22/12/2020
Photo: Ariela Slonim
חריש בדרום הר חברון
חריש בדרום הר חברון
22/12/2020 Photo: Ariela Slonim
22/12/2020
Photo: Ariela Slonim
תל רומיידה - שאריות מן ההפגנות והעימות בין מקומיים למתנחלים: חפצים בוערים, פח אשפה הפוך
תל רומיידה - שאריות מן ההפגנות והעימות בין מקומיים למתנחלים: חפצים בוערים, פח אשפה הפוך
21/12/2020 Photo: Hagit Back
21/12/2020
Photo: Hagit Back
20/12/2020 Photo: Hagit Back
20/12/2020
Photo: Hagit Back
זריחה
זריחה
17/12/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
17/12/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הזריחה מבעד לגדרות
הזריחה מבעד לגדרות
17/12/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
17/12/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התורים מסתדרים כך שכולם יהיו מתחת לסככה
התורים מסתדרים כך שכולם יהיו מתחת לסככה
17/12/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
17/12/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הנשם מרטיב את גשר הולכי הרגל
הנשם מרטיב את גשר הולכי הרגל
17/12/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
17/12/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הקיוסק/משרד החדש.
הקיוסק/משרד החדש.
17/12/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
17/12/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
ממתינים מתחת לגגון
ממתינים מתחת לגגון
17/12/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
17/12/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati