Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

מחסום ברטעה ברזייה חדשה
מחסום ברטעה ברזייה חדשה
21/07/2021 Photo: Hanna Heller
21/07/2021
Photo: Hanna Heller
התנחלות יהודה סניף 1
התנחלות יהודה סניף 1
19/07/2021 Photo: Hagit Back
19/07/2021
Photo: Hagit Back
מאחז יהודה סניף 2
מאחז יהודה סניף 2
19/07/2021 Photo: Hagit Back
19/07/2021
Photo: Hagit Back
חברון
חברון
18/07/2021 Photo: Hagit Back
בשבוע שעבר לא היה סימן בשטח. היום יש שביל חדש ולצידו נטיעות חדשות, צינור מים וקרוון
18/07/2021
Photo: Hagit Back
קילגיליס
קילגיליס
18/07/2021 Photo:
המעבר לקילגיליס אוטוטו נפתח, ואנשי קליגיליס יוכלו לעבור לחברון. מ-2001 הכניסה לכפר היתה חסומה.
18/07/2021
Photo:
קילקיס
קילקיס
18/07/2021 Photo: Hagit Back
המעבר קילקיס אוטוטו נפתח, ואנשי קליגיליס יוכלו לעבור לחברון. מ-2001 הכניסה לכפר היתה חסומה.
18/07/2021
Photo: Hagit Back
חברון
חברון
18/07/2021 Photo:
בין חברון לקריית גת מקימים בסיס צבאי חדש
18/07/2021
Photo:
מחסום עאנין
מחסום עאנין
14/07/2021 Photo: Hanna Heller
אחרי שגנבים שברו את המנעול בשער המרכזי כדי להבריח לגדה רכב ישראלי גנוב, צה"ל תקע עמודי ברזל כמכשול, שניתן להזיזם בקלות..
14/07/2021
Photo: Hanna Heller
מחסום עאנין
מחסום עאנין
14/07/2021 Photo: Hanna Heller
השער הנעול מוגן בחסמים אך לידו פרצה גדולה להולכי רגל
14/07/2021
Photo: Hanna Heller
מחסום ג'למה
מחסום ג'למה
14/07/2021 Photo: Ruti Tuval
הכל בראש...
14/07/2021
Photo: Ruti Tuval
מחסום ג'למה
מחסום ג'למה
13/07/2021 Photo: Ruti Tuval
13/07/2021
Photo: Ruti Tuval
חומסה: הגברים המיואשים מול ההריסות
חומסה: הגברים המיואשים מול ההריסות
08/07/2021 Photo:
Oren Ziv, guest of ActivStills
08/07/2021
Photo:
חומסה: קצת צל
חומסה: קצת צל
08/07/2021 Photo: Nurit Popper
08/07/2021
Photo: Nurit Popper
חומסה: ממשיכות לייצר גבינה
חומסה: ממשיכות לייצר גבינה
08/07/2021 Photo: Nurit Popper
08/07/2021
Photo: Nurit Popper
חומסה: חפצים שהוסתרו מפני החומסים
חומסה: חפצים שהוסתרו מפני החומסים
08/07/2021 Photo: Nurit Popper
08/07/2021
Photo: Nurit Popper
חומסה: נשים ילדים ובני צאן
חומסה: נשים ילדים ובני צאן
08/07/2021 Photo: Nurit Popper
08/07/2021
Photo: Nurit Popper
חומסה: החפצים של בני חומסה שנזרקו 12 ק"מ מהם בעין שיבלי
חומסה: החפצים של בני חומסה שנזרקו 12 ק"מ מהם בעין שיבלי
08/07/2021 Photo: Nurit Popper
08/07/2021
Photo: Nurit Popper
התנחלות אשתמוע: מרחיבים
התנחלות אשתמוע: מרחיבים
08/07/2021 Photo: Hagit Back
08/07/2021
Photo: Hagit Back
התנחלות אשתמוע: מרחיבים
התנחלות אשתמוע: מרחיבים
08/07/2021 Photo: Hagit B.
08/07/2021
Photo: Hagit B.
הבגדים של מגורשי חומסה שנלקחו מהם
הבגדים של מגורשי חומסה שנלקחו מהם
08/07/2021 Photo: Nurit Popper
08/07/2021
Photo: Nurit Popper
מחסום ג'למה (גלבוע)
מחסום ג'למה (גלבוע)
08/07/2021 Photo: Ruti Tuval
08/07/2021
Photo: Ruti Tuval
חומסה: עדות לחורבן
חומסה: עדות לחורבן
08/07/2021 Photo: Rachel Afek
08/07/2021
Photo: Rachel Afek
גן הירק של שעב אל בוטום
גן הירק של שעב אל בוטום
06/07/2021 Photo: Michal Tsadik
06/07/2021
Photo: Michal Tsadik
בית הספר בשעב אל בוטום
בית הספר בשעב אל בוטום
06/07/2021 Photo: Michal Tsadik
06/07/2021
Photo: Michal Tsadik
משרדי המתק סגורים
משרדי המתק סגורים
06/07/2021 Photo: Tamar Fleishman
משרדי המת"ק סגורים. שורות ריקות של ספסלים ודלתות נעולות.
06/07/2021
Photo: Tamar Fleishman
שלט חוצות
שלט חוצות
06/07/2021 Photo: Tamar Fleishman
שלט חוצות שמזמין ללונה-פארק מספק צל לילדים הרוכלים
06/07/2021
Photo: Tamar Fleishman
התנחלות שקד
התנחלות שקד
06/07/2021 Photo: Rachel Weizmann
התרחבות התנחלות שקד מגיע עד הבית הקצוני בדאהר אל מלח
06/07/2021
Photo: Rachel Weizmann
מת"ק עציון: סגור
מת"ק עציון: סגור
05/07/2021 Photo: Natanya Ginsburg
05/07/2021
Photo: Natanya Ginsburg
מחסום חבלה
מחסום חבלה
05/07/2021 Photo: Nina Seba
תור הולכי הרגל במחסום חבלה
05/07/2021
Photo: Nina Seba
השער הפרוץ בפלאמיה
השער הפרוץ בפלאמיה
05/07/2021 Photo: Nina Seba
השער הפרוץ בפלאמיה מצולם מהצד ה"ישראלי" של הגדר
05/07/2021
Photo: Nina Seba
"חלום" - ציור של רניה
"חלום" - ציור של רניה
05/07/2021 Photo: Ariela Slonim
05/07/2021
Photo: Ariela Slonim
מחסום טייבה רומנה: עוברים חופשי בפרצה בגדר
מחסום טייבה רומנה: עוברים חופשי בפרצה בגדר
05/07/2021 Photo: Shuli Bar
05/07/2021
Photo: Shuli Bar
מחסום טייבה רומנה
מחסום טייבה רומנה
05/07/2021 Photo: Shuli Bar
עוברים חופשי בפרצה בגדר
05/07/2021
Photo: Shuli Bar
הכשרת מתנחלים באדורים
הכשרת מתנחלים באדורים
01/07/2021 Photo: Daphna Jung
01/07/2021
Photo: Daphna Jung
מחסום טורה: הבית הבודד
מחסום טורה: הבית הבודד
01/07/2021 Photo: Tami Ritov
בית של תושבי טורה, צמוד להתנחלות שקד ורחוק מבתי הכפר
01/07/2021
Photo: Tami Ritov
מחסום ברטעה: תוספת קרוסלה
מחסום ברטעה: תוספת קרוסלה
01/07/2021 Photo: Tami Ritov
01/07/2021
Photo: Tami Ritov