Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

מחסום בידו סגור. אפשר לראות את הכביש התחתי המוביל למובלעת ביר נבאללה. כביש לפלסטינים בלבד.
מחסום בידו סגור. אפשר לראות את הכביש התחתי המוביל למובלעת ביר נבאללה. כביש לפלסטינים בלבד.
11/11/2021 Photo: Anat Tueg
מחסום בידו סגור
11/11/2021
Photo: Anat Tueg
הבנייה הצפופה במחנה הפליטים שועפאט
הבנייה הצפופה במחנה הפליטים שועפאט
10/04/2021 Photo: Anat Tueg
10/04/2021
Photo: Anat Tueg
מחסום חקלאי אורנית: מחסום נפתח אחרי תקופה ארוכה שהיה סגור, סככה חדשה לממתינים
מחסום חקלאי אורנית: מחסום נפתח אחרי תקופה ארוכה שהיה סגור, סככה חדשה לממתינים
07/04/2021 Photo: Anat Tueg
07/04/2021
Photo: Anat Tueg
עמק החקלאות הפורה וחגורת המאחזים מצפון
עמק החקלאות הפורה וחגורת המאחזים מצפון
05/04/2021 Photo: Anat Tueg
05/04/2021
Photo: Anat Tueg
חוות צאן פיראטית של מתנחלים, מעל ליישוב זנותא מעל כביש 60
חוות צאן פיראטית של מתנחלים, מעל ליישוב זנותא מעל כביש 60
05/04/2021 Photo: Hagit Back
05/04/2021
Photo: Hagit Back
הכפר זנותא, מעל כביש 60, על גבעה מעליו הוקמה חוות צאן פירטית של מתנחלים
הכפר זנותא, מעל כביש 60, על גבעה מעליו הוקמה חוות צאן פירטית של מתנחלים
05/04/2021 Photo: Hagit Back
05/04/2021
Photo: Hagit Back
פסאיל: המשפחה ונשות מחסוםווטש בכניסה לבית
פסאיל: המשפחה ונשות מחסוםווטש בכניסה לבית
04/04/2021 Photo: Daphne Banai
04/04/2021
Photo: Daphne Banai
עין חילווה: נביעה שסיפקה מים לתושבים הפלסטינים בסביבה כבר לא שלהם ובשבילם
עין חילווה: נביעה שסיפקה מים לתושבים הפלסטינים בסביבה כבר לא שלהם ובשבילם
04/04/2021 Photo: Daphne Banai
מסביב למעין בעין חילווה נבנתה בריכה, מתנחלים יושבים סביבה
04/04/2021
Photo: Daphne Banai
בקעת הירדן: שרידי מבנה המגורים שצה"ל הרס לזוג זקנים וחולים, ולבנם
בקעת הירדן: שרידי מבנה המגורים שצה"ל הרס לזוג זקנים וחולים, ולבנם
04/04/2021 Photo: Daphne Banai
שאריות של מבנה מגורים שהצבא הרס באוגוסט 2021
04/04/2021
Photo: Daphne Banai
ההתנחלות החדשה
ההתנחלות החדשה
04/04/2021 Photo: Daphna Jung
04/04/2021
Photo: Daphna Jung
פסאיל: אם ובתה ממינות עלי גפן ואורזות בחבילות. כל חבילה 1 שקל
פסאיל: אם ובתה ממינות עלי גפן ואורזות בחבילות. כל חבילה 1 שקל
04/04/2021 Photo: Daphne Banai
שתי נשים יושבות על הרצפה וממיינות עלי גפן טריים
04/04/2021
Photo: Daphne Banai
אום קוטוף: פרחי אביב ללא גבולות
אום קוטוף: פרחי אביב ללא גבולות
03/04/2021 Photo: Ruti Tuval
03/04/2021
Photo: Ruti Tuval
מחסום ברטעה: דוכנים מאולתרים בפתח המסלול אל הטרמינל
מחסום ברטעה: דוכנים מאולתרים בפתח המסלול אל הטרמינל
01/04/2021 Photo: Tami Ritov
01/04/2021
Photo: Tami Ritov
אמריחה: ליד השכונה מצטופך עדר כבשים
אמריחה: ליד השכונה מצטופך עדר כבשים
01/04/2021 Photo:
01/04/2021
Photo:
אמריחה: שלט בעברית במכולת של פ'
אמריחה: שלט בעברית במכולת של פ'
01/04/2021 Photo: Tami Ritov
01/04/2021
Photo: Tami Ritov
מחסום ברטעה
מחסום ברטעה
01/04/2021 Photo: Tami Ritov
אחת הפרנסות הנפוצות במחסומים היא להקים דוכן ולמכור מה שאפשר
01/04/2021
Photo: Tami Ritov
הדרך מהמחסום למחנה הפליטים
הדרך מהמחסום למחנה הפליטים
30/03/2021 Photo: Tamar Fleishman
30/03/2021
Photo: Tamar Fleishman
שלט מכוון לקלפי
שלט מכוון לקלפי
24/03/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
שלט מנייר בקשר לבחירות מרץ 2021, מפנה לקלפי שנמצאת במתחם משרדי הממשלה בצמוד למחסום.
24/03/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
חברון: בבניין הפלסטיני מקבלים מים מצינור שקוטרו 1/2 אינץ פעם בשבוע מעירית חברון. בבניין מתגוררות 9 משפחות . לבניין היהודי בתל רומיידה יש מים כל הזמן ללא הגבלה מצינור באדמה.
חברון: בבניין הפלסטיני מקבלים מים מצינור שקוטרו 1/2 אינץ פעם בשבוע מעירית חברון. בבניין מתגוררות 9 משפחות . לבניין היהודי בתל רומיידה יש מים כל הזמן ללא הגבלה מצינור באדמה.
22/03/2021 Photo: חגית בק
22/03/2021
Photo: חגית בק
מחסום ג'למה-גלבוע: בוקר, פועלים מהגדה עוברים לעבודה בישראל
מחסום ג'למה-גלבוע: בוקר, פועלים מהגדה עוברים לעבודה בישראל
22/03/2021 Photo: Ruti Tuval
22/03/2021
Photo: Ruti Tuval
מחסום טורה: מראה שגרתי במחסום, אשפה צה"לית מתפזרת חופשי
מחסום טורה: מראה שגרתי במחסום, אשפה צה"לית מתפזרת חופשי
22/03/2021 Photo: Ruti Tuval
22/03/2021
Photo: Ruti Tuval
צומת ברטעה המזרחית: דוכנים בסגנון שוק מתרבים בצומת
צומת ברטעה המזרחית: דוכנים בסגנון שוק מתרבים בצומת
22/03/2021 Photo: Ruti Tuval
22/03/2021
Photo: Ruti Tuval
שכונת תל רומיידה, חברון: המוכתר ועוד תושבים במפגש עם נשות מחסוםווטש
שכונת תל רומיידה, חברון: המוכתר ועוד תושבים במפגש עם נשות מחסוםווטש
22/03/2021 Photo: חגית בק
22/03/2021
Photo: חגית בק
פסל שהיד בככר המרכזית
פסל שהיד בככר המרכזית
20/03/2021 Photo: Rachel Afek
20/03/2021
Photo: Rachel Afek
מחסום טורה: חמור מעביר סחורה משני צידי המחסום
מחסום טורה: חמור מעביר סחורה משני צידי המחסום
17/03/2021 Photo: Hanna Heller
17/03/2021
Photo: Hanna Heller
מחסום טורה: אשפה צה"לית לנצח
מחסום טורה: אשפה צה"לית לנצח
16/03/2021 Photo: Ruti Tuval
16/03/2021
Photo: Ruti Tuval
בדיקת אישורי מעבר
בדיקת אישורי מעבר
14/03/2021 Photo: Tamar Fleishman
14/03/2021
Photo: Tamar Fleishman
ילדים מחפשים פרנסה ליד מחסום
ילדים מחפשים פרנסה ליד מחסום
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
הודעה על מבצע חיסונים
הודעה על מבצע חיסונים
10/03/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
10/03/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
מגרש כדורגל חדש בג'בל מוכאבר
מגרש כדורגל חדש בג'בל מוכאבר
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
אבו רמזי, ידידנו מוכר הבייגלה
אבו רמזי, ידידנו מוכר הבייגלה
10/03/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
10/03/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
מקטינים שיפוע רחוב בתי הספר  בג'בל מוכאבר
מקטינים שיפוע רחוב בתי הספר בג'בל מוכאבר
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
מתחם החיסונים לפועלים פלסטיניים במחסום 300
מתחם החיסונים לפועלים פלסטיניים במחסום 300
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
עבודות עפר ברחוב המוביל למחסום שייח סעד
עבודות עפר ברחוב המוביל למחסום שייח סעד
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
פועלים מחכים להתחסן במחסום 300
פועלים מחכים להתחסן במחסום 300
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
שמות התורמים על השער בשייח סעד
שמות התורמים על השער בשייח סעד
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg