ריחן, שקד, יום ג' 29.5.12, אחה"צ

צופות: 
חנה ה. ויוכבד ג.
29/05/2012
|
אחה"צ

מחסום שקד שעה 15.30
הכיבוש מחזק את אחזקתו. יש כבר שני מסלולים לכניסה ויציאה והכנה לרמזור למכוניות כמו בריחן.
מכונית מקושטת ובתוכה כלה עוברת עם הרכב ואחריה כמה מלווים.
חייל וחיילת יצאו אלינו "להסביר" כמה חשוב תפקידם בהגנת המדינה וכמה חשוב המחסום.

 

מחסום ריחן 16.15
התנועה זורמת. התור מתחיל להתעכב, כרגיל, כאשר אנשים שבים מהכיוון ההפוך, ממרחב התפר לכיוון הגדה. למרות התור רק ב-16.30 נפתח אשנב שני.

מעוכב היושב על ספסל זמן רב מתלונן שלמרות יש לו את כל האישורים מעכבים אותו ביציאה ובכניסה. הבעיה היא בעיקר בבוקר כי הוא מאחר מאוד לעבודה. אין הוא יודע את סיבת העיכוב והיום הודיע לו בעל הבית שאם יאחר שוב מוטב שלא יבוא לעבודה. לשאלתינו האם יש לו "תיק" או מאסר הוא אמר שאכן היה ישב בכלא אבל זה היה מזמן ומאז קבל כבר כמה אישורי יציאה. הוא מאד מודאג.

כשיצאנו מהשרוול בדרך למכוניתנו פגשנו עובד המוזמן מחר לדיון בבית המשפט בתל-אביב, ב"עוון" כניסה לישראל ללא אישור לחיפוש עבודה. הבעיה היא שאין לו אישור לצאת מהגדה והוא אינו יכול להגיע לבית המשפט. למרות שהיה היום במת"ק סאלם עם ההודעה של בית המשפיט, לא נתנו לו אישור יציאה לתל-אביב.