תרומה למחסוםwatch | מחסוםווטש

אנו מהוות עיניים ואזניים בגדה כמתנדבות, אנו זקוקות לתמיכתך

התרומה וההתגייסות למען פעילותנו נותנת תקווה לשלום

{{ $t("message.payment_method1") }}

{{ displayCurrency('25') }} {{ displayCurrency('36') }} {{ displayCurrency('100') }} {{ displayCurrency('500') }} {{ displayCurrency('1000') }} {{ $t("message.other") }}

{{ $t("message.payment_method2") }}

{{ $t("message.payment_method3") }}

{{ $t("message.payment_method5") }}

Donate through the New Israel Fund by mailing a check

New Israel Fund, UK
Unit 2,
Bedford Mews,
London, N2 9DF, UK

Please mark contributions as:
”donor-advised for MachsomWatch.”

{{ $t("message.payment_method4") }}

Donate through the New Israel Fund
using their online donation platform.

Or Donate by mailing a check
New Israel Fund
PO Box 70358
Philadelphia, PA 19176-0358

Please mark contributions as: ”donor-advised for MachsomWatch.”