תרומה למחסוםwatch | מחסוםווטש

אנחנו צופות בכל אזורי הכיבוש בגדה,
מדווחות על עוולות הכיבוש למי שלא רואה.
אנו רואות שם אנשים שזכויות האדם הבסיסיות שלהם נשללות תחת שילטון הכיבוש הישראלי.

אלה הדברים של כמה מהמתנדבות של מחסוםווטש המבקרות באזורי הכיבוש

.

קבוצת אנשים לפני המעבר במחסום
הדרך לחלקה הפרטית... עוברת במחסום
צילום: 
נורית פופר
שאישה ושני גברים יובים על רקע ההריסות
בקעת הירדן. הרסו להם את הבית ללא סיבה
צילום: 
נורית פופר