עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 7.1.08, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
לאה ר', נטע ג' (מדווחת)
07/01/2008
|
אחה"צ
14:00-15:55
14:00 מחסום שקד-טורה
תנועה מעטה בשעה זו.
אדם אחד עובר מהגדה לכפר הסמוך למחסום דהר אל מלכ, בידו רדיו סוללות ומנורת נפט ארוזה בקרטון. הוא מראה לנו את המנורה כהמחשה לעובדה שדהר אל מלכ, חירבת ראאדיה ואם אל ריחן, הנמצאים במרחב התפר, לא חוברו לרשת החשמל, בעוד ששכניהם מעבר לגדר, כמו טורה, כבר חוברו.
היום לא היו לימודים בגלל חג המולד האורתודוקסי. זה גם יום הפת''ח. אומרים לנו שגם מחר לא יהיו לימודים.

14:25 מחסום ריחן-ברטעה
רק שני טנדרים ממתינים לבדיקה בשעה זו.
פועלי קטיף מתחילים לחזור מעבודתם בישראל, שקי פרי הדר בידיהם. בבוקר נאלצו לעבור במחסום שער אפרים-אירתח, אך לחזור יכולים גם כאן.
אדם אחד מספר לנו שבלילה תפסו אותו חיילים בכרם זיתים הסמוך לביתו ביעבד וקרעו את תעודת הזהות שלו. מראה לנו מחצית עטיפת הפלסטיק הירוקה ובתוכה הדף העיקרי של התעודה. את המחצית השנייה ובה הדף עם רישום שמות הילדים קרעו. אמר לנו שיוציא תעודה חדשה במשרדי הרשות בג'נין. לא הבנו אם ברצונו להגיש תלונה. ננסה לברר.
14:45 גברים אחדים פורשים שטיחוני תפילה בסככה ומתפללים.

בחור צעיר עבר בטרמינל לגדה ללא אישור. את שני חבריו מעכבים בפנים כבר למעלה משעה. גם הם חסרי אישורים, 'שב''חים'.

אשה רוצה לבקר את ילדיה בברטעה המזרחית. לא נתנו לה לעבור. לדבריה היה לה אישור תקף עד 15/01, אך בטרמינל לקחו לה אותו. במת''ק אומרים לנו טלפונית שאין לה אישור.

תושב קפין מספר שביקש להחליף את האישור החקלאי שבידו ממחסום קפין למחסום ברטעה הישן, הסמוך יותר לחלקתו, ובמת''ק לא הסכימו.

בדוח מיום 03/01/08 נאמר שהדרך מהכפר קפין (בגדה) אל ברטעה, פתוחה. למרבה הצער התברר לנו שזו ידיעה מוטעית. אפשר לעבור עם אישורים מתאימים דרך המחסומים החקלאיים קפין או ברטעה הישן, או דרך מחסום ריחן-ברטעה.

15:15 התופרות מתחילות לחזור מעבודתן בברטעה המזרחית, אל הגדה, נאות ומסודרות כמו בצאתן בבוקר לעבודה.
אדם שעובר בבקרים בשער אפרים-אירתח מספר שהתקינו שם מכונת בידוק חדשה, 'עגולה ושקופה'. חושש שמזיקה לבריאות. לטענתו היתה מכונה כזאת בגשר דמייה והוסרה. אולי חברותינו הצופות באירתח יכולות לברר במה מדובר.
מכונית משטרה נכנסת למגרש החנייה הפלסטיני. איננו יודעות מדוע.

15:30 מחסום עאנין
השערים עדיין פתוחים.
אדם אחד עומד ליד החיילים. לדבריהם הוא לא עבר בבוקר במחסום זה. מגיע אדם נוסף, החיילים נעזרים בו כמתורגמן ואח''כ הוא עובר. לסג''מ במקום אין טופס החרמת אישור. מקריאים לו את הנוסח בטלפון והוא מייצר ידנית טופס, מחרים לאיש את האישור ונותן לו את הטופס ה"חדש", כתוב עברית, כמובן. לדברי הסג''מ האיש בא מישראל, מאותו כביש שאנחנו באנו.

ליד השער מונחת פיסת קרטון ועליה רשומים בכתב יד מסודר שמות העוברים במחסום. מישהו סידר את התור. ספרנו 38 שמות.

15:50
אדם נוסף מגיע. למזלו השערים עדיין פתוחים. האיש עובר והסג''מ אומר לו לא לאחר. שעת הפתיחה הרשמית 15:00-15:30, אך לדברי הסג''מ משתנה כל פעם.

 15:55
  אנחנו מטלפנות לידידנו ע' במחסום ריחן-ברטעה. אומר לנו שאין בעיות מיוחדות ושמכונית המשטרה נסעה. גם אנחנו עוזבות.