ג'וברה (כפריאת) סגר ולא מאפשרים לעבור

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ירדנה ט', אורחת, מנוחה מ'
01/01/2004
|
אחה"צ

12:30 ג'וברה

בדרכנו לשער. בדרך נמסר לנו שהילדים בחופשה.

12:45 מחסום ג'וברה-פרעון/טול כרם (407). סגרinfo-icon מוחלט על פי החיילים בגלל הפגנות בטול כרם (מאוחר יותר התברר שכנראה לא היו ולא נבראו). 2 מעוכביםinfo-icon. האחד לדבריו מעשר בבוקר ולדברי מפקד המחסום מאחת-עשרה והשני צעיר שפגשנו בג'וברה. במהלך שיחתנו עם המעוכבים הבחנו באמבולנס מאחורי מחסום התיל בשביל המוליך לטול כרם. לאיטם פנו אליו החיילים. בדרכנו לאמבולנס שבו החיילים ומסרו שאינו יכול לעבור בגלל הסגר.

בשיחה עם נהג האמבולנס התברר שאמנם אינו מסיע חולים אך הוא מסיע לרמאללה בדיקות דם דחופות של חולה לימפומה ומשם אמור לקחת חומרי דיאליזה בחזרה לטול כרם. לאחר ניסיונות נפל לשכנע את החיילים ואת איש המת"ק (המאוד לא קואופרטיבי), התקשרנו למירי מרל"א וכעבור שעה איפשרו לו החיילים לעבור. גם לסטודנטיות מטול כרם ומג'נין ששבו מרמאללה נאסר המעבר אך לבסוף הותר להן לעבור (אולי בזכות ניסיונות השכנוע שלנו) כך גם לנערה עם הפנייה לבית חולים.

בשעה שלוש נוספו חמישה גברים לפינת המעוכבים אך בשעה ארבע שוחררו כולם לבתיהם, כולל השניים הראשונים, על ידי קצין שהגיע למקום (סרן). כמו כן בחור מג'וברה שלא התירו לו לעבור עבר לאחר פניותינו. לעומת זאת, לא אפשרו מעבר לרופא מג'יוס שהיה מלווה בבנו (שלא היה מעוניין בהתערבותנו) ולאישה המלווה בבעלה שרצתה לשוב לביתה שבכפר צור. לבעל התירו לעבור אך הוא חזר עם אשתו לטול-כרם. ובאשר לאיש המת"ק שאמור היה לעזור - בפועל הוא היה נוקשה יותר מהחיילים שבמחסום.

עברנו לשער טול כרם ובגלל הסגר לא התרחשה כל פעילות באזור הגב אל גב. מספר מטרים לפני השער ג'יפ סיור צבאי עמד והנהג דובר ערביתinfo-icon רהוטה, שעוד קודם לכן במחסום ג'וברה שמענו חלק מהגיגיו הצורמים, עיכב צעירה ששבה למשפחתה בטול כרם. לאחר דין ודברים קצר הוא נסע משם אל מעבר לשער ושוב עיכב את הצעירה.

כשעמדנו לעזוב ראינו שאף הוא עזב. על פי דבריו של צעיר ששהה במקום השאלות ששאל הנהג היו שאלות אישיות על משפחתה, מספר ילדיה וכד' הצעיר רמז שמדובר בהטרדה.