בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 19.8.08, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
פתחיה ע., חנה כ. (רושמת)
19/08/2008
|
Afternoon
Seriously? Does this make us safer?

 14.50 - זעתרה. עשרות צעירים שפניהם לרמאללה למשחק כדורגל הורדו מכלי-הרכב ותעודותיהם נבדקות. 16 כלי רכב ממתינים מצפון לדרום.  

15.05 חווארה. העוברים ושבים מעטים יחסית. מעוכב נמצא בצינוק האחורי כארבעים דקות (על פי עדותו של איש המת"ק) עד לבדיקת מספר הזיהוי שלו. כמנהג הזמן, המעוכבים מטעמים פורמליים אינם נמצאים ב'ג'ורהinfo-icon' (המכלאה או הסככה) המרווחת יחסית  כפי שהיה בעבר, ומסומנת ב'אין כניסה', אלא בצינוק האחורי  ששימש פעם כמתקן כליאה לאזוקים.  על פי עיקרון ה'מיטה החמה', פינה המעוכב את מקומו בצינוק למעוכב אחר (אף הוא לשם בירור)

ב 15.50.  רוח חמה מאד נושבת. הנשים בשחור ממתינות בעמידה בשמש. שני עוברים – ללא קשר ביניהם - מתלוננים על התנהגות זלזלנית של החיילות הבודקות.  

16.00 בית פוריק. מעט עוברים ושבים. אחת מאתנו ביקשה מן החיילים להשתמש בשירותים. סורבנו על ידי הצבא האנושי ביותר בעולם.
16.35 - עזבנו.