בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 9.12.08, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
דליה פ., ברוריה ר. (מדווחת),
09/12/2008
|
Afternoon

 13.30 זעתרה : 11 מכוניות בכיוון צפון דרום.

 
בית פוריכ:    המחסום בוטל המעבר הוא לכלי רכב בלבד, במקום נמצאים שני חיילים ובתא המעצר ישבו שני זוגות די צעירים. כששאלנו לסיבת עיכובם נענינו כי הם "עלו על מדיסון" כלומר נסעו ב"כביש האפרטהייד" ועוכבו לשעתיים. אנחנו התרשמנו שאלה זוגות שנסעו לטייל בחג ולא ידעו שזה כביש שאסור לפלשתינאים לנסוע עליו אגב אין כל שלט המזהיר אותם לבל יעלו על הכביש הזה. נסינו לבטל את רוע הגזירה, טלפנו למרכז ההומניטארי, למת"ק אך דבר לא עזר, בהמשך עצרו מכונית נוספת בגלל אותה סיבה וגם נוסעיה, אנשים מבוגרים וילדים עוכבו. גם פנייתה של מיקי פישר למת"ק לא נשאה פרי. חשוב לציין שהחיילים קבלו הוראה להקל על התושבים בזמן החג, לא ראינו כי הם ממלאים אותה.
מאוחר יותר נפל לי האסימון , אני משערת שאין שלטים על האיסור לנסוע ב"כבישי האפרטהייד" מפני החשש שצילומי השלטים יגיעו לעיתונות, חוץ ופנים.

 
חווארה:    בקרנו בפעם הראשונה במחסום החדש, לא כל העוברים מכירים את הכללים ולעיתים הם עוברים את הקרוסלה הראשונה מוקדם מידי וזוכים לצרחות מן החיילות היושבות במתקני הבידוק.
במחסום הייתה תנועה דלילה אך לבנו נחמץ לראות את האנשים בבגדי החג מבוססים בבוץ ונרטבים בגשם ביציאה מן המחסום.
מפקד המקום נתן לנו הוראה לעזוב את היציאה מן המחסום ולעמוד במקום מרוחק יותר בו אי אפשר לראות את הנעשה ונוסף על כך אין שם גג והיינו נרטבות בגשם, כשסירבנו למלא את  הוראתו טלפן למשטרה, אך זו לא הופיעה ואז נקטו בשיטת הצילום, צולמנו מכל הצדדים והכיוונים מעניין מה יעשו בתמונות.