Home Page | מחסוםווטש
פלסטנים מעבר לסורגי המחסומים בדרך לישראל
מדוע הם כל כך רוצים עבודה בישראל??
בדרך לחלקה הפרטית שמעבר לגדר
כך יוצאים לעבוד בחלקה הפרטית
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
ירון לונדון מגיב לראיון של גנץ
ירון לונדון מגיב לראיון עם גנץ
צילום: 
ידיעות אחרונות

ירון לונדון  חדשות • 11.02.2019

מה שמעצבן את גנץ

"בסוף, זה גם אותי יוציא משלוותי. וכשזה קורה, לא מומלץ. האויבים שלי מכירים את זה. גם היריבים שלי יכירו את זה". 
...לפני שאמשיך, אסלק ספק: רויטל גנץ אינה פעילה בארגון "מחסום ווטש". ... 
פעילות ב"מחסום ווטש" היא מעשה הראוי לכל שבח.
גנץ יודע זאת היטב, מפני שפעמים רבות הילל הצבא את הנשים שבהשפעת דיווחיהן שופרו הנהלים במחסומים והוטבה התנהגותם של החיילים. ייתכן מאוד שנשות הארגון הצילו ממוות יותר אזרחים ישראלים מאשר כיתת חיילים קרביים, מפני שבמעשיהן שיככו במידת מה את מרירותם של פועלים פלסטינים קשי יום...

 

התהליך שעוברים העובדים בעלי היתר לעבוד בישראל הוא משפיל מדכא והפלסטינים עוד צריכים לשלם עבור הזכות הזו.

הנה דבריהם:

התהליך לקראת יום עבודה משפיל, מדכא ועוד צריך לשלם עבור הזכות לעבוד!
עדות אישית של פלסטיני שרכושו הושחת
יורם כהן ערוץ 1 - 2014
אוהד חמו ערוץ רשת - 2018 רוצה לעבוד? תשלם!

10 בדצמבר 2018 - ציון 70 שנה להכרזה הבין לאומית לזכויות האדם

----------------------------------------
במפה שלפניך, הנקודות הקטנות על הכבישים ברחבי הגדה מייצגות את פיזור המחסומים מכל הסוגים.
כאן אחד המעצורים לחיים סבירים ברחבי הגדה המערבית עצמה.

להקיש ו"לסייר" במפה עצמה במוקדי הפעילות של מחסוםWATCH בגדה המערבית

פיזור המחסומים והחסימות ברחבי הגדה הכבושה
ללחוץ ולראות את מפת הפעילות של מחסוםWATCH בגדה המערבית