Home Page | מחסוםווטש
פלסטנים מעבר לסורגי המחסומים בדרך לישראל
מדוע הם כל כך רוצים עבודה בישראל??
בדרך לחלקה הפרטית שמעבר לגדר
כך יוצאים לעבוד בחלקה הפרטית
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות

10 בדצמבר 2018 - ציון 70 שנה להכרזה הבין לאומית לזכויות האדם

הבזקים: האירוע לציון 70 שנה לחתימה על הכרזה הבין לאומית לזכויות האדם
יורם כהן ערוץ 1 - 2014
אוהד חמו ערוץ רשת - 2018 רוצה לעבוד? תשלם!

----------------------------------------
במפה שלפניך, הנקודות הקטנות על הכבישים ברחבי הגדה מייצגות את פיזור המחסומים מכל הסוגים.
כאן אחד המעצורים לחיים סבירים ברחבי הגדה המערבית עצמה.

להקיש ו"לסייר" במפה עצמה במוקדי הפעילות של מחסוםWATCH בגדה המערבית

פיזור המחסומים והחסימות ברחבי הגדה הכבושה
ללחוץ ולראות את מפת הפעילות של מחסוםWATCH בגדה המערבית