מחסום ווטש - אתר הבית | מחסוםווטש
פלסטנים מעבר לסורגי המחסומים בדרך לישראל
מדוע הם כל כך רוצים עבודה בישראל??
בדרך לחלקה הפרטית שמעבר לגדר
כך יוצאים לעבוד בחלקה הפרטית
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
Predrag Stakić

זכויות אדם הן לכולנו! גם לבני אדם תחת כיבוש

בהצהרת האו"ם פורטו 30 סעיפים
ראו את ההתייחסות לחלק מהן בכיבוש:

שוויון בפני החוק סעיף 6
זכויות הקניין סעיף 17
חופש תנועה סעיף 13
חופש הביטוי סעיף 19
חופש העיסוק סעיף 25
חופש הדת סעיף 18

סיפוח ?   שטח?
נקבע את 169 בתי הסוהר ונרגיש בטוחים יותר? שלום ללא זכויות אדם?! שלום ללא הסכמות ?!

הביטו וראו, אל תגידו "לא ידענו"

בקעת הירדן פורעים משתוללים והצבא שותק?: 

הכיבוש עוצם עין אחת ובשנייה קורץ - התעללות מותרת?
לאחרונה מתעלם הכיבוש מההתעללות האלימה שמפעילים המתנחלים החדשים כלפי התושבים  הפלסטינים בבקעת הירדן, המתפרנסים מגידול צאן ובקר. בנוסף, הכיבוש מטיל הגבלות כבדות וקשות רק על חיי הפלסטינים, אך אינו נוגע במתנחלים הפורעים המתגוררים במאחזים הפרטיים בראשי הגבעות

 • זה לא מוסרי
 • זה שולל זכויות אדם בסיסיות:
  • חופש התנועה 
  • חופש הקניין
  • חופש העיסוק
  • ...
 • זה מנוגד לחוק הבין לאומי
 • יש כיבוש והוא כאן!
התעללות בקהילות הרועים בבקעת הירדן

הסלמה בהתעללות בקהילות הרועים בבקעת הירדן
דוח מחסוםווטש מיום 20.12.2019:

שלטון הכיבוש הוציא צו חדש של הצבא האוסר על בעלי אדמות פלסטינים בכל צפון הבקעה, לעבד את אדמותיהם שנמצאות בשטח שהוכרז כ"שטח אש". (המאחזים של מתנחלים פורעים, שקמים ומתרחבים, אינן מוגבלות).

פירוש הצו - כמעט כל שטחי העיבוד של הפלסטינים שמחוץ לכפרים בצפון הבקעה, הופכים להיות חסרי ערך לבעליהם.

... הצו הזה הועבר לידיהם לפני כמה ימים על ידי המת"ק הישראלי באמצעות המת"ק הפלסטיני. לא נאמר מה תהיה הסנקציה נגד מפירי הצו. 

שוחחתי עם אחד הבעלים של שטח אדמה כזה, מקהילת רועים, ולדבריו כולם מפחדים, לא חורשים ולא זורעים. הפחד הוא מהפקעת הטרקטורים.

הפקעת טרקטורים -  זהו עונש כבד וחמור שהמינהל האזרחי נוקט בו כבר שנים. בפועל, באים ומפקיעים טרקטור מידי המשפחה לחודשיים, ואחרי זה הם יאלצו לשלם סך של 5,000 שקל לשלטון הישראלי כדי לפדות אותו,  תמורת  "אחזקתו". הכנסה ממוצעת של משפחת רועים בבקעה במשך שלושה חודשים).

לדוגמה, היום הוחזר טרקטור לבעליו, תושב ברדלה, חודשיים אחרי שהופקע, תמורת 5,000 שקלים. האיש מתפרנס מחריש, ועתה עברו עליו חודשיים ללא פרנסה.

לדוח המלא 

לכל הדוחות מבקעת הירדן

קישור ל אתם שואלים אנחנו עונות

עדכון OCHA 2019: למעלה מ 700
מחסומים וחסימות ברחבי הגדה המערבית

=============================================================

התהליך שעוברים העובדים הפלסטינים בעלי היתר לעבוד בישראל הוא משפיל מדכא ועוד כרוך בתשלום!

הנה דבריהם:

התהליך לקראת יום עבודה משפיל, מדכא ועוד צריך לשלם עבור הזכות לעבוד!
עדות אישית של פלסטיני שרכושו הושחת