Home Page | מחסוםווטש
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
לשם מה גודמים זיתים וחותכים צינורות השקיה? ברדלה בקעת הירדן
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
הפגנה למען היתר מעבר לעבודה חקלאית בחלקות הפרטיות
שאלות ותשובות
ידע כל ישראלי מה קורה בשטחי הגדה

בשנת 2014, יורם כהן, כתב הטלויזיה הישראלית, הציג בשידור את התהליך היומיומי של המעבר במחסום בדרך לעבודה.
יש פלסטינים שבטוחים שהישראלים שותקים כי הם פשוט לא יודעים.
ראו את מה שאנחנו רואות ומספרות ממחסום בית לחם  וממחסום קלנדיה

בשנת 2014 צילם יורם כהן בכתבה עבור ערוץ 1 על מחסום 300

בישראל קיימות שתי מערכות משפט נפרדות –
אחת לישראלים ואחרת לפלסטינים  בשטחי הכיבוש.

החל משנת 2006 אנו מדווחות מבתי המשפט הצבאיים (ראו  יותר מ800 דוחות מבתי המשפט הצבאיים).

הדוחות שלנו מבתי המשפט הצבאיים
הדוחות שלנו מבתי המשפט הצבאיים
צילום: 
Wikimedia Commons

יש עם מי לדבר!
מעברו המערבי של הקו הירוק הנעלם, מתקיימת מדינת ישראל כדמוקרטית, בעוד שמצידו המזרחי של הקו שנמחק אוכלוסיה אזרחית כבושה ומדוכאה. מיליונים מהם חפצי חיים כמונו. 
המשך>> 

פעם ראשונה בים!
פרויקט "ימי הים" של "min el bahar"  
 לראשונה ראו ים: כל כך קרוב, וכל כך רחוק ...
המשך>>

צילום: אורנה נאר

פעם ראשונה בים!
פעם ראשונה בים!