בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 14.5.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נעמי ל., חנה א. (מדווחת)
14/05/2008
|
Morning

   

"חג (אפשר גם 'חאג') בוש"

7:05 - מעבר שומרון - פורשים את המחסום לכיוון מזרח. בכיוון הנגדי טור ארוך לכיוון מערב.


7:25 - מרדא - פתוח; זיתא - סגור.


7:30 - זעתרה

בשונה מימי ד' אחרים בבוקר, בזמן האחרון, מכיוון מערב יש תור של 15 מכוניות ואנחנו, אדוני הארץ יכולות לחלוף על פניו ביעף.

בצד הצפוני של המחסום מופעלות 2 עמדות + עמדה 'הומניטרית' .

לא ניתן לראות את סופו של התור מכיוון צפון.

במיגרש החניה יש שלושה כלבים הבודקים לסירוגין מכוניות הנשלחות למיגרש לבדיקה. מרחרחים מלמטה, מלמעלה, בתוך תאי המטען, עולים על המושבים. אחר כך הנוסעים מנגבים את הדלתות ואת המושבים.

מונית שכבר נבדקה, נוסעיה ישובים בתוכה עדיין לא נוסעת. נהגה אומר כי הם מ-6:30 שם, "תראי, התעודות על הבטון, לא בודק אותן בכלל". המפקד אומר שהם 'רק' חצי שעה. חלק מהנוסעים לפחות הם עובדי בנק ובדרכם לרמאללה. ב- 7:55 קיבלו חזרה את הת.ז. והמשיכו בדרכם, אל המחסום הבא.

תיזמנו את משך הבדיקה של אוטובוס מרגע שהגיע למגרש החניה - 19 דקות.

7:42 - התור מכיוון מערב התפוגג.

2 נשים עומדות סמוך לתמרור 'עצור' ביציאה ממיגרש החניה. הפיקוח והמישמוע של התנועה של פלסטינים במרחב מופעלים גם במצב כזה. המפקד - סרן במילואים, שאמר לנו כי אינו שואב תענוג ממה שהוא עושה, נזעק לסלקן משם. 'בנות' הוא קורא להן, שורק גם כן, מנופף בידיו שיזוזו. הן זזות.

במרחב המחסום שני גברים, ממתינים למשטרה. אי אפשר (כמובן) לומר לנו מדוע. ב-8 בערך הגיעה ניידת. ת.ז. מוגשות לשוטרים. הם בודקים במסוף המותקן ברכבם. ב-8:07 שני הגברים קיבלו את תעודותיהם בחזרה והמשיכו בדרכם.

8:12 - 13 מכוניות בתור מכיוון צפון.


8:19 -
צומת כבישים 57/60 (בין חווארה הכפר לבין חווארה המחסום).


מכיוון יצהר-בורין יש מחסום. כך גם על הכביש מכיוון מחסום חווארה אל הכפר. המחסום מופעל על ידי שוטרי מג"ב. בתור יש למעלה מ-20 מכוניות וכבר נוצר פקק של מכוניות מכל הכיוונים (אדוני הארץ חוצים קו הפרדה לבן ועוברים למסלול הנגדי כדי לא להתעכב).

תמיהה וכעס מתעוררים למראה המחסום הזה. הרי רק לפני דקה אנשים נאלצו כבר לעבור במחסום אחד, אין כבישים אחרים שהם מורשים לנסוע עליהם. לשם מה נחוץ כאן מחסום??

טלפון לש. ב'מוקד ההומניטרי' הניב 'אני אבדוק מה קורה'. נעה פ. שהתקשרנו אליה לעדכן אותה הבטיחה לדבר עם מי שאפשר.


8:37 - חווארה

ברחבת החניה כבר נפרשה יריעה לבנה על עמודים כדי להגן על הנהגים מפני השמש. חבורת נהגים מגובשת העומדת תחתיה משועשעת, אם אפשר להשתמש במלה הזאת, מהמצב. 'אם לא נצחק, מה נשאר לנו? לא חיים אם לא צוחקים', אומר אחד מהם, בן 30 אב לארבעה ילדים צעירים שמתגעגע לימים שלפני אוקטובר 2000, כשעבד בתל-אביב, בדיזנגוף סנטר. נהג אחר, אומר כי עכשיו  'חג' בוש', כמו שהולכים למכה להסתובב 7 פעמים סביב האבן. וגם כדאי שנמליץ שישימו להם מחסום בין חדר השינה לשירותים. 'כמו מסננת של קמח עשיתם אותנו'. הסכמנו איתו.

באזור עמדות הבידוק אין כמעט אנשים!!!

יש 2 עמדות + הומניטרית. יש מכונת בידוק פועלת. והגברים נדרשים להסיר חגורות.

מלבד ט. נציג המת"ק ה'ותיק', יש נציג חדש - סרן ז. שהגיע אתמול ואחראי לדבריו על מחסומי שכם. הוא מספר כי בונים בחווארה מחסום חדש, ל"הקל" על הפלסטינים ויהיו בו ברזיה מקוררת, שירותים והצללה בהמשך לסככה של הולכי הרגל.

9:06 - שיחת טלפון נוספת לש. מה'מוקד ההומניטרי' שטוענת בתוקף כי קיימות 'סיבות בטחוניות' למיקום שני מחסומים (מחסום הקבע בחווארה ומחסום הפתע על הכביש מהמחסום אל הכפר) סמוך כל כך זה לזה.


9:27 - בית פוריכ.

היום היה בסדר מספר לנו מפעיל דוכן השתיה. אין תור, אין כמעט בכלל אנשים. כמעט אמרנו 'פסטורליה'.

במחסום עצמו מכונית ממתינה וממתינה עד שדקה אחרי שהגענו יוצאים חיילים מעמדת בדיקת הולכי הרגל ומסמנים לנהגה להתקדם לעברם. אם מגיעה למחסום מכונית ויש בה נוסעים, הם יוצאים ועוברים להיבדק כהולכי רגל.

10:00 - פנינו ללכת משם וראינו כי על הבטונדה המסמנת את קצה המחסום, בצומת עם ציר 'מדיסון', מישהו כתב "מוות לערבים". אנחנו מתחילות למחוק את זה וגבר שעובר שם מגיב: "מי כתב את זה? זה בושה". השפלנו מבט.

10:05 - על רכב בעל לוחית זיהוי צהובה התקוע בצד הדרך בין איתמר לבית-פוריכ, שומרים שני חיילים. (בשביל זה הם התגיסו לצבא?)

10:08 - במחסום חווארה יש כ-15 איש בתור.


10:10 -
הסירו את המחסום בין חווארה המחסום לבין חווארה הכפר. לעומת זאת, המחסום מכיוון יצהר עדיין מופעל.


10:30 - זעתרה: 20 מכוניות מכיוון צפון, 10 מכוניות מכיוון מערב.


10:54 - מעבר שומרון - הסירו את המחסום לכיוון מזרח.