בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 9.11.10, בוקר

צופות: 
עדית ש. רחל מ. דרורה פ. (מדווחת)
09/11/2010
|
בוקר

בית לחם, מחסום 300,  6:45

רוב המעסיקים על רכביהם כבר אינם כאן. באשנבים, (4 במספר) התנועה דלילה ומכרינו הקבועים מדווחים לנו ש"היום נהדר ואין כמעט אנשים בתחילת התור".

מישהו שהציג אישור עבודה עוכב והתעודה נלקחה ממנו. התערב בעניין קצין המת"ק והנחה את האיש לפנות למת"ק לקבל הסבר. לנו לא ניתן הסבר וההשערה שלנו היא שייתכן והתעודה היא של מישהו משרשרת המאכרים המקיימים משני עברי הגבול דו-קיום של פירות הכיבוש והאיש נפל ברשתם.

מת"קinfo-icon עציון

הגענו ב- 8. הדלתות נפתחו ובחוץ היו כ – 20איש. אף אחד לא ביקש את עזרתנו וכולם באו לחדש את הכרטיס המגנטי שלהם. אם יאיר להם מזלם הם לא יצטרכו להקדיש לענין יום נוסף.