ריחן, שקד, יום ד' 5.12.12, אחה"צ

צופות: 
מירלה א' וחנה ה'
05/12/2012
|
אחה"צ

 

16.45 – 15.30

 

מחסום שקד  15.30 – מכוניות והולכי רגל עוברים בשני הכיווניים. המעבר מהיר.

 

מחסום ריחן  16.00 – בהגיענו ראינו כ-100 אנשים עולים במהירות בשרוול ויוצאים לכיוון מחסום כלי הרכב. מסתבר שהמחשבים בטרמינל לא פועלים.

אחד העובדים במחסום מיין את האנשים לפי מקום העבודה: השבים מישראל הועברו בתור אחד בו נבדקו האישורים שלהם, והעובדים במרחב התפר נבדקו במכשיר לזיהוי ביומטרי שנמצא במחסום כלי הרכב. בינתיים הצטרפו אליהם עוד כ-100 אנשים והמעבר ללא קרוסלה התנהל בצורה מופתית ומהירה, חבל שזה הופסק ב-16.25 כשהמחשבים חזרו לפעול.

16.25 – אנשים ששבו מג'נין ועוכבו בטרמינל שלא פעל – יוצאים עכשיו. הפועלים החוזרים לגדה נכנסים לטרמינל בקבוצות של 7- 6 ומטופלים רק באשנב אחד.

16.35 – חמישה שב"חיםinfo-icon מעוכביםinfo-icon בטרמינל. הרבה מאד אנשים מצטופפים ליד הקרוסלה בהמתנה להיכנס לטרמינל,  אחד המאבטחים מסדר בחוץ שני תורים: השבים מישראל מוכנסים דרך קרוסלה אחת ונ יגשים לאשנב שנפתח זה עתה; השבים ממרחב התפר מוכנסים בקבוצות  של כ-20  דרך קרוסלה שנייה. המעבר מהיר ולא מצבר תור בחוץ.