בית איבא, יום ג' 2.9.08, אחה"צ

צופות: 
דליה פ., דבורקה א. (מדווחת)
02/09/2008
|
אחה"צ

בית איבא
התנועה במחסום דלילה מאוד. החיילים מסבירים זאת בפתיחת מחסום 'גנות', המחוות של ישראל לאבו-מאזן לכבוד הרמאדאן שמתבטאות בבדיקות 'קלות' יותר, ומיעוט העוברים בגלל הצום.

15:00 - סוכת ההמתנה כמעט ריקה. יש מעוכב אחד שמספר תעודת הזהות שלו נמצא ברשימה המקוצרת. מפקד המחסום, א. אומר שיקצר את זמן העיכוב שלו בגלל ההנחות שהובטחו לרגל הרמאדאן.

הנכנסים לשכם נבדקים רנדומלית ובאופן שטחי ביותר. בכיוון השני בדיקה רגילה, אבל בגלל מיעוט העוברים אין תור.