מפת אינטראקטיבית | מחסוםווטש

אפשרויות העיון במפה:

באמצעות המפה ניתן להבחין במאפיינים של השליטה הצבאית הגדה המערבית:
המקרא מציין את אזורי A B ו C
ניתן לראות את פיזור הישובים הפלסטינים ואת ההתנחלויות שהתמקמו בינהם
ניתן לראות את התוואי של מכשול ההפרדה, הגדר / החומה, שמפרידה בין הכפרים הפלסטינים שלאורכה ובין אדמותיהם
הנקודות הצבעוניות, מתארות את המחסומים והמקומות שבהם אנו צופות בחיי הפלסטינים
הקשה על הסימן, תציג את הדיווחים מאותו המקום
ניתן לסנן בעזרת הפילטר את קבוצה של המקומות לפי הסיווג שלה
ניתן לחפש לפי שם המקום (זכוכית מגדלת) וניתן לנוחיות העיון, להגדיל את המפה לדף מלא
המפה ממחישה בצורה חזותית את הבעיתיות של  "מפעל ההתנחלות" ומאפשרת גישה לדיווחים שמדגימים את השליטה הצבאית בגדה.

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email