בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 6.4.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עדנה ל. יעל ב.(מדווחת)
06/04/2008
|
Morning

7.45 -צומת זעתרה/תפוח - אין מכוניות ממערב.  20 מכונית מצפון.

8.00-בית פוריכ - סככת הולכי הרגל ריקה.  6 מכוניות בתור למעבר.

8.15-חווארה

      כ-20 איש בתור.

      תנועת מכוניות דלילה ביותר.

      2 עמדות בקרה פעילות. לשאלתנו למה אין מפעילים את העמדה השלישית מסבירים לנו ש

החיילים בהפסקה: הם יוצאים לפי תור לנוח ולהתפלל.

2 מעוכביםinfo-icon בתא הבידוד.לבדיקה.אנחנו מנסות חזור ונסה לשאול ומקבלות את התשובה הידועה מראש: השב"כ וגו'.

10.00- נאמר לנו שהשב"כ מתחקר עכשיו את המעוכב(ים) בטלפון.

10.15 - משוחרר אחד משני המעוכבים.


10.50-צומת תפוח/זעתרה - אין מכוניות.