בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.1.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מוריה פ, מיקי פ(מדווחת )
14/01/2008
|
בוקר
Seriously? Does this make us safer?

 


07:55 - בחולפנו על פני אזור התעשיה ברקן , הסתכלנו לעבר החסימה. השער היה פתוח שם . הרושם שהחסימה שם הוסרה אך לא היה לנו זמן לבדוק במדוקדק כי יצאנו באחור .

08:05 חלפנו על פני מרדא . כל השערים ,שדרכם חוצים החקלאים ברגל  את הכביש לשדותיהם, סגורים  בתלתליות ברזל . נותרה פתוחה היציאה הראשית בלבד מול הכפר זיתא .

היציאה לכביש 5 מכיוון זיתא - עדיין חסומה בבטונדות.


0815 - צומת זעתרה -

מכיוון מערב - 5 כלי רכב . זמן בדיקה פחות מדקה .

מכיוון שכם - 8 כלי רכב . גם כאן בדיקה מהירה .


08:30 הכפר חווארה -
העוצר הוסר כבר אתמול בערב ולדברי נדים המשמרת אמש ערכה קניות  בכפר.
  

08:40 בית פוריק -
במגרש החניה 12 מכוניות .

בדקנו זמן העברת מכוניות - יחסית לשבועות הקודמים - חל שיפור - דקה למכונית נכנסת לשכם  .

אבל מכוניות היוצאות משכם  החוזרות לבית פוריק  נבדקות במשך יותר מ-5 דקות

מאחר ואין 2 טורים  של העברת מכוניות , עדיין זמן שהיה של מכונית מרגע הגעתה למגרש הוא כשעה .

 09:15 רכב המת"ק הגיע . א' ירד לתת תדרוך כיצד להעביר את המכוניות יותר מהר. העברת המכוניות נפסקה לכ-10 דקות , אך אחרי ההדרכה נראה שהקצב הוגבר .

א.מסר שהם עורכים סיור בכל המחסומים ומתדרכים במיוחד את אנשי המחסום הזה ,

לשאלתנו על פתיחת 2 מסלולים להעברת הרכבים במקביל  - אמר שאין מספיק חיילים לכך.

כמו כן המת"ק מקצה איש מת"קinfo-icon לחצי יום לכל מחסום . כנראה שבשני הזה איש המת"ק הוקצה לשעות אחה"צ.

הולכי רגל - עברו במהירות .לא היו כל מעוכביםinfo-icon .


09:30 עוורטא -
מכיוון שכם נראית שיירה של כ-30 מכוניות . ג'יפ המת"ק במקום ומהרגע שהגיע הם מעבירים במהירות את כל כלי הרכב .בדיקה של לא יותר מ- 2 דקות למכונית .

ר' מבית פוריק מספר שהתור הוא מפני שמזה 3 שבועות כל המשאיות מורשות לצאת  משכם רק דרך עוורטא . דרך בית איבא עוברות רק  משאיות שיש להן אישור ממת"ק אירתח.

בבית איבא לדבריו - עוברות רק מכוניות ומשאיות עם מטען הומניטרי - חלב תרופות ובשר .


10:00  מחסום  חווארה -

במגרש החניה מתלוננים הרוכלים שנאמר להם בבוקר לסגור את הבסטות .

מסתבר שהמת"ק החליט לעשות מבצע ניקיון, וא. הודיע לאנשים שעד שהמקום לא יהיה נקי לא יאפשרו להם למכור.  ההוראה היתה לבצע זאת תוך שעתיים . אחרי כשעה וחצי במקום  ראינו כבר בסטיונרים שמתחילים לחזור עם הסחורה ולמכור. קיוסק מסודר כמו זה של  המתנחלים בזעתרה כמובן לא נותנים להם להקים  וכמובן אין שירותים במגרש החניה המשרת עשרות נוסעים  - העיקר שיש מבצעי ניקיון  .

כלי רכב: כמעט ואין מכוניות שיוצאות . אלה היוצאות נבדקות במשך כ-5 דקות .

הולכי רגל: כ-50   הולכי רגל ממתינים בתור . לא ברור לנו למה הבדיקה איטית  במספר כזה של אנשים ,

אך כל אדם שוהה כ-20 דקות במחסום מרגע הגעתו עד יציאתו . יש תור נפרד מהיר לנשים ומבוגרים

יתכן שהדבר תלוי במיומנות החיילים ובתפקודו של מפקד המחסום .

איש עם מצבר של מכונית מנסה לעבור , במקום לשלוח אותו להעביר את הבטריה במכונת השיקוף , קוראים למפקד המחסום ורק אז  מועברת על ידו ההוראה להעביר את המצבר במכונת השיקוף והבחור עובר .

 כל אותו זמן כ-10 דקות -  אנשים ממתינים עד שהחיילים יתפנו להמשיך בבדיקה . .

 ילד בן פחות מ-15 עובר הפעם בלי הוריו - הוא מביא תעודת לידה וצילום של תעודות הזהות של ההורים . השוטרת הצבאית מסבירה לחיילים האחרים שזאת הדרך לדעת שאכן הוא בנו של הוריו  , ושלא תמיד יש אפשרות שההורה ילווה את הילד מאחר ולעתים הוא עובד או עסוק בדברים אחרים - מסתבר שיש הקלת מה בהעברת ילדים ואולי היה זה ההגיון ההבריא שהפעילה אותה שוטרת.

 10:30 מעוכב למשך חצי שעה - הצלחנו לדבר אתו ולקחת פרטיו . הוא סיפר שהוא מעוכב כל פעם שהוא עובר במחסום . העברנו את פרטיו לאסף מהאגודה לטיפול בעניין .

11:00  מרדא:  קבלנו הודעה מתמי  כ. שחיילים נכנסו למרדא ושהתושבים מתלוננים על סגירת היציאות מהכפר

 המפריעה להגעה מהירה וישירה לשדות מעבר לכביש 5. כמו שראינו את כל היציאות החסומות שהחקלאים לא יכלו לעבור לעבודתם בשדות .

כשהגענו לשער הכפר, אנשים בפתח הכפר ציינו שהחיילים עזבו את הכפר, ואכן ראינו את הגיפים הצבאיים מתגודדים   ליד הבית הבודד מול הכפר.  את צילום השערים הסגורים כדי להתלונן בפני המתקי"ם והצבא הותרנו למשמרת אחה"צ מאחר ואנו לא היינו מצוידות במצלמות .