ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 24.4.08, בוקר

צופות: 
צביה ש', חנה פ' (מדווחת)
24/04/2008
|
בוקר

אירתח

6:45 - סגרinfo-icon


ג'וברה

7:00 - שער הילדים, מכוניות משני הצדדים. ביציאה מכונית שמסיעה מורים לבי"ס מחכה כבר 40 דקות. הפנינו את תשומת לב החיילים לכך, והם נגשו לבדוק אותה.הנהג היה ממש רותח. הבדיקה מאוד יסודית כל ת.ז. מטולפנת. אוטובוס שנוסע לקחת ילדים מג'בארה: לנהג ת.ז. אך תקפו של האישור פג לפני כמה ימים, אך בגלל החג לא היה ביכולתו להוציא אישור חדש.  (הגיע אוטובוס אחר שלקח את כל הילדים) אז החלו לטרטר אותו "בהתאם לנהלים".כדי לקבל את ת.ז. שלו בחזרה עליו להמתין לקצין שיגיע למחסום וימלא טופס . הודענו לתמי, ושמרנו אתו על קשר טלפוני, וכעבור שעתיים החזירו לו את ת.ז..


ענבתא

8:00 - התנועה זורמת ללא בדיקה