סיכומים תקופתיים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סיכומים תקופתיים

ד', 17.03.2021 ידיעון אביב 2021
ג', 15.12.2020 ידיעון דצמבר 2020
ש', 12.09.2020 ידיעון סתיו 2020: שנה טובה תשפ"א ועדכונים
ב', 30.06.2003 סוף מאי - תחילת יוני בחסימות הדרכים או "מפת הדרכים הווירטואליות"
ד', 02.07.2008 מחסוםווטש מתריע - אפריל 2008
ג', 14.04.2020 ידיעון אביב 2020 - עדכונים מימי קורונה
ד', 18.12.2019 ידיעון דצמבר 2019: זכויות אדם והכיבוש
ד', 02.10.2019 ידיעון עדכונים סתיו 2019
ו', 20.09.2019 ידיעון סתיו 2019
ה', 01.08.2019 ידיעון קיץ 2019
ד', 27.03.2019 ידיעון אביב 2019
ו', 21.12.2018 ידיעון דצמבר 2018
ב', 02.04.2018 ידיעון אביב 2018
ב', 11.12.2017 ידיעון דצמבר 2017
ו', 15.06.2012 מחסום בית לחם (מעבר רחל) – סיכום לשנת 2011
ו', 09.03.2012 מחסוםWatch מתריע - מרץ 2012
א', 25.12.2011 מחסוםWatch מתריע - דצמבר 2011
ו', 31.12.2010 מחסוםWatch מתריע - חודשי 2010 האחרונים
ו', 23.04.2010 מחסוםWatch מתריע - מרץ-אפריל 2010
א', 21.03.2010 מחסוםWatch מתריע - ינואר-פברואר 2010
ש', 31.10.2009 מחסוםWatch מתריע - אוקטובר 2009
ש', 24.10.2009 מחסוםWatch מתריע - אוגוסט ספטמבר 2009
ה', 16.07.2009 מחסוםWatch מתריע - יוני 2009
ש', 13.06.2009 מחסוםWatch מתריע - מהדורה מיוחדת
ג', 19.05.2009 מחסוםWatch מתריע - מרץ-אפריל 2009
ג', 17.03.2009 מחסוםWatch מתריע - ינואר-פברואר 2009
ד', 31.12.2008 מחסוםWatch מתריע - דצמבר 2008
ב', 22.12.2008 מחסוםWatch מתריע - נובמבר 2008
ד', 19.11.2008 מחסוםWatch מתריע - אוקטובר 2008
אנשים שקופים
ד', 22.10.2008 מחסוםWatch מתריע - ספטמבר 2008
ש', 20.09.2008 מחסוםWatch מתריע - אוגוסט 2008
ג', 19.08.2008 מחסוםWatch מתריע - יולי 2008
ג', 29.07.2008 מחסום ווטש מתריע - יוני 2008
ה', 12.06.2008 מחסוםWatch מתריע - מאי 2008
ו', 30.05.2008 מחסוםWatch מתריע - אפריל 2008
ב', 14.04.2008 מחסוםWatch מתריע - מרץ 2008
ש', 22.03.2008 מחסוםWatch מתריע - פברואר 2008
ג', 19.02.2008 מחסוםWatch מתריע - ינואר 2008
ש', 12.01.2008 מחסוםWatch מתריע - דצמבר 2007
ה', 03.01.2008 מחסוםWatch מתריע - חג המולד 2007
ו', 14.12.2007 מחסוםWatch מתריע - אוקטובר 2007
ה', 15.11.2007 מחסוםWatch מתריע - אוקטובר 2007
ו', 12.10.2007 מחסוםWatch מתריע - ספטמבר 2007
ב', 10.09.2007 מחסוםWatch מתריע - אוגוסט 2007
ג', 31.07.2007 מחסוםWatch מתריע - יולי 2007
ש', 30.06.2007 מחסוםWatch מתריע - יוני 2007
ד', 30.05.2007 מחסוםWatch מתריע - מאי 2007
ב', 30.04.2007 מחסוםWatch מתריע - אפריל 2007
ש', 31.03.2007 מחסוםWatch מתריע - מארס 2007
ד', 28.02.2007 מחסוםWatch מתריע – פברואר 2007
ד', 31.01.2007 מחסוםWatch מתריע – ינואר 2007
א', 31.12.2006 מחסוםWatch מתריע – דצמבר 2006
ה', 30.11.2006 מחסוםWatch מתריע – נובמבר 2006
ג', 31.10.2006 מחסוםWatch מתריע – אוקטובר 2006
ש', 30.09.2006 מחסוםWatch מתריע – ספטמבר 2006
ה', 31.08.2006 מחסוםWatch מתריע – אוגוסט 2006
ב', 31.07.2006 מחסוםWatch מתריע – יולי 2006
ו', 30.06.2006 מחסוםWatch מתריע – יוני 2006
ד', 31.05.2006 מחסוםWatch מתריע – מאי 2006
א', 30.04.2006 מחסוםWatch מתריע – אפריל 2006
ו', 31.03.2006 מחסוםWatch מתריע – מרץ 2006
ג', 28.02.2006 מחסוםWatch מתריע – פברואר 2006
ג', 31.01.2006 מחסוםWatch מתריע – ינואר 2006
ש', 31.12.2005 מחסוםWatch מתריע – דצמבר 2005
ד', 30.11.2005 מחסוםWatch מתריע – נובמבר 2005
ב', 31.10.2005 מחסוםWatch מתריע – אוקטובר 2005
ו', 30.09.2005 מחסוםWatch מתריע – ספטמבר 2005
ד', 31.08.2005 מחסוםWatch מתריע – אוגוסט 2005
א', 31.07.2005 מחסוםWatch מתריע – יולי 2005
ה', 30.06.2005 מחסוםWatch מתריע – יוני 2005
ג', 31.05.2005 מחסוםWatch מתריע – מאי 2005
ש', 30.04.2005 מחסוםWatch מתריע – אפריל 2005
ה', 31.03.2005 מחסוםWatch מתריע – מרץ 2005
ב', 28.02.2005 מחסוםWatch מתריע – פברואר 2005
ב', 31.01.2005 מחסוםWatch מתריע – ינואר 2005
ו', 31.12.2004 מחסוםWatch מתריע – דצמבר 2004
ג', 30.11.2004 מחסוםWatch מתריע – נובמבר 2004
א', 31.10.2004 מחסוםWatch מתריע – אוקטובר 2004
ה', 30.09.2004 מחסוםWatch מתריע – ספטמבר 2004
ג', 31.08.2004 מחסוםWatch מתריע – אוגוסט 2004
ש', 31.07.2004 מחסוםWatch מתריע – יולי 2004
ד', 30.06.2004 מחסוםWatch מתריע – יוני 2004
ב', 31.05.2004 מחסוםWatch מתריע – מאי 2004
ו', 30.04.2004 מחסוםWatch מתריע – אפריל 2004
ו', 30.04.2004 מה עשינו ב-2004 - שלילת חופש תנועה בכפרים הנצורים באזור שכם
ד', 31.03.2004 מחסוםWatch מתריע – מרץ 2004
ש', 28.02.2004 מחסוםWatch מתריע – פברואר 2004
ש', 28.02.2004 תצפיות מחסוםWatch לחודש פברואר 2004
ש', 31.01.2004 תצפיות מחסוםWatch לחודש ינואר 2004
ש', 31.01.2004 מחסוםWatch מתריע – ינואר 2004
ה', 01.01.2004 מת"ק חברון דוח ינואר 2004
ד', 31.12.2003 מחסוםWatch מתריע – דצמבר 2003
ד', 31.12.2003 תצפיות מחסוםWatch לחודש דצמבר 2003
א', 30.11.2003 תצפיות מחסוםWatch לחודש נובמבר 2003
א', 30.11.2003 מחסוםWatch מתריע – נובמבר 2003
ו', 31.10.2003 מחסוםWatch מתריע – אוקטובר 2003
ו', 31.10.2003 תצפיות מחסוםWatch לחודש אוקטובר 2003
ג', 30.09.2003 תצפיות מחסוםWatch לחודש ספטמבר 2003
ג', 30.09.2003 תצפיות מחסוםWatch לחודש ספטמבר 2003
ג', 30.09.2003 מחסוםWatch מתריע - ספטמבר 2003
א', 31.08.2003 תצפיות מחסוםWatch לחודש אוגוסט 2003