סוסיא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סוסיא

א', 08.09.2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 20.08.2019 דרום הר חברון, סוסיא
ה', 22.08.2019 דרום הר חברון, סוסיא
ד', 28.08.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
א', 04.08.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
ה', 25.07.2019 דרום הר חברון, צומת זיף, סוסיא
ג', 09.07.2019 דרום הר חברון, סוסיא
ש', 25.05.2019 דרום הר חברון, סוסיא
א', 16.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ש', 04.05.2019 יעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
ג', 07.05.2019 הריסות באום אל ח'יר
ג', 16.04.2019 בית הספר בזנותא
ג', 19.03.2019 סוסיא, חברון, דרום הר חברון
ש', 23.02.2019 דרום הר חברון, סוסיא
ה', 07.02.2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף
ג', 15.01.2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 15.01.2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 15.01.2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 15.01.2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 20.01.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 05.12.2018 דרום הר חברון, סוסיא
ב', 19.11.2018 דרום הר חברון, סוסיא
ג', 30.10.2018 דרום הר חברון, סוסיא
ב', 22.10.2018 דרום הר חברון, סוסיא
ד', 26.09.2018 דרום הר חברון, סוסיא
א', 23.09.2018 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 26.08.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 28.08.2018 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
ה', 23.08.2018 דרום הר חברון, סוסיא
א', 19.08.2018 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 24.07.2018 סוסיא, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 22.07.2018 סוסיא, דרום הר חברון
ה', 19.07.2018 סוסיא, דרום הר חברון
ד', 11.07.2018 סוסיא, דרום הר חברון
ד', 04.07.2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, צומת זיף
ה', 05.07.2018 סוסיא, דרום הר חברון
ג', 26.06.2018 סוסיא, חברון, דרום הר חברון - גנבו לי את הילדות
א', 10.06.2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
ה', 10.05.2018 סוסיא, דרום הר חברון
ג', 27.03.2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
ב', 12.03.2018 דרום הר חברון, משפחה אבלה: נער חרש אילם, פשוט לא שמע את אזהרות החיילם...
ב', 05.03.2018 סוסיא, דרום הר חברון
ה', 01.03.2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
ג', 06.02.2018 סוסיא, דרום הר חברון
ד', 14.02.2018 סוסיא, דרום הר חברון
ב', 12.02.2018 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
ג', 09.01.2018 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 28.11.2017 סוסיא
ג', 10.10.2017 החיים בצל הפחד מהריסה כפי שקרה ב 1986
ג', 19.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
ג', 12.09.2017 דרום הר חברון, סוסיא, אום אלח'יר, א-תוואני
ג', 05.09.2017 דרום הר חברון, סוסיא
ד', 30.08.2017 דרום הר חברון, סוסיא
ה', 15.06.2017 דרום הר חברון, סוסיא
ה', 25.05.2017 פעילות בגן הודא בחאשם-אל-דארג', וסיקור (לא מתוכנן) של ההריסה של סרורה.
ב', 24.04.2017 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 03.04.2017 אמנייזל, דרום הר חברון, סוסיא
ה', 30.03.2017 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
ד', 22.03.2017 דרום הר חברון, סוסיא, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 19.01.2017 דרום הר חברון, סוסיא
ב', 02.01.2017 סוסיא
ה', 08.12.2016 דרום הר חברון, סוסיא
ב', 14.11.2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת זיף
ב', 10.10.2016 דרום הר חברון, סוסיא
ה', 04.08.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
ד', 13.07.2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ב', 04.04.2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
ד', 23.03.2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 06.03.2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 29.02.2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
ה', 31.12.2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, צומת זיף
ג', 29.09.2015 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), א-תואני, צומת זיף
א', 23.08.2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 04.08.2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
ב', 03.08.2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 29.07.2015 סוסיא
ג', 28.07.2015 סוסיא
ב', 27.07.2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת הכבשים
א', 26.07.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
ו', 24.07.2015 סוסיא
ג', 21.07.2015 חברון, סוסיא, צומת זיף
ב', 20.07.2015 חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 11.05.2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
ד', 15.04.2015 חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 01.01.2015 סוסיא
א', 22.06.2014 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 11.05.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
א', 13.04.2014 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 03.04.2014 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 19.03.2014 דרום הר חברון, סוסיא
ג', 26.11.2013 דרום הר חברון, סוסיא
ב', 11.11.2013 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, יום ב' 11.11.13, בוקר
א', 27.10.2013 חברון, סוסיא, יום א' 27.10.13, בוקר
ב', 20.05.2013 דרום הר חברון, סוסיא, יום ב' 20.5.13, בוקר
ב', 24.12.2012 דרום הר חברון, חברון, סיור בכפרים: סוסיא, יום ב', 24.12.12
ב', 26.11.2012 סיור בכפרים: דראט, סוסיא, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 26.11.12, בוקר
ב', 06.08.2012 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 6.8.12, בוקר
ג', 24.07.2012 סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ג' 24.7.12, בוקר
ב', 02.07.2012 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 2.7.12, בוקר
ג', 24.04.2012 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, סוסיא, יום ג' 24.4.12, בוקר
ב', 12.03.2012 שויוח', סוסיא, יום ב' 12.3.12, בוקר
סוסיא
ב', 05.12.2011 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 5.12.11, בוקר