ליווי רועים פלסטינים בבקעת הירדן | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ליווי רועים פלסטינים בבקעת הירדן