ליווי רועים באזור חמרה: עימות ללא מפגש

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
הגר גפן דיווח וצילום
30/10/2021
|
Morning

07.00  הגענו לבית הרועה ויצאנו למרעה. לאחר הליכה של כחצי שעה ראינו אחד מאנשי החווה עם העדר שלו. היה ברור שאם נתקרב אליו תתחיל אלימות ותתחיל נחישות. הוצאנו ניידים וצילמנו.
איש מאיתנו לא התקרב אל העדר של החווה. הרועה הפלסטיני עמד במקום בולט סמוך לעדרו ושתי המלוות עמדו בקצות העדר מוכנות הן לצילום הן לכינוס העדר.

הכל עבר בשלוםעדר החווה פונה מהאזורעדר הרועה הונהג לאזורי אכילה.

11.30 סיימנו את המרעה בביתו של הרועה.