ליווי רועים באזור פארסייה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
גיל ה', הגר גפן (מדווחת ומצלמת)
24/01/2022
|
Morning

09.00 - 14.00

הלילה לפני היה גשום. במהלך ההליכה שמענו פכפוך מיםinfo-icon בכמה ערוצים. צימוח העשב דליל, יארכו שבועות עד לצימוח עשיר ומזין. רוב המזון לצאן מוגש בבית

מסלול המרעה נותב על ידי הצאן במורדות בהם המזון דליל.

באזור הליווי היום אין חשש להפרעה אלימה מצד מתנחלים מהמאחזים, בעיקר משום שהעשב דליל. אולם מאורעות  השבת לפני חודש, במהלכה מתנחלים תקפו בסמוך 8 רועים ועדריהם - מלווים את כולם, והיום הרועה ובני משפחתו שמחים מאוד לליווי