ליווי רועים שקט ורגוע בבקעה, בסמרה

צופות: 
רחל א. מקואליצית הבקעה, נינה ס. – מחסוםווטש
15/11/2021
|
בוקר

יום שקט ורגוע, מזל שיש גם כאלו...

הגענו בבוקר כמתוכנן לאזור המאהל של פאוזי. לאחר ארוחת בוקר נחמדה יצאנו עם העדר למרעה. הפעם הגענו לאזור שנמצא לאורך הגדר של בסיס קרוב. באזור זה לא רועים בדרך כלל כי הצבא, לדברי הרועה, מגרש אותם אבל בזכות זה שהצטרפנו - העדר יכול היה לרעות שם היום. ואכן היה שפע קש וגבבה שבני הצאן אהבו לאכול. לאט לאט התקדמנו לאורך שטח המרעה הזה עד לחזרה למגורי העדר בצהרים.

לפני שחזרנו הכבשים זכו למים שנשאבו עבורם בעמל רב, מהבאר בדרך. כדי לשאוב מפילים דלי עם חבל לעומק הבאר ומושכים למעלה כל פעם ושופכים לשוקת. הרועה העלה עשרות דליים כאלו – עבודהinfo-icon קשה מאוד. הכבשים והעיזים שמחו וכך גם החמור שהצטרף אלינו לכל הדרך.