ליווי רועים מפארסייה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
הגר גפן (מדווחת) , יעקב גודו
03/01/2022
|
Morning

08.00 – 14.30

המרעה התנהל ממערב לפארסייה ולמרגלות התנחלות רותם. הצימוח לא ממשי עדיין כך שניתן או לרחם על הצאן או לדבר מעט על צבעים ומזון אחר..
אצל אחד הרועים אנחנו מקבלים, בכל פעם בהפסקת האוכל במרעה, תפוז וטעמו טעם של תפוז ממשי מלפני כמה עשרות שנים.
אצל רועה אחר  - לחם בית, ירקות, תה על האש.. ותבשיל תפוחי אדמה וביצה.
בארוחת הטרום יציאה למרעה אנחנו נהנים מצבעים טעימים אחרים (ראו בצילומים).
אבל, הצבע החי ביותר הוא האדום של עטיני הכבשים מיד לאחר המלטה

עוד יגיעו צילומים מסוג זה.