Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צומת הכבשים

ה', 11.05.2023 כביש 60 נראה כרגיל בימי המלחמה המיותרת
א', 16.10.2022 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
א', 25.09.2022 א-תוואני - גז מדמיע בפיזור הפגנה שלא הייתה
ג', 09.08.2022 חברון, צומת הכבשים
ב', 04.07.2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, מת"ק חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 23.03.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 27.02.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 05.01.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ב', 20.09.2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 02.08.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 03.08.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 22.07.2021 חוות כבשים חדשה מוקמת מול סמעה
ב', 26.07.2021 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
ד', 07.07.2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ג', 09.03.2021 דרום הר חברון - פילבוקסים כ"אמצעי לשיפור אחיזת צה"ל במרחבים המאוימים"
ה', 11.02.2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 20.12.2020 ואדי ראדים: מתנחל עם הכבשים שלו חומסים את שדות הכפר
ג', 15.09.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, צומת הכבשים
ד', 08.07.2020 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
א', 19.07.2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 30.06.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
א', 21.06.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ג', 19.05.2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 19.02.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 02.02.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 22.01.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ד', 11.12.2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים
א', 01.12.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
א', 03.11.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ב', 11.11.2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים
ד', 23.10.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 10.10.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 20.10.2019 חברון: ליהודים חג לפלסטינים סגר. כך זה כשיש כובש ונכבש.
ד', 25.09.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 12.09.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 15.08.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
א', 04.08.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
א', 14.07.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 07.07.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 11.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 30.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 13.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 06.06.2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
א', 16.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 12.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 26.05.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 23.05.2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים
א', 02.06.2019 דרום הר חברון: תערובת של הכנות לחגים: עיד אל פיטר, שבועות, המולה ומחסומים ועוד מעט סגר
ד', 08.05.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 27.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 20.05.2019 חברון, דרום הר חברון, צומת הכבשים
א', 19.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 12.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 07.04.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 11.04.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, צומת הכבשים
א', 10.03.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 19.02.2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 17.02.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 14.02.2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
א', 10.02.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 27.01.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 03.01.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
א', 16.12.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
א', 30.12.2018 מחסומי דרום הר חברון: כרגיל ביום א' לחץ אדיר במחסום, דוחק ומתח קשה מאוד
ג', 25.12.2018 דרום הר חברון, ברמת ממרא בנייה אינטנסיבית.
ד', 28.11.2018 דרום הר חברון, צומת הכבשים
א', 02.12.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ב', 26.11.2018 דרום הר חברון, כלי חקלאי בשטח C? - מוחרם!
ד', 21.11.2018 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
א', 04.11.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
א', 04.11.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ד', 31.10.2018 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
ג', 23.10.2018 דרום הר חברון, הפעם נתנו לנו לעבור...
ד', 10.10.2018 לפרוק מטען כבד מהרכב לפני הבית? - לא לפלסטיני.
ג', 25.09.2018 סוכות בדרום הר חברון, כך זה נראה משם:
א', 02.09.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
א', 05.08.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
א', 29.07.2018 מחסומי חברון: המשטרה ומשמר הגבול במרדף
ב', 23.07.2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 08.07.2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 25.06.2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 21.05.2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ד', 09.05.2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 16.04.2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 09.04.2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון
ב', 19.03.2018 באזור חברון החיים מתנהלים בנוכחות צבאית כל הזמן.
ה', 08.03.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 22.02.2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון
ה', 01.02.2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 26.12.2017 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
ב', 25.12.2017 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
ג', 12.12.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יותר חסימות ויותר צבא
ד', 06.12.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ד', 27.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ג', 29.08.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
א', 30.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ד', 19.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 17.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 10.07.2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 19.06.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ד', 22.03.2017 דרום הר חברון, סוסיא, צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 19.12.2016 חברון, צומת הכבשים
ב', 28.11.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ג', 25.10.2016 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
ג', 30.08.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ה', 28.07.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
א', 17.07.2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 11.07.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 06.07.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 13.06.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 09.05.2016 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
ב', 28.03.2016 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
ב', 21.03.2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 17.02.2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 01.02.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 31.12.2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, צומת זיף
ב', 30.11.2015 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 16.11.2015 חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 09.11.2015 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 02.11.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
ב', 27.07.2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת הכבשים
ב', 20.07.2015 חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 29.06.2015 דרום הר חברון, חברון
ב', 09.03.2015 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
ג', 24.02.2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 08.12.2014 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ג', 30.09.2014 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
א', 06.07.2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 23.06.2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, תרקומיא
ב', 03.03.2014 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
ב', 10.02.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ו', 02.08.2013 קלנדיה, יום ו' 2.8.13, בוקר
ד', 13.03.2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, יום ד' 13.3.13, בוקר
ד', 27.02.2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר, צומת הכבשים, יום ד' 27.2.13, בוקר
ב', 18.02.2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יום ב' 18.2.13, בוקר
ב', 14.01.2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, יום ב' 14.1.13, בוקר
ג', 30.10.2012 דרום הר חברון, צומת הכבשים, יום ג' 30.10.12, בוקר
ג', 19.10.2010 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
צומת הכבשים
ב', 19.03.2007 דרום הר חברון וחברון
ג', 31.01.2006 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 09.01.2005 דר' הר חברון, רשמים מיום בחירות לפלסטינים. " קצין וג'נטלמן ", אכן קיים
ה', 30.12.2004 אל ח'דר, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ד', 29.12.2004 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
ג', 15.06.2004 דרום הר חברון, תנועה צבאית מוגברת וחיילים הרגו בדואי ישראלי.