צומת זיף | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צומת זיף

ד', 04.08.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
ב', 26.07.2021 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
ד', 07.07.2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 29.04.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ד', 02.12.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
ד', 29.07.2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ד', 08.07.2020 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
א', 21.06.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 21.05.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
א', 23.02.2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ג', 28.01.2020 הריסת בית ברפאעיה
ה', 23.01.2020 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ה', 16.01.2020 דרום הר חברון, צומת זיף
ה', 28.11.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
א', 01.12.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 17.10.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ה', 07.11.2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף, תרקומיא
ד', 23.10.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 17.10.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
א', 22.09.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 29.08.2019 דרום הר חברון, צומת זיף, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 04.08.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
ה', 08.08.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
ה', 25.07.2019 דרום הר חברון, צומת זיף, סוסיא
ה', 13.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 06.06.2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 21.03.2019 דרום הר חברון, צומת זיף
ג', 16.04.2019 בית הספר בזנותא
ד', 03.04.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ה', 14.02.2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 07.02.2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף
א', 27.01.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 31.01.2019 דרום הר חברון, צומת זיף
א', 23.12.2018 דרום הר חברון, צומת זיף
א', 16.12.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 27.12.2018 דרום הר חברון, צומת זיף
א', 30.12.2018 מחסומי דרום הר חברון: כרגיל ביום א' לחץ אדיר במחסום, דוחק ומתח קשה מאוד
א', 04.11.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
א', 04.11.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
א', 14.10.2018 עצוב. אי וודאות בסוסיא
א', 07.10.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ה', 04.10.2018 דרום הר חברון, צומת זיף
ג', 04.09.2018 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
א', 02.09.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
א', 12.08.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ב', 16.07.2018 צומת זיף, דרום הר חברון
ד', 04.07.2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, צומת זיף
ד', 06.06.2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, דרום הר חברון
א', 10.12.2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
ד', 27.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
א', 20.08.2017 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
ב', 07.08.2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ד', 22.03.2017 דרום הר חברון, סוסיא, צומת הכבשים, צומת זיף
ד', 28.12.2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ב', 14.11.2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת זיף
ד', 26.10.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ה', 22.09.2016 דרום הר חברון, צומת זיף
ה', 08.09.2016 דרום הר חברון, צומת זיף
ג', 20.09.2016 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
ג', 02.08.2016 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
א', 17.07.2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ד', 13.07.2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ד', 06.07.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 27.06.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ב', 13.06.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ג', 07.06.2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ה', 03.03.2016 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ב', 01.02.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 31.12.2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, צומת זיף
ב', 30.11.2015 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 16.11.2015 חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 09.11.2015 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 02.11.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
ה', 01.10.2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ג', 29.09.2015 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), א-תואני, צומת זיף
ג', 21.07.2015 חברון, סוסיא, צומת זיף
ה', 09.07.2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ה', 02.07.2015 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
א', 21.06.2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ו', 17.04.2015 דרום הר חברון, צומת זיף
ה', 11.12.2014 זיף, א-תואני
א', 30.11.2014 דרום הר חברון, צומת זיף
א', 23.11.2014 דרום הר חברון, צומת זיף
ב', 17.11.2014 דרום הר חברון, צומת זיף
א', 19.10.2014 חברון, צומת זיף
א', 06.07.2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ד', 11.06.2014 צומת זיף, תרקומיא
א', 11.05.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ד', 13.03.2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, יום ד' 13.3.13, בוקר
ג', 02.10.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ג' 2.10.12, בוקר
ג', 24.07.2012 סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ג' 24.7.12, בוקר
ד', 11.07.2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ד' 11.7.12, בוקר
א', 17.10.2010 Givat Zeev, Jaba (Lil), Qalandiya, Sun 17.10.10, Afternoon
ב', 26.07.2010 Givat Zeev, Hizma, Jaba (Lil), Qalandiya, Mon 26.7.10, Afternoon
ב', 19.07.2010 Givat Zeev, Hizma, Jaba (Lil), Qalandiya, Mon 19.7.10, Afternoon
צומת זיף
ד', 29.12.2004 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא