צומת זיף | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צומת זיף

נמצא בצומת המחבר בין כביש 356 ליטא. פתוח לתנועה.