Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

טרור מתנחלים

ה', 09.02.2023 בקעת הירדן - ליווי רועים
ד', 01.02.2023 חברון - אלימות מתמשכת של מתנחלים
ד', 01.03.2023 בקעת הירדן: פרעות מרץ
ד', 15.02.2023 בקעת הירדן, פסאיל
ד', 08.02.2023 שיעב אל בּטם - התנכלויות מצד מתנחלי אביגיל ומצפה יאיר
ג', 06.09.2022 ביקור בכפרים בית פוריכ, חירבת טאנא ובורין
ב', 29.08.2022 ביקור בכפרים יאסוף ואיסכאכה
ב', 19.09.2022 א-תוואני - הפגנה למען חאפז הורייני בבית המשפט הצבאי עופר
ד', 24.08.2022 סנג'יל, סלפית - סכנה לאדמות פרטיות ולמרקם החברתי של הפלסטינים
ה', 21.07.2022 בורין - "סתם יום של חול"
ה', 07.07.2022 מסאפר יטא - טרור מתנחלים
ו', 24.06.2022 ח'לת מכחול: נחשו מי משחיתים יבולים של פלסטינים
ד', 02.03.2022 בורין וביתא סובלים מהטרור היהודי ומצה"ל
ב', 07.02.2022 זנותא - טרור מתנחלים
ו', 21.01.2022 נטיעות בבורין
לא לדרישת המתנחלים לאכלס ולהקים מאחזים בלתי חוקיים
א', 24.10.2021 ח'לת מכחול, חומסה
ד', 29.09.2021 מופקרה - טרור מתנחלים
ד', 18.08.2021 סיור בגוש עציון
ו', 28.05.2021 בקעת הירדן: "אבל מה, אתה חושב שהערבים לא רוצים גם כן מים?"
ש', 13.03.2021 בורין - דוח טלפוני - מתנחלים בליווי  כח צבאי תקפה פלסטיני
א', 06.12.2020 השכנים הטובים של כפר יאסוף באים לבקר בלילה
ב', 24.08.2020 הכיבוש עובד בשקט, רחוק מעין הציבור בישראל
א', 16.08.2020 מסיק בצל אלימות המתנחלים
א', 14.06.2020 בקעת הירדן: הסיפוח יהרוג לבַּני את התקווה וזה יביא אלימות
א', 08.03.2020 בורין: שיתוף פעולה מתהדק בין הצבא למתנחלים טרוריסטים
א', 08.03.2020 בורין - מצפון תיפתח הרעה
ג', 18.02.2020 בורין - הכפר סובל כל השנה מטרור יהודי - שריפות של כרמי זיתים, הצתת בתים, כתובות נאצה
ה', 06.02.2020 טרור יהודי. לתושבי בורין אין רגע של שלוה
ג', 18.02.2020 ישראלי אשר הותקף בידי נוער הגבעות בבקעת הירדן - במשטרת בנימין הוכרז כתוקף!!
ה', 16.01.2020 מאדמא - מתנחלים תוקפים בתוך הכפר
ג', 07.05.2019 ביקור בחווארה ובעינאבוס - טענות להתנכלויות מתנחלים ופגיעה בנפש וברכוש