Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

א-תוואני (א-טוואני)

א', 16.04.2023 מסאפר יטא - התנכלויות מתנחלים
א', 09.04.2023 א-תוואני - הודות לתיעוד של אלימות מתנחלים, המשטרה פועלת נגדם
ה', 23.03.2023 א-תוואני (א-טוואני), אום אל ח'יר, דרום הר חברון
ה', 30.03.2023 א-תוואני - מתנחלים מציקים לרועי הצאן
ה', 30.03.2023 זנותא - מתנחלים תוקפים רועי צאן
ג', 14.03.2023 מופקרה - מתנחלים מתעמרים בתושבים
א', 19.02.2023 מסאפר יטא - הפגנה ליד ג'ינבה
ד', 08.02.2023 שיעב אל בּטם - התנכלויות מצד מתנחלי אביגיל ומצפה יאיר
ג', 24.01.2023 מסאפר יטא - סכנת פינוי
ב', 09.01.2023 שעב אל בוטום - מתנחלים חותכים גדרות וכורתים עצי זית
א', 01.01.2023 א-תוואני - בעיות בתוכנית המתאר
ה', 29.12.2022 מופקרה - החמור שהוחרם ושוחרר
ד', 21.12.2022 א-תוואני - צו הריסה ללול
א', 30.10.2022 מופקרה - למרות הכול יש מקום לפרחים
ה', 24.11.2022 מחסום מיתר - נער אזוק ועצור על חיתוך הגדר
ה', 10.11.2022 מסאפר יטא - מפחד מתנחלים מתקינים צינורות מתחת לאדמה
א', 30.10.2022 דרום הר חברון - טרור מתנחלים
ד', 26.10.2022 א-תוואני - הצבא מלווה ילדים לבית הספר מפחד המתנחלים
ב', 24.10.2022 סוסיא - מתנחלים חמושים מהתנחלות סוסיא מאיימים על תושבים
ב', 24.10.2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 29.09.2022 א-תוואני - ביקור אצל חאפז אל-הורייני
ב', 03.10.2022 דרום הר חברון - סוללות עפר בכניסות לכפרים כדי למנוע כניסה ויציאה
ה', 29.09.2022 ח’לת א-דבע - צווי הריסה לכל בתי הכפר
א', 25.09.2022 א-תוואני - גז מדמיע בפיזור הפגנה שלא הייתה
ג', 20.09.2022 א-תוואני - ביקור אצל משפחת חאפז הורייני
ד', 21.09.2022 מסאפר יטא - ביקור בא-תוואני ובאום אל-ח'יר
ב', 19.09.2022 א-תוואני - הפגנה למען חאפז הורייני בבית המשפט הצבאי עופר
א', 18.09.2022 א-תוואני - השלטון אוהב נתינים שקטים וממושמעים
ג', 13.09.2022 א-תוואני - מתנחלים פוצעים פלסטיני הרועה על אדמתו
א', 04.09.2022 מסאפר יטא - עיכובים במחסום
א', 14.08.2022 א-תוואני - בטונדות בכניסה לכפר
ב', 08.08.2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא
א', 07.08.2022 סוסיא - מעצרו של נסר נוואג'עה
ג', 12.07.2022 מסאפר יטא - ביקור בח'לת א-דבע
א', 17.07.2022 דרום הר חברון - ביקור בשעב אל בֻּטֻם
ב', 11.07.2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
ה', 23.06.2022 מסאפר יטא - שיבוש חיי התושבים בזמן אימוני הצבא
ה', 30.06.2022 ביקור במסאפר יטא
ג', 14.06.2022 מסאפר יטא - ביקור בח'לת אל-דבע
ב', 30.05.2022 חברון
ו', 13.05.2022 דו׳ח נסיעה להפגנה במסאפר יטא
א', 29.05.2022 א-תוואני - הצבא פועל בכפר
ג', 17.05.2022 מופקרה - שיתוף פעולה בין מתנחלים לצבא
ד', 11.05.2022 מסאפר יטא - הריסת בתים
ב', 04.04.2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 24.03.2022 סנסנה (מחסום מיתר) - ביוב זורם
ג', 15.03.2022 שעב אל בוטום - הריסות בתים ומכלאות
ג', 22.02.2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון
א', 13.02.2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 16.01.2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 19.12.2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא
א', 21.11.2021 מול טנא עומרים בולדוזר מיישר גבעה!
א', 31.10.2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 22.08.2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 08.08.2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 29.07.2021 טובא - ביקור בבית סוג'וד
ג', 27.07.2021 א-תוואני (א-טוואני), סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 07.07.2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ג', 22.06.2021 לילדה של כולנו קוראים סוג'וד
ד', 30.06.2021 א-תוואני: מתנחלים בחסות הצבא הורסים ושורפים
ה', 17.06.2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 15.06.2021 אַ-תֻּוַאנִי (אַ-טֻּוַאנִי), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא
א', 13.06.2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא
ה', 03.06.2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 25.05.2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 11.05.2021 פלסטינים מא-תוואני מותקפים ע"י מתנחלי חוות מעון
ג', 27.04.2021 דרום הר חברון: מתנחלים מתרחצים בבור מים של הפלסטינים
ה', 22.04.2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 16.02.2021 א-תוואני - שחרור אחרי מעצר ללא סיבה
א', 14.02.2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, אום אל ח'יר, דרום הר חברון, סוסיא
א', 31.01.2021 דרום הר חברון: פוחדים מתרגיל צבאי עם טנקים ותחמושת חיה
א-טוואני; א-תוואני
ג', 15.12.2020 הריסת בתים ברכיז שבמסאפר יטא
ג', 12.05.2020 עמדת חיטוי לקורונה בא-תוואני
א', 12.01.2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר) חסימות של דרכים פנימיות
ב', 28.04.2014 הילדה מאום-תובה הותקפה על ידי מתנחלים בדרכה לבית הספר
ד', 04.01.2012 סיור בכפרים: א-טוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ד' 4.1.12, בוקר
ג', 03.01.2012 סיור בכפרים: חרבת א-טוואני, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 3.1.12, בוקר
ה', 17.05.2007 דרום הר חברון, א-טוואני. מאימת המתנחלים, ניתן לתושבים לעבד את אדמתם בחסות הצבא.
א', 09.01.2005 דר' הר חברון, רשמים מיום בחירות לפלסטינים. " קצין וג'נטלמן ", אכן קיים