Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ביר נבאלא/ראפאת (ירושלים)

ה', 21.10.2021 סיבוב התעדכנות במחסומי צפון ירושלים
א', 11.07.2021 בשכונות הפלסטיניות-ירושלמיות משלמים מיסים לעירייה ולא מקבלים שירותים כמתבקש
ש', 02.02.2013 סיור למובלעות מצפון לירושלים, יום שבת 2.2.13
ד', 13.01.2010 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 13.1.10, אחה"צ
ד', 05.08.2009 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 5.8.09, בוקר
ד', 03.12.2008 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 3.12.08, אחה"צ
ד', 03.09.2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 3.9.08, בוקר
א', 31.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 31.8.08, אחה"צ
א', 17.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 17.8.08, אחה"צ
א', 03.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 3.8.08, אחה"צ
א', 27.07.2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 27.7.08, אחה"צ
ג', 22.07.2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 22.7.08, אחה"צ
א', 20.07.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.7.08, אחה"צ
ג', 24.06.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 24.6.08, אחה"צ
ד', 14.05.2008 א-ראם, ביר נבאלא, קלנדיה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
א', 11.05.2008 ביר נבאלא, ענאתא, קלנדיה, יום א' 11.5.08, בוקר
א', 20.04.2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.4.08, אחה"צ
א', 30.03.2008 א-ראם, עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 30.3.08, אחה"צ
ב', 15.10.2007 ביר נבאלא, ענאתא, קלנדיה, יום ב' 15.10.07, אחה"צ
ג', 25.09.2007 קלנדיה, ביר-נבאללה
ד', 18.07.2007 קלנדיה, ביר נבאלה
ביר נבאלא (ראפאת) (ירושלים)
א', 17.06.2007 קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 17.6.07, אחה"צ
ד', 23.05.2007 ארם,קלנדיה, ביר נבאלה, ליל
א', 22.04.2007 קלנדיה וביר נבאללה
ב', 16.04.2007 קלנדיה וסביבתה
ד', 11.04.2007 ביר נבאלה
ד', 07.03.2007 ענתה, ביר נבאלה
ד', 07.02.2007 ביר נבאלה, קלנדיה
ד', 31.01.2007 ביר נבאלה, קלנדיה, א-ראם
ג', 30.01.2007 קלנדיה וסביבתה
א', 17.12.2006 קלנדיה וביר נבאללה
א', 03.12.2006 קלנדיה, ביר נבאללה, ליל
א', 05.11.2006 קלנדיה וביר נבאללה
א', 22.10.2006 א-ראם, קלנדיה ובית נבאללה
ד', 11.10.2006 קלנדיה
ג', 16.05.2006 א-ראם, קלנדיה, ביר נבאללה
ד', 14.09.2005 ביר נבאלא (ראפאת), קלנדיה