ראפאת (ביר נבאלא) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ראפאת (ביר נבאלא)

עם השלמת מובלעת ביר נבאלא הכוללת גם את בית חנינא אל בלד, ג'דירה ואל ג'יב, הוקם מחסום ביציאה מהמובלעת. זהו מחסום  "מרקם חיים" האמור לאפשר את המשך החיים בין הכפרים שנותרו בגדה לכפרים שנבלעו במובלעת. המעבר לכיוון ביר נבאלא מותר רק לתושבי המובלעת ולתושבי נפת רמאללה.