| Page 4 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 01.04.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, הארכת מעצר 935
ב', 01.04.2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי 934
א', 24.03.2019 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 933
א', 17.03.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 932
ב', 11.03.2019 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים 931
ב', 04.03.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 930
א', 03.03.2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 929
ב', 25.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות) 928
ד', 20.02.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 927
ד', 20.02.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח 926
ה', 14.02.2019 סאלם - יידוי אבנים, קטינים 925
ד', 13.02.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 924
ב', 11.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 923
ד', 06.02.2019 עופר - הארכת מעצר, מתן מקלט 922
ד', 30.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 921
ב', 14.01.2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי 920
ב', 07.01.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 919