| Page 4 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 01.04.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, הארכת מעצר 934
ב', 01.04.2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי 933
א', 24.03.2019 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 932
א', 17.03.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 931
ב', 11.03.2019 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים 930
ב', 04.03.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 929
א', 03.03.2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 928
ב', 25.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות) 927
ד', 20.02.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח 926
ד', 20.02.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 925
ה', 14.02.2019 סאלם - יידוי אבנים, קטינים 924
ד', 13.02.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 923
ב', 11.02.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 922
ד', 06.02.2019 עופר - הארכת מעצר, מתן מקלט 921
ד', 30.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 920
ב', 14.01.2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי 919
ב', 07.01.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 918