| Page 8 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
א', 18.03.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה 866
א', 04.03.2018 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 865
ד', 28.02.2018 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי 864
ב', 26.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 863
ד', 14.02.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר 862
ב', 05.02.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 861
ג', 30.01.2018 בית משפט מחוזי - בריאות נפשית ומאסר 860
ג', 16.01.2018 עופר - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר 859
א', 31.12.2017 עופר - לאור הספק ביכולותיה של החשודה מהבחינה הקוגניטיבית... 858
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו 857
א', 17.12.2017 עופר - גזר דין, יידוי אבנים 856
ד', 13.12.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 855
ה', 30.11.2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 854
ד', 22.11.2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי 853
ד', 15.11.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר 852
ב', 13.11.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 851
ד', 01.11.2017 עופר - נשים, סטודנטים 850