| Page 2 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ג', 12.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 969
ד', 06.11.2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 968
ב', 04.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 967
א', 03.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 966
ב', 28.10.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 965
ד', 23.10.2019 עופר - גזר דין, הסתה 964
ג', 24.09.2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה 963
א', 15.09.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד 962
ב', 09.09.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות 961
ב', 02.09.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 960
א', 01.09.2019 עופר - הארכת מעצר, סטודנטים 959
א', 25.08.2019 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים 958
ב', 19.08.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 957
א', 18.08.2019 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 956
ב', 12.08.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 955
ג', 06.08.2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח 954
ג', 06.08.2019 עופר - מפלילים, קשירת קשר לגרימת מוות 953