| Page 5 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 07.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים 917
ד', 26.12.2018 עופר - התעללות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 916
ב', 24.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות) 915
ב', 17.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 914
ב', 17.12.2018 עופר - חקירת עד, מאבק עממי 913
ד', 12.12.2018 עופר - נשים, קטינים 912
ב', 10.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 911
ב', 03.12.2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה 910
ב', 03.12.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 909
ב', 12.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות 908
ב', 12.11.2018 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 907
ב', 05.11.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 906
א', 04.11.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים 905
ב', 29.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר 904
ד', 24.10.2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר 903
ב', 22.10.2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח 902
ד', 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות 901