| Page 9 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ד', 25.10.2017 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים 849
א', 01.10.2017 עופר - שוהים בלתי חוקיים, שחרור בערבות 848
א', 24.09.2017 עופר - התעללות, מעצר מנהלי 847
ד', 13.09.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר מנהלי 846
א', 27.08.2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון 845
א', 20.08.2017 עופר - הארכת מעצר, קטינים 844
ד', 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה 843
ב', 14.08.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, פעילות נגד ביטחון האזור 842
ב', 07.08.2017 עופר - הארכת מעצר, הסתה 841
ב', 24.07.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, עסקת טיעון 840
ב', 24.07.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר 839
א', 09.07.2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי 838
א', 18.06.2017 עופר - בעיות בריאות, התעללות 837
ב', 12.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 836
ב', 12.06.2017 עופר - מעצר מנהלי, קנסות 835
ד', 07.06.2017 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי 834
ב', 05.06.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת 833