Photo Browser | Page 2 | מחסוםווטש

Photo Browser

מתחם החיסונים לפועלים פלסטיניים במחסום 300
מתחם החיסונים לפועלים פלסטיניים במחסום 300
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
פילבוקס בדרך לעבדה
פילבוקס בדרך לעבדה
09/03/2021 Photo: Ariela Slonim
09/03/2021
Photo: Ariela Slonim
פילבוקס מאוייש בצומת דורא-אלפוואר
פילבוקס מאוייש בצומת דורא-אלפוואר
09/03/2021 Photo: Ariela Slonim
09/03/2021
Photo: Ariela Slonim
פילבוקס בצומת הכבשים
פילבוקס בצומת הכבשים
09/03/2021 Photo: Ariela Slonim
09/03/2021
Photo: Ariela Slonim
פילבוקס, גדרות תיל ושקדיה פורחת ליד צומת זיף
פילבוקס, גדרות תיל ושקדיה פורחת ליד צומת זיף
09/03/2021 Photo: Ariela Slonim
09/03/2021
Photo: Ariela Slonim
החלקה שהכשרתה לשימוש מתנחלי רק החלה
החלקה שהכשרתה לשימוש מתנחלי רק החלה
08/03/2021 Photo: Lea Shakdiel
08/03/2021
Photo: Lea Shakdiel
הריסת בתים ליד בני נעים
הריסת בתים ליד בני נעים
08/03/2021 Photo: Lea Shakdiel
08/03/2021
Photo: Lea Shakdiel
בקעת הירדן, חאלת מכחול: נוף. חורף
בקעת הירדן, חאלת מכחול: נוף. חורף
04/03/2021 Photo: Rachel Afek
04/03/2021
Photo: Rachel Afek
Jordan Valley, Halt Machul: Homemade goat cheese
Jordan Valley, Halt Machul: Homemade goat cheese
04/03/2021 Photo: RACHEL
גבינת עזים תוצרת בית, בקהילת הרועים בחאלת מכחול בקעת הירדן
04/03/2021
Photo: RACHEL
בקעת הירדן, חמאם אל מליח: בית הספר הקטן (יש עליו צו הריסה)
בקעת הירדן, חמאם אל מליח: בית הספר הקטן (יש עליו צו הריסה)
04/03/2021 Photo: Rachel Afek
בית ספר קטן, דשא מלאכותי ירוק וציורים יפים על הקירות
04/03/2021
Photo: Rachel Afek
חברון:  הכניסה למערת המכפלה מהצד המוסלמי
חברון: הכניסה למערת המכפלה מהצד המוסלמי
03/03/2021 Photo: Hagit Back
מערת המכפלה, חברון
03/03/2021
Photo: Hagit Back
עם עטא וג'יהאן ג'אבר בחצר ביתם
עם עטא וג'יהאן ג'אבר בחצר ביתם
02/03/2021 Photo: Michal Tsadik
ידידנו מספרים על החוויות הקשות שעברו
02/03/2021
Photo: Michal Tsadik
דרך הכניסה לבית משפחת ג'אבר מול הכניסה לקרית ארבע
דרך הכניסה לבית משפחת ג'אבר מול הכניסה לקרית ארבע
02/03/2021 Photo: Michal Tsadik
02/03/2021
Photo: Michal Tsadik
יעבד: עיירה פלסטינית, מולה התנחלות מבוא דותן
יעבד: עיירה פלסטינית, מולה התנחלות מבוא דותן
02/03/2021 Photo: Shuli Bar
יעבד: עיירה פלסטינית על ידה הוקם מחסום כי ממול קמה התנחלות מבוא דותן
02/03/2021
Photo: Shuli Bar
חברון:תלמידים ממכינת נחשון בסיור בחברון
חברון:תלמידים ממכינת נחשון בסיור בחברון
01/03/2021 Photo: Hagit Back
01/03/2021
Photo: Hagit Back
סגר פורים
סגר פורים
28/02/2021 Photo: Tamar Fleishman
מחסום קלנדיה שומם - סגר פורים
28/02/2021
Photo: Tamar Fleishman
ירוק מתאים לך
ירוק מתאים לך
28/02/2021 Photo: Tamar Fleishman
שלט ירוק עליו כתוב בערבית: ירוק מתאים לך. שלומי טוב. שלום שכני טוב. שלום כל המדינה טוב.
28/02/2021
Photo: Tamar Fleishman
מחסום ברטעה: המסלול המוביל מהחנייה העליונה אל הטרמינל "השרוול"
מחסום ברטעה: המסלול המוביל מהחנייה העליונה אל הטרמינל "השרוול"
28/02/2021 Photo: Ruti Tuval
מחסום ברטעה: מסלול מקורה ומגודר ("שרוול") המוליך את הטרמינל
28/02/2021
Photo: Ruti Tuval
מחסום יעבד דותן: שוטר ישראלי בפעולה
מחסום יעבד דותן: שוטר ישראלי בפעולה
28/02/2021 Photo: Ruti Tuval
28/02/2021
Photo: Ruti Tuval
מחסום יעבד: שלטים חדשים מפנים תיירים להתנחלויות
מחסום יעבד: שלטים חדשים מפנים תיירים להתנחלויות
28/02/2021 Photo: Ruti Tuval
צומת יעבד: עסקי התיירות בהתנחלויות מתפתחים
28/02/2021
Photo: Ruti Tuval
מבט קרוב יותר על מחסום קלקיליה החדש
מבט קרוב יותר על מחסום קלקיליה החדש
25/02/2021 Photo: Karin L
25/02/2021
Photo: Karin L
משאית עמוסת עצים צעירים יוצאת ממחסום חבלה
משאית עמוסת עצים צעירים יוצאת ממחסום חבלה
25/02/2021 Photo: Karin L
25/02/2021
Photo: Karin L
באלפי מנשה הדרך למבט הפנורמי חסומה
באלפי מנשה הדרך למבט הפנורמי חסומה
25/02/2021 Photo: Karin L
25/02/2021
Photo: Karin L
צומת ברטעה המזרחית: מתפתח פה שוק
צומת ברטעה המזרחית: מתפתח פה שוק
25/02/2021 Photo: Neta Golan
הצרכים יוצרים התפתחות טבעית: מיד כאשר נוצר הפתח בגדר, רבים מהפלסטינים החלו להשתמש בו למעבר לעבודה בישראל, רוכלים מכל הסוגים החלו למכור את מרכולתם ומוניות ואוטבוסים הגיעו לשרת את דרישות ההסעה לעבודה.
25/02/2021
Photo: Neta Golan
חנות-משתלה חדשה בדרך לכפר קאסם
חנות-משתלה חדשה בדרך לכפר קאסם
25/02/2021 Photo: Karin L
25/02/2021
Photo: Karin L
הר פסולת הבנין ליד שער האני מסתיר את בתי אלקנה
הר פסולת הבנין ליד שער האני מסתיר את בתי אלקנה
25/02/2021 Photo: Karin L
25/02/2021
Photo: Karin L
מחסום קלקיליה החדש
מחסום קלקיליה החדש
25/02/2021 Photo: Karin L
25/02/2021
Photo: Karin L
שוב תורים
שוב תורים
24/02/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
שוב תורים ארוכים במחסום קלנדיה
24/02/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
פחים חדשים
פחים חדשים
24/02/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
24/02/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
אשה מנסה לחזור לביתה בחבלה
אשה מנסה לחזור לביתה בחבלה
24/02/2021 Photo: Karin L
אשה עם שקית גדולה על ראשה מלאה מכלי פלסטיק ריקים מגיעה למחסום חבלה
24/02/2021
Photo: Karin L
כלניות פורחות בשדה ירוק
כלניות פורחות בשדה ירוק
24/02/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
24/02/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
האשה חוזרת על עקבותיה
האשה חוזרת על עקבותיה
24/02/2021 Photo: Karin L
האשה חוזרת כלעומת שבאה כי האישור שלה תקף רק למחסום אליהו (109) המרוחק
24/02/2021
Photo: Karin L
חסימת חסמו דוכן הירקות בגבעות אדמה
חסימת חסמו דוכן הירקות בגבעות אדמה
24/02/2021 Photo: Raya Yeor
24/02/2021
Photo: Raya Yeor
ארכיטקטורה של כיבוש: חומות בטון, גדרות תיל, פילבוקסים ומחסומים
ארכיטקטורה של כיבוש: חומות בטון, גדרות תיל, פילבוקסים ומחסומים
23/02/2021 Photo: Ariela Slonim
23/02/2021
Photo: Ariela Slonim
מימין נמצאת התנחלות נגוהות ובפינה השמאלית למעלה - גבעת הבוסתן.
מימין נמצאת התנחלות נגוהות ובפינה השמאלית למעלה - גבעת הבוסתן.
23/02/2021 Photo: Ariela Slonim
23/02/2021
Photo: Ariela Slonim
הריסות אחד מארבעת הבתים של משפחת מ. סלאח
הריסות אחד מארבעת הבתים של משפחת מ. סלאח
22/02/2021 Photo: Irit Segoli
הריסות אחד מארבעת הבתים של משפחת מ. סלאח בחירבת עליא בגוש עציון
22/02/2021
Photo: Irit Segoli