Photo Browser | Page 2 | מחסוםווטש

Photo Browser

"נפל בעת פעילות מבצעית בהגנה על היישוב היהודי בעיר האבות חברון"?
Photographer: Lea Shakdiel
22/07/2020
מחסום עאנין: העם נגד הסיפוח
Photographer: Ruti Tuval
20/07/2020
מחסום עאנין: גרוטאות עוברות
Photographer: Ruti Tuval
20/07/2020
עצי זית גדולים נשרפים בעקבות הצתה
Photographer: Local Palestinian resident
19/07/2020
מתנחלים מיצהר הציתו אש בג'בל סלמאן
Photographer: Local Palestinian resident
18/07/2020
מחסום טורה: הזבל חזר הביתה
Photographer: Hanna Heler
15/07/2020
מחסום ברטעה: התוספת החדשה למסלול המעבר אל הטרמינל (שרוול)
Photographer: ruti
14/07/2020
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה בבניית העיר חריש
Photographer: Ruti Tuval
14/07/2020
סביבות מחסום יעבד: הבמיה פורחת בשדות
Photographer: Ruti Tuval
14/07/2020
פלסטינים יושבים על גדות נחל הביוב ומחכים להסעה
Photographer: Ariela Slonim
14/07/2020
. עבודות בצד כביש 317 להנחת צינור מים ליהודים בלבד
Photographer: Hagit Back
13/07/2020
מחסום ברטעה ריק מאנשים ומכוניות. רוב הפלסטינים עוברים דרך פרצות בגדר
Photographer: Shuli Bar
13/07/2020
בניית שכונה חדשה נוספת בהתנחלות שמעיה. מה שלא רואים בתמונה שהפועלים הבונים את השכונה הם פלסטינים
Photographer: Hagit Back
13/07/2020
ליד הכניסה לברטעה פלסטינים עוברים מהגדה לעבודה בישראל דרך חורים בגדר
Photographer: Hanna Heler
09/07/2020
עוברים דרך חורים בגדר ומעבירים גם סחורה חקלאית
Photographer: Hanna Heler
09/07/2020
 השריפה שהציתו מתנחלי יצהר
Photographer: Local Palestinian resident
08/07/2020
מחסום ברטעה: משאיות עם סחורה מהגדה ממתינות לבדיקה
Photographer: Ruti Tuval
07/07/2020
מחסום ברטעה: אשפה גולשת בכניסה למחסום
Photographer: Ruti Tuval
07/07/2020
אזור חרמש: ייבוש עלי הטבק נמשך
Photographer: Ruti Tuval
07/07/2020
שיפוצים ליד "בית השלום"
Photographer: Michal Tsadik
07/07/2020
חומה מקיפה את נבי אליאס עילית
Photographer: Nina s
06/07/2020
ביקור בגן הודא
Photographer:
04/07/2020
ביקורים הגן ילדים בדרום הר חברון
עזון: נחיל דבורים
Photographer: Rachel Afek
02/07/2020
עין סכות: נשים יהודיות לא יודעות מה שטח A, B, C, סיפוח ?? אבל הבריכה הזו שלנו!
Photographer: Rachel Afek
02/07/2020
עזון: נחיל דבורים נודד
Photographer: Rachel Afek
02/07/2020
ילדים מוכרים מסכות
Photographer: Ronit Ramati
01/07/2020
נאסר מא-תוואני
Photographer: Raya Yeor
01/07/2020
מוניות טרנזית צהובות בחניה
Photographer: Ronit Ramati
01/07/2020
פחים לפסולת זיהומית
Photographer: Ronit Ramati
01/07/2020
מפת האזור
Photographer: Ariela Slonim
30/06/2020
הכבשים והאבנים מתערבבות זו בזו וקשה להבדיל ביניהן
Photographer: Ariela Slonim
30/06/2020
אנשים מחכים במחסום אל פאוואר
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
במחסום בכניסה ל אל פאוואר אנשים מצטופפים עם מסכות הגנה מהדבקה
הודעה על הרחבת גרעין התיישבות למניעת תכנית טראמפ
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
חיזוק הנרטיב היהודי מוזיאון וציטוטים מהתנך
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
חיזוק הנרטיב היהודי מוזיאון וציטוטים מהתנך
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020
ציור קיר
Photographer: Lea Shakdiel
29/06/2020