Photo Browser | Page 2 | מחסוםווטש

Photo Browser

מסכות משומשות זרוקות במעבר
מסכות משומשות זרוקות במעבר
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
תולים את המסכות המשומשות במעבר
תולים את המסכות המשומשות במעבר
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הוסיפו פח וזה לא מספיק, ערימת זבל משמאל
הוסיפו פח וזה לא מספיק, ערימת זבל משמאל
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
שלט חדש המציע שירותי משרד מול המתק
שלט חדש המציע שירותי משרד מול המתק
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
בקעת הירדן אזור חמרה: מ' עם העדר
בקעת הירדן אזור חמרה: מ' עם העדר
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן אזור חמרה: דפנה בדרך לרכב
בקעת הירדן אזור חמרה: דפנה בדרך לרכב
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: מנוחה בצל השיזף
בקעת הירדן: מנוחה בצל השיזף
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: דפנה לצד עדר הכבשים במעלה ההר
בקעת הירדן: דפנה לצד עדר הכבשים במעלה ההר
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: בריכות המים של חברת מקורות לטובת המתנחלים בלבד
בקעת הירדן: בריכות המים של חברת מקורות לטובת המתנחלים בלבד
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: צביה בדרכה לליווי רועים כהגנה מפני התנכלות המתנחלים
בקעת הירדן: צביה בדרכה לליווי רועים כהגנה מפני התנכלות המתנחלים
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
מחסום עאנין: פותחים
מחסום עאנין: פותחים
06/09/2020 Photo: Ruti Tuval
06/09/2020
Photo: Ruti Tuval
דרום הר חברון: בית הקיץ של משפחת הרועים, בחורף הם גרים במערה
דרום הר חברון: בית הקיץ של משפחת הרועים, בחורף הם גרים במערה
04/09/2020 Photo: Ariela Slonim
04/09/2020
Photo: Ariela Slonim
מחסום עאנין: בצד מרחב התפר של המחסום המזבלה משגשגת
מחסום עאנין: בצד מרחב התפר של המחסום המזבלה משגשגת
02/09/2020 Photo: Neta Golan
02/09/2020
Photo: Neta Golan
פקק של מכוניות
פקק של מכוניות
31/08/2020 Photo: Rachel Afek
31/08/2020
Photo: Rachel Afek
מחסום עאנין: האשפה באדיבות חיילי צה"ל
מחסום עאנין: האשפה באדיבות חיילי צה"ל
31/08/2020 Photo: Ruti Tuval
31/08/2020
Photo: Ruti Tuval
צומת ברטעה:  מוניות ממתינות למבריחי הגדר
צומת ברטעה: מוניות ממתינות למבריחי הגדר
31/08/2020 Photo: Ruti Tuval
31/08/2020
Photo: Ruti Tuval
המת"ק הישראלי בטולכרם
המת"ק הישראלי בטולכרם
31/08/2020 Photo: Pitzy
31/08/2020
Photo: Pitzy
תאונה קשה בכביש מול הכניסה לעזון
תאונה קשה בכביש מול הכניסה לעזון
31/08/2020 Photo: Rachel Afek
31/08/2020
Photo: Rachel Afek
אזור המת"ק הישראלי בטולכרם
אזור המת"ק הישראלי בטולכרם
31/08/2020 Photo: Pitzy
31/08/2020
Photo: Pitzy
הצומת חסומה
הצומת חסומה
31/08/2020 Photo: Rachel Afek
31/08/2020
Photo: Rachel Afek
עין סכות בקעת הירדן: הכיף הגדול רחצה במי המעין
עין סכות בקעת הירדן: הכיף הגדול רחצה במי המעין
30/08/2020 Photo: Nurit Popper
30/08/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן, עין סכות: יום כיף לבנות הבקעה
בקעת הירדן, עין סכות: יום כיף לבנות הבקעה
30/08/2020 Photo: Nurit Popper
30/08/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן, עין סכות: יום בילוי ברחצה במעין
בקעת הירדן, עין סכות: יום בילוי ברחצה במעין
30/08/2020 Photo: Nurit Popper
30/08/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: תראו את האנשים שאת בתיהם אתם הורסים
בקעת הירדן: תראו את האנשים שאת בתיהם אתם הורסים
27/08/2020 Photo: Daphne Banai
27/08/2020
Photo: Daphne Banai
בקעת הירדן: מאהל המגורים מרוסק בעזרת  D9 צבאי
בקעת הירדן: מאהל המגורים מרוסק בעזרת D9 צבאי
27/08/2020 Photo: Daphne Banai
27/08/2020
Photo: Daphne Banai
בקעת הירדן: אחרי הריסת אוהל המטבח, זה מה שהצליחו להציל
בקעת הירדן: אחרי הריסת אוהל המטבח, זה מה שהצליחו להציל
27/08/2020 Photo: Daphne Banai
27/08/2020
Photo: Daphne Banai
בקת הירדן: העיזים חוזרות לחפש צל בהריסות הדיר
בקת הירדן: העיזים חוזרות לחפש צל בהריסות הדיר
27/08/2020 Photo: Nurit Poper
27/08/2020
Photo: Nurit Poper
מחסום טייבה רומנה: פרצה אחת צמודה לשער נחסמה כלאחר יד
מחסום טייבה רומנה: פרצה אחת צמודה לשער נחסמה כלאחר יד
26/08/2020 Photo: Shuli Bar
26/08/2020
Photo: Shuli Bar
מחסום טייבה רומנה: פרצה גדולה עדיין פתוחה
מחסום טייבה רומנה: פרצה גדולה עדיין פתוחה
26/08/2020 Photo: Shuli Bar
26/08/2020
Photo: Shuli Bar
דר' הר חברון: הבסטות והאשפה הרבה המצטברת כתוצאה ממכירת מזון לפנות בוקר
דר' הר חברון: הבסטות והאשפה הרבה המצטברת כתוצאה ממכירת מזון לפנות בוקר
25/08/2020 Photo: Michal Tsadik
25/08/2020
Photo: Michal Tsadik
מחסום ברטעה: הארכת השרוול בחניון העליון
מחסום ברטעה: הארכת השרוול בחניון העליון
25/08/2020 Photo: Ruti Tuval
25/08/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום ברטעה: פועלים שבים הביתה לגדה בסוף יום העבודה
מחסום ברטעה: פועלים שבים הביתה לגדה בסוף יום העבודה
25/08/2020 Photo: Ruti Tuval
25/08/2020
Photo: Ruti Tuval
יום חופש בזולה - פלאמיה
יום חופש בזולה - פלאמיה
24/08/2020 Photo: Nina s
24/08/2020
Photo: Nina s
גוש עציון, לאן ממהרות הכבשים
גוש עציון, לאן ממהרות הכבשים
24/08/2020 Photo:
24/08/2020
Photo:
מחסום ברטעה: הקרוסלה המובילה לטרמינל
מחסום ברטעה: הקרוסלה המובילה לטרמינל
23/08/2020 Photo: Tami Ritov
23/08/2020
Photo: Tami Ritov
שלט מחוזק לשער הכניסה למחסום הרכבים
שלט מחוזק לשער הכניסה למחסום הרכבים
23/08/2020 Photo: Tamar Fleishman
23/08/2020
Photo: Tamar Fleishman