Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

מחסום עאנין: היום מותר לטרקטור עם הגרוטאות לעבור
Shuli Bar 12/02/2020
מחסום עאנין: בטונדות חדשות ותוספת תלתליות
Shuli Bar 12/02/2020
מחסום ברטעה: החניון הפלסטיני מלא עד אפס מקום
Shuli Bar 12/02/2020
מחסום עאנין: סככת הבטון, טרקטור הגרוטאות, מחסום , וברקע הכפר עאנין
Shuli Bar 12/02/2020
בית מסורג בצפיפות מאימת האבנים
בית מסורג בצפיפות מאימת האבנים
Rachel Afek 12/02/2020
בקעת הירדן, שער שחוסם את הדרך לטרקטורים של הפלסטינים
Nurit Poper 12/02/2020
בקעת הירדן: העדר בעין אל חילווה לפני היציאה למרעה
Nurit Poper 12/02/2020
עין אל חילווה: העדר חוצה את הכביש בדרך למרעה
Nurit Poper 12/02/2020
Muhammad D 11/02/2020
חברון: מחסום בשכונת תל רומיידה לפני בית הקברות של חב"ד
Hagit Back 10/02/2020
חברון: המחסום שנמצא בשכונת תל רומיידה לפני בית הקברות של חב"ד
Hagit Back 10/02/2020
חברון: המחסום שנמצא בשכונת תל רומיידה לפני בית הקברות של חב"ד
Hagit Back 10/02/2020
מת"ק עציון: עוד שער ברזל נולד, למי? למה?
Natanya Ginsburg 10/02/2020
מצבה של מנוחה רחל סלונים
קרובי משפחה של חברותינו בבית העלמין בחברון
Hagit Back 10/02/2020
בוואדי ערה ראינו תשובה ליוזמת השלום של טראמפ: טיולי יונת השלום
10/02/2020
מחסום ברטעה: מרינה על רקע המחסום
Ruti Tuval 09/02/2020
"האפור היום אפור מאד - וקצת שחור" /לאה גולדברג
"האפור היום אפור מאד - וקצת שחור" /לאה גולדברג
Tamar Fleishman 09/02/2020
בדרך הביתה לעזה
בדרך הביתה לעזה
Tamar Fleishman 09/02/2020
מחסום טורה: ממתינים שהחיילת תחזור
Ruti Tuval 09/02/2020
מבנה בית הספר בכפר בורין
מבנה בית הספר בכפר בורין
ד. מהכפר בורין 06/02/2020
רימון גז שהושלך לבית הספר
רימון גז שהושלך לבית הספר
ד. מהכפר בורין 06/02/2020
רימון גז בחצר בית הספר
רימון גז בחצר בית הספר
ד. מהכפר בורין 06/02/2020
רימון גז נוסף בחצר בית הספר
רימון גז נוסף בחצר בית הספר
ד. מהכפר בורין 06/02/2020
ועוד רימון גז בחצר בית הספר
ועוד רימון גז בחצר בית הספר
ד. מהכפר בורין 06/02/2020
ילד שעמד בפתח נפגע, נפל ונפצע.
ילד שעמד בפתח נפגע, נפל ונפצע.
ד. מהכפר בורין 06/02/2020
חיילים מונעים מצעירי הכפר להגיע לביה"ס
חיילים מונעים מצעירי הכפר להגיע לביה"ס
ד. מהכפר בורין 06/02/2020
עשן מן ההצתה של הבית בבורין.
עשן מן ההצתה של הבית בבורין.
ד. מהכפר בורין 06/02/2020
בקעת הירדן: צינור מים יוצר מהתנחלות רועי ועולה למאחז הלא חוקי החדש דרומית למשכיות
Sharon G. 05/02/2020
בקעת הירדן: צינור המים ממשיך ומטפס אל המאחז הלא חוקי על פסגת הגבעה
Sharon G. 05/02/2020
צינור המים עובר מתחת לכביש וממשיך לטפס
Sharon G. 05/02/2020
מכתב תשובה בעניין חסימת הדרך למאהל, שנשלח ליועמ"ש יהודה ושומרון ב 2.2.2020
05/02/2020
בקעת הירדן: צינור מים שיוצא מהתנחלות משכיות לעבר המאחז הפיראטי מדרום
Sharon G. 05/02/2020
הצינור עובר מתחת לכביש וממשיך לכיוון המאחז
Omer 05/02/2020
תשובת היועמ"ש יהודה ושומרון למכתב שנשלח אליו בעניין השערים החוסמים את הדרך למאהלים
05/02/2020
מחסום ברטעה: העברת חולה בין שני אמבולנסים
Ruti Tuval 04/02/2020
מחסום ברטעה עוד לפני עלות השחר
Ruti Tuval 04/02/2020