Photo Browser | Page 5 | מחסוםווטש

Photo Browser

צומת ברטעה המזרחית: דוכנים בסגנון שוק מתרבים בצומת
צומת ברטעה המזרחית: דוכנים בסגנון שוק מתרבים בצומת
22/03/2021 Photo: Ruti Tuval
22/03/2021
Photo: Ruti Tuval
שכונת תל רומיידה,
שכונת תל רומיידה,
22/03/2021 Photo: Hagit Back
חברון: המוכתר ועוד תושבים במפגש עם נשות מחסוםווטש
22/03/2021
Photo: Hagit Back
חברון: אין מספיק מים לפלסטינים
חברון: אין מספיק מים לפלסטינים
22/03/2021 Photo: Hagit Back
הפלסטינים מקבלים מים מצינור שקוטרו 1/2 אינץ פעם בשבוע מעירית חברון. בבניין מתגוררות 9 משפחות . לבניין היהודי בתל רומיידה יש מים כל הזמן ללא הגבלה מצינור באדמה.
22/03/2021
Photo: Hagit Back
פסל שהיד בככר המרכזית
פסל שהיד בככר המרכזית
20/03/2021 Photo: Rachel Afek
20/03/2021
Photo: Rachel Afek
מחסום טורה: אשפה צה"לית לנצח
מחסום טורה: אשפה צה"לית לנצח
16/03/2021 Photo: Ruti Tuval
16/03/2021
Photo: Ruti Tuval
בדיקת אישורי מעבר
בדיקת אישורי מעבר
14/03/2021 Photo: Tamar Fleishman
14/03/2021
Photo: Tamar Fleishman
ילדים מחפשים פרנסה ליד מחסום
ילדים מחפשים פרנסה ליד מחסום
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
מגרש כדורגל חדש בג'בל מוכאבר
מגרש כדורגל חדש בג'בל מוכאבר
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
מקטינים שיפוע רחוב בתי הספר  בג'בל מוכאבר
מקטינים שיפוע רחוב בתי הספר בג'בל מוכאבר
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
מתחם החיסונים לפועלים פלסטיניים במחסום 300
מתחם החיסונים לפועלים פלסטיניים במחסום 300
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
הודעה על מבצע חיסונים
הודעה על מבצע חיסונים
10/03/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
10/03/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
עבודות עפר ברחוב המוביל למחסום שייח סעד
עבודות עפר ברחוב המוביל למחסום שייח סעד
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
אבו רמזי, ידידנו מוכר הבייגלה
אבו רמזי, ידידנו מוכר הבייגלה
10/03/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
10/03/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
פועלים מחכים להתחסן במחסום 300
פועלים מחכים להתחסן במחסום 300
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
שמות התורמים על השער בשייח סעד
שמות התורמים על השער בשייח סעד
10/03/2021 Photo: Anat Tueg
10/03/2021
Photo: Anat Tueg
פילבוקס בדרך לעבדה
פילבוקס בדרך לעבדה
09/03/2021 Photo: Ariela Slonim
09/03/2021
Photo: Ariela Slonim
פילבוקס מאוייש בצומת דורא-אלפוואר
פילבוקס מאוייש בצומת דורא-אלפוואר
09/03/2021 Photo: Ariela Slonim
09/03/2021
Photo: Ariela Slonim
פילבוקס בצומת הכבשים
פילבוקס בצומת הכבשים
09/03/2021 Photo: Ariela Slonim
09/03/2021
Photo: Ariela Slonim
פילבוקס, גדרות תיל ושקדיה פורחת ליד צומת זיף
פילבוקס, גדרות תיל ושקדיה פורחת ליד צומת זיף
09/03/2021 Photo: Ariela Slonim
09/03/2021
Photo: Ariela Slonim
08.03.2021 החלקה שהכשרתה לשימוש מתנחלי רק החלה
08.03.2021 החלקה שהכשרתה לשימוש מתנחלי רק החלה
08/03/2021 Photo: Lea Shakdiel
08/03/2021
Photo: Lea Shakdiel
 08.03.2021 הריסת בתים ליד בני נעים
08.03.2021 הריסת בתים ליד בני נעים
08/03/2021 Photo: Lea Shakdiel
08/03/2021
Photo: Lea Shakdiel
בקעת הירדן, חאלת מכחול: נוף. חורף
בקעת הירדן, חאלת מכחול: נוף. חורף
04/03/2021 Photo: Rachel Afek
04/03/2021
Photo: Rachel Afek
Jordan Valley, Halt Machul: Homemade goat cheese
Jordan Valley, Halt Machul: Homemade goat cheese
04/03/2021 Photo: RACHEL
גבינת עזים תוצרת בית, בקהילת הרועים בחאלת מכחול בקעת הירדן
04/03/2021
Photo: RACHEL
בקעת הירדן, חמאם אל מליח: בית הספר הקטן (יש עליו צו הריסה)
בקעת הירדן, חמאם אל מליח: בית הספר הקטן (יש עליו צו הריסה)
04/03/2021 Photo: Rachel Afek
בית ספר קטן, דשא מלאכותי ירוק וציורים יפים על הקירות
04/03/2021
Photo: Rachel Afek
חברון:  הכניסה למערת המכפלה מהצד המוסלמי
חברון: הכניסה למערת המכפלה מהצד המוסלמי
03/03/2021 Photo: Hagit Back
מערת המכפלה, חברון
03/03/2021
Photo: Hagit Back
יעבד: עיירה פלסטינית, מולה התנחלות מבוא דותן
יעבד: עיירה פלסטינית, מולה התנחלות מבוא דותן
02/03/2021 Photo: Shuli Bar
יעבד: עיירה פלסטינית על ידה הוקם מחסום כי ממול קמה התנחלות מבוא דותן
02/03/2021
Photo: Shuli Bar
עם עטא וג'יהאן ג'אבר בחצר ביתם
עם עטא וג'יהאן ג'אבר בחצר ביתם
02/03/2021 Photo: Michal Tsadik
ידידנו מספרים על החוויות הקשות שעברו
02/03/2021
Photo: Michal Tsadik
דרך הכניסה לבית משפחת ג'אבר מול הכניסה לקרית ארבע
דרך הכניסה לבית משפחת ג'אבר מול הכניסה לקרית ארבע
02/03/2021 Photo: Michal Tsadik
02/03/2021
Photo: Michal Tsadik
חברון:תלמידים ממכינת נחשון בסיור בחברון
חברון:תלמידים ממכינת נחשון בסיור בחברון
01/03/2021 Photo: Hagit Back
01/03/2021
Photo: Hagit Back
סגר פורים
סגר פורים
28/02/2021 Photo: Tamar Fleishman
מחסום קלנדיה שומם - סגר פורים
28/02/2021
Photo: Tamar Fleishman
ירוק מתאים לך
ירוק מתאים לך
28/02/2021 Photo: Tamar Fleishman
שלט ירוק עליו כתוב בערבית: ירוק מתאים לך. שלומי טוב. שלום שכני טוב. שלום כל המדינה טוב.
28/02/2021
Photo: Tamar Fleishman
מחסום ברטעה: המסלול המוביל מהחנייה העליונה אל הטרמינל "השרוול"
מחסום ברטעה: המסלול המוביל מהחנייה העליונה אל הטרמינל "השרוול"
28/02/2021 Photo: Ruti Tuval
מחסום ברטעה: מסלול מקורה ומגודר ("שרוול") המוליך את הטרמינל
28/02/2021
Photo: Ruti Tuval
מחסום יעבד דותן: שוטר ישראלי בפעולה
מחסום יעבד דותן: שוטר ישראלי בפעולה
28/02/2021 Photo: Ruti Tuval
28/02/2021
Photo: Ruti Tuval
מחסום יעבד: שלטים חדשים מפנים תיירים להתנחלויות
מחסום יעבד: שלטים חדשים מפנים תיירים להתנחלויות
28/02/2021 Photo: Ruti Tuval
צומת יעבד: עסקי התיירות בהתנחלויות מתפתחים
28/02/2021
Photo: Ruti Tuval
חנות-משתלה חדשה בדרך לכפר קאסם
חנות-משתלה חדשה בדרך לכפר קאסם
25/02/2021 Photo: Karin Lindner
25/02/2021
Photo: Karin Lindner
הר פסולת הבנין ליד שער האני מסתיר את בתי אלקנה
הר פסולת הבנין ליד שער האני מסתיר את בתי אלקנה
25/02/2021 Photo: Karin Lindner
25/02/2021
Photo: Karin Lindner