Photo Browser | Page 9 | מחסוםווטש

Photo Browser

גשר מעל מחסום הרכבים
גשר מעל מחסום הרכבים
27/05/2020 Photo: Tamar Fleishman
27/05/2020
Photo: Tamar Fleishman
מחסום הרכבים השתדרג
מחסום הרכבים השתדרג
27/05/2020 Photo: Tamar Fleishman
27/05/2020
Photo: Tamar Fleishman
תצפית מעולה מרום הגשר למחסום שלמטה
תצפית מעולה מרום הגשר למחסום שלמטה
27/05/2020 Photo: Tamar Fleishman
27/05/2020
Photo: Tamar Fleishman
חברון: ניידת משטרה בכניסה לעיר מתחת לשכונת גבעת האבות
חברון: ניידת משטרה בכניסה לעיר מתחת לשכונת גבעת האבות
25/05/2020 Photo: Hagit Back
25/05/2020
Photo: Hagit Back
חברון: מחסום תרפט שומם
חברון: מחסום תרפט שומם
25/05/2020 Photo:
25/05/2020
Photo:
בכביש 317 ליד הכפר דיראגת  עובדים בשדה
בכביש 317 ליד הכפר דיראגת עובדים בשדה
25/05/2020 Photo: Hagit Back
25/05/2020
Photo: Hagit Back
בכביש 317 ליד הכפר דיראגת  עובדים בשדה
בכביש 317 ליד הכפר דיראגת עובדים בשדה
25/05/2020 Photo: Hagit Back
25/05/2020
Photo: Hagit Back
בצד שמאל של התמונה בטונדה ודגל וחיילים ליד עמוד החשמל
בצד שמאל של התמונה בטונדה ודגל וחיילים ליד עמוד החשמל
19/05/2020 Photo: Ariela Slonim
19/05/2020
Photo: Ariela Slonim
מחסום בית המרקחת
מחסום בית המרקחת
19/05/2020 Photo: Ariela Slonim
19/05/2020
Photo: Ariela Slonim
בקעת הירדן: נמצא מקום מוצל
בקעת הירדן: נמצא מקום מוצל
18/05/2020 Photo: Local Palestinian resident
18/05/2020
Photo: Local Palestinian resident
חורבן ביתך לא שכחנו
חורבן ביתך לא שכחנו
18/05/2020 Photo: Lea Shakdiel
18/05/2020
Photo: Lea Shakdiel
הרחיבי מקום אהלך
הרחיבי מקום אהלך
18/05/2020 Photo: Lea Shakdiel
18/05/2020
Photo: Lea Shakdiel
בקעת הירדן: העזים מחפשות מחסה מפני השרב היוקד
בקעת הירדן: העזים מחפשות מחסה מפני השרב היוקד
18/05/2020 Photo: Local Palestinian resident
18/05/2020
Photo: Local Palestinian resident
בקעת הירדן: חם, לוהט, וצל בקושי יש
בקעת הירדן: חם, לוהט, וצל בקושי יש
18/05/2020 Photo: Local Palestinian resident
18/05/2020
Photo: Local Palestinian resident
עמדת חיטוי לכלי רכב, מועצת א-תוואני. למען בריאותך"
עמדת חיטוי לכלי רכב, מועצת א-תוואני. למען בריאותך"
12/05/2020 Photo: Michal Tsadik
12/05/2020
Photo: Michal Tsadik
סככה בכניסה לא-תוואני
סככה בכניסה לא-תוואני
12/05/2020 Photo: Michal Tsadik
12/05/2020
Photo: Michal Tsadik
חברון, בית רחל: מה עושים שם מאחורי המסך השחור?
חברון, בית רחל: מה עושים שם מאחורי המסך השחור?
11/05/2020 Photo: Hagit Bak
11/05/2020
Photo: Hagit Bak
חברון, שכונת תל רומיידה: חיילי גולני  מהלכים במעלה הרחוב, חוץ מהם אין נפש חיה
חברון, שכונת תל רומיידה: חיילי גולני מהלכים במעלה הרחוב, חוץ מהם אין נפש חיה
11/05/2020 Photo: Hagit Bak
11/05/2020
Photo: Hagit Bak
חברון, בית המריבה: המתנחלים משפצים שם דירות ואת כל הקומה למטה
חברון, בית המריבה: המתנחלים משפצים שם דירות ואת כל הקומה למטה
11/05/2020 Photo: Hagit Bak
11/05/2020
Photo: Hagit Bak
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית, שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית, שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
11/05/2020 Photo: Hagit Bak
11/05/2020
Photo: Hagit Bak
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
11/05/2020 Photo: Hagit Bak
11/05/2020
Photo: Hagit Bak
הכניסה המשופצת לעיירה בני נעים עם המחסום הפלסטיני לקורונה
הכניסה המשופצת לעיירה בני נעים עם המחסום הפלסטיני לקורונה
11/05/2020 Photo: Hagit Bak
11/05/2020
Photo: Hagit Bak
חברון/ בית המריבה על ציר ציון: המתנחלים משפצים דירות ואת כל הקומה למטה
חברון/ בית המריבה על ציר ציון: המתנחלים משפצים דירות ואת כל הקומה למטה
11/05/2020 Photo: Hagit Bak
11/05/2020
Photo: Hagit Bak
מפת איזור בית אימרין וחומש לידו
מפת איזור בית אימרין וחומש לידו
10/05/2020 Photo:
10/05/2020
Photo:
רועה פלסטיני שהוכה על ידי מתנחלים מפונה לבית החולים
רועה פלסטיני שהוכה על ידי מתנחלים מפונה לבית החולים
10/05/2020 Photo:
10/05/2020
Photo:
מחסום מיתר: אחרי שלושה שבועות פועלים פלסטינים חוזרים הביתה מעבודתם בישראל
מחסום מיתר: אחרי שלושה שבועות פועלים פלסטינים חוזרים הביתה מעבודתם בישראל
07/05/2020 Photo: חגית בק
07/05/2020
Photo: חגית בק
במחסום נגוהות אסור לאזרחי ישראל ערבים לעבור, רק לאזרחי ישראל יהודים. הם יכולים לבחור אם לעבור במיתר, ימינה, או בתרקומיא, שמאלה
במחסום נגוהות אסור לאזרחי ישראל ערבים לעבור, רק לאזרחי ישראל יהודים. הם יכולים לבחור אם לעבור במיתר, ימינה, או בתרקומיא, שמאלה
07/05/2020 Photo: חגית בק
07/05/2020
Photo: חגית בק
מחסום תרקומיא: היום היה שומם כמעט לגמרי
מחסום תרקומיא: היום היה שומם כמעט לגמרי
07/05/2020 Photo: חגית בק
07/05/2020
Photo: חגית בק
כביש 60: מחסום מאולתר שהקימו כוחות הביטחון הפלסטינים כדי לעצור את הכניסה לכפרים
כביש 60: מחסום מאולתר שהקימו כוחות הביטחון הפלסטינים כדי לעצור את הכניסה לכפרים
07/05/2020 Photo: חגית בק
07/05/2020
Photo: חגית בק
כביש 60: מחסום מאולתר שהקימו כוחות הביטחון הפלסטינים כדי לעצור את הכניסה לכפרים
כביש 60: מחסום מאולתר שהקימו כוחות הביטחון הפלסטינים כדי לעצור את הכניסה לכפרים
07/05/2020 Photo: חגית בק
07/05/2020
Photo: חגית בק
ארוחת הערב לשבירת הצום ברמדאן, אצל מ' מעאנין
ארוחת הערב לשבירת הצום ברמדאן, אצל מ' מעאנין
01/05/2020 Photo: Local Palestinian resident
01/05/2020
Photo: Local Palestinian resident
יאמון: הרחובות מוארים לכבוד הרמדאן אך הכל שומם בגלל הקורונה
יאמון: הרחובות מוארים לכבוד הרמדאן אך הכל שומם בגלל הקורונה
29/04/2020 Photo: Local Palestinian resident
29/04/2020
Photo: Local Palestinian resident
רחובות ימאון מקושטים לכבוד הרמדאן ובגלל הקורונה אין הרבה אנשים בחוץ
רחובות ימאון מקושטים לכבוד הרמדאן ובגלל הקורונה אין הרבה אנשים בחוץ
29/04/2020 Photo: Local Palestinian resident
29/04/2020
Photo: Local Palestinian resident
יאמון: רחובות מוארים (לכבוד הרמדאן) וריקים (לכבוד הקורונה)
יאמון: רחובות מוארים (לכבוד הרמדאן) וריקים (לכבוד הקורונה)
29/04/2020 Photo: Local Palestinian resident
29/04/2020
Photo: Local Palestinian resident
גן מעיין עתיק בלב יאסוף
גן מעיין עתיק בלב יאסוף
26/04/2020 Photo: Local resident
26/04/2020
Photo: Local resident
במסגרת שמח בקורונה מתנחלים מחוות מעון תוקפים רועים פלסטינים מח'רבת תוואני
במסגרת שמח בקורונה מתנחלים מחוות מעון תוקפים רועים פלסטינים מח'רבת תוואני
21/04/2020 Photo: A Palestinian resident
21/04/2020
Photo: A Palestinian resident