Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

חסימת הכניסה לאל-פוואר
חסימת הכניסה לאל-פוואר
Michal Tsadik 30/12/2019
הרחבת שטח מגרש החנייה במחסום תרקומיא והרחבת הכביש למשאיות
Hagit Back 30/12/2019
עומדים צפופים מחוץ למשרד המתק
עומדים צפופים מחוץ למשרד המתק
Tamar Fleishman 29/12/2019
חוזרים לעזה
חוזרים לעזה
Tamar Fleishman 29/12/2019
החומה מול מחנה הפליטים בקלנדיה
החומה מול מחנה הפליטים בקלנדיה
Tamar Fleishman 29/12/2019
The locked gate
Daphne Banai 28/12/2019
a devoted brother picks his sisters up back from school
Daphne Banai 28/12/2019
A new gate locks the way to school
Daphne Banai 28/12/2019
חברון: החסימה עם שער ברזל במעבר דורא אל פאוור, סגורה ופתוחה לפרקים
Hagit Back 25/12/2019
חברון: זהו מחסום קבוע בשכונת קפישה, המסמן את הגבול בין אזור H1 לאזור H2
Hagit Back 25/12/2019
When a landowner in Shack, near Persia, came with seed sacks to sow the field he owned, soldiers took the seeds.
25/12/2019
חברון: נקודת שמירה חדשה שנוספה ליד בית רחל ולאה
Hagit Back 25/12/2019
Confiscating a tractor with a salt
25/12/2019
בקעת הירדן: הדרך לבית הספר נעולה!
Daphne Banai 24/12/2019
מת"ק עציון: שתי הודעות סותרות ומבלבלות, בנוגע לזכאים לקבל כאן כרטיס מגנטי. הכל כדי להקשות על הפלסטינים
Natanya Ginsburg 23/12/2019
השיברים בכלובים
השיברים בכלובים
Semadar Becker 23/12/2019
"לבנים" מגפת (פסולת זיתים) המשמשות לבעירה
"לבנים" מגפת (פסולת זיתים) המשמשות לבעירה
Semadar Becker 23/12/2019
הנירים שנחרשים עכשיו במטע הזיתים העתיקים נראים נפלא
הנירים שנחרשים עכשיו במטע הזיתים העתיקים נראים נפלא
Michal Tsadik 23/12/2019
חסימת הכניסה לאל פוואר
חסימת הכניסה לאל פוואר
Semadar Becker 23/12/2019
חוזרים לעזה עם חבילות לרוב
חוזרים לעזה עם הרבה חבילות
Tamar Fleishman 22/12/2019
Crowds gathering in front of the two landowners
Rachel Afek 22/12/2019
"The Security of Roy"
Rachel Afek 22/12/2019
כביש אפרטהייד 4370 מצומת ענתות לא-זעיים
כביש אפרטהייד 4370 מצומת ענתות לא-זעיים
Anat Tueg 19/12/2019
מחסום שועפאט - מגדל שמירה ומגרש הסעות
מחסום שועפאט - מגדל שמירה ומגרש הסעות
Anat Tueg 19/12/2019
מחסום עאנין: זריחה כל כך יפה לא מסתירה את הכיבוש המכוער
Neta Golan 18/12/2019
על הקיר מודעה: מתחילת השבוע ינפיקו כאן כרטיסים מגנטיים רק לתושבי בית לחם, בית ג'אלה ובית צחור, השאר שילכו לרקומיא
Ronit Dahan Ramati 18/12/2019
הודעה שנייה על הקיר: בין ה-22 ל-30 לא יונפקו כרטיסים מגנטיים בכלל. נא לפנות לתרקומיא
Ronit Dahan Ramati 18/12/2019
במודעה חת נאמר שמתחילת השבוע ינפיקו כאן כרטיסים מגנטיים רק לתושבי בית לחם, בית ג'אלא ובית סאחור. האחרים שיםנו לתרקומיא
Ronit Dahan Ramati 18/12/2019
Confiscating a tractor with a salt
Palestinian photographer 18/12/2019
מחסום עאנין: השמש זורחת בדיוק בזמן אבל החיילים מאחרים
Neta Golan 18/12/2019
מחסום ברטעה: רקמת תיל ומתכת
Ruti Tuval 17/12/2019
מחסום טורה-שקד: מסביב למחסום המלוכלך ביותר גם השדות זרועים אשפה צה"לית
Ruti Tuval 17/12/2019
פילבוקס נטוש בגבעת המבשר
פילבוקס נטוש בגבעת המבשר
Michal Tsadik 17/12/2019
הכפר טורה: שמים קודרים
Ruti Tuval 17/12/2019
דיר ראזק: השלט המתריע מפני כניסה לשטח A (בשליטה פלסטינית)
Hagit Back 16/12/2019
דיר ראזק: זה מה שנשאר ממגרש אוטובוסים השייך לפלסטיני
Hagit Back 16/12/2019