Photo Browser | Page 9 | מחסוםווטש

Photo Browser

בשכונה קפישה מעבירים סחורות בשיטת גב-אל-גב
Photographer: Michal Tsadik
25/02/2020
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה מקבלים אותנו בשמחה
Photographer: Ruti Tuval
25/02/2020
מחסום טורה: העדר נשאר במרחב התפר כי לעזים אין תעודת מעבר
Photographer: Ruti Tuval
25/02/2020
חסימה נגד כבשים
Photographer: Raya Yeor
25/02/2020
מקאם אבו אלעוף על אדמת הכפר הפלסטיני סינג'יל
Photographer: Irit Segoli
24/02/2020
חברון, המרחב הציבורי סביב מערכת המכפלה
Photographer: Hagit Back
24/02/2020
חברון: מערת המכפלה
Photographer: Hagit Back
24/02/2020
מפת בצלם: השטח הפלסטיני לשם נכנסו דחפורי צה"ל כגנבים בלילה
Photographer: Iirit Segoli
24/02/2020
מפת בצלם, אזור ההשתלטות הלילית של דחפורי צה"ל
Photographer: Iirit Segoli
24/02/2020
ב- 25.2.20 בלילה מתנחלים התגנבו ליאסוף, חתכו צמיגים וריססו כתובות מלחמה
Photographer: Iirit Segoli
24/02/2020
עבודות בתוך וסביב למחסום קלנדיה
Photographer: Tamar Fleishman
23/02/2020
חיילים במחסום ג'בע
Photographer: Tamar Fleishman
23/02/2020
 רכב צבאי חנה בפתח הכפר חיזמא.
Photographer: Tamar Fleishman
23/02/2020
בקעת הירדן: מתנחלים סוגרים את המרעה בחוטי תיל כדי למנוע מרועים מקומיים לרעות את עדריהם
Photographer: Rina Zur
22/02/2020
מפות נלוות לתכנית מפורטת, מת"ק עציון
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/02/2020
הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
Photographer: Ronit Dahan Ramati
20/02/2020
בקעת הירדן, בעקבה עם חאג' סמי ועוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
Photographer: Nurit Poper
19/02/2020
בקעת הירדן" מבני מגורים ומכלאות לבעלי חיים במאחז שירת העשבים
Photographer: Nurit Popper
19/02/2020
בקעת הירדן:  מכוניות מעוכבות במחסום חמרה
Photographer: Nurit Popper
19/02/2020
עוג'ה בקעת הירדן: נטיעות טו בשבט סמוך למאחז בלתי חוקי, על אדמה ששייכת לכאורה לוואקף המוסלמי
Photographer: Rita Mendes-Flohr
18/02/2020
עוג'ה בקעת הירדן: פסטורליה בלתי אפשרית, בכל רגע צפוי להגיח הקוזאק היהודי...
Photographer: Rita Mendes-Flohr
18/02/2020
מחסום ברטעה: החניונים מתפוצצים והמשטרה מטילה קנסות כבדים על חניה בלתי חוקית
Photographer: Ruti Tuval
18/02/2020
עוג'ה, בקעת הירדן: ג'יפ צבאי רודף עדר פלסטיני כדי להרחיקו מהמאחז הבלתי חוקי הסמוך
Photographer: Rita Mendes-Flohr
18/02/2020
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה הקטנים מתרוצצים בין המכוניות
Photographer: Ruti Tuval
18/02/2020
עצי השקד הפורחים במעלה ההר סמוך ליצהר
Photographer: Ziyona S
18/02/2020
הבית בבורין סמוך ליצהר שחלונותיו מסורגים
Photographer: Ziyona S
18/02/2020
שלט עם פרטי סלילת הכביש החדש שהמועצה והרשות סללו.
Photographer: Ziyona S
18/02/2020
היסודות של אחד הבתים שבנייתם הופסקה
Photographer: Ziyona S
18/02/2020
תלוליות החצץ - הפרעה לבניית הבתים. בורין בשטח B
Photographer: Ziyona S
18/02/2020
בית אומר. במנוחה ליד הטרקטור
Photographer: Nurit Popper
17/02/2020
שתילי גפן
Photographer: Nurit Popper
17/02/2020
שורה של שתילי גפן נטועים
Photographer: Nurit Popper
17/02/2020
חברון: סוף סוף אחרי 20 שנה יש לב' אישור לחנות את מכוניתו ליד הבית
Photographer: Hagit Back
17/02/2020
מת"ק עציון: בהגיענו אנשים אלה עוד המתינו כשעה עד שהוכנסו למשרדים
Photographer: Natanya Ginsburg
17/02/2020
מת"ק עציון: אנשים אלה באו לברר אם אדמותיהם עדיין בבעלותם או עברו לידי המתנחלים!
Photographer:
17/02/2020
מת"ק עציון: שירותי הנשים נעולים כבר שבועיים. מניסיון העבר זה ייקח חודשים עד שיתקנו את התקלה
Photographer: Natanya Ginsburg
17/02/2020