Photo Browser | Page 9 | מחסוםווטש

Photo Browser

במעלה הכביש המוביל לעזון
במעלה הכביש המוביל לעזון
27/12/2020 Photo: A Palestinian resident
27/12/2020
Photo: A Palestinian resident
עזון יושבת על רצף גבעות
עזון יושבת על רצף גבעות
27/12/2020 Photo: A Palestinian resident
עזון יושבת על רצף גבעות. דרך צרה מובילה לבתי הכפר
27/12/2020
Photo: A Palestinian resident
בתי הכפר המפוזרים בשיפולי הגבעות המוריקות
בתי הכפר המפוזרים בשיפולי הגבעות המוריקות
27/12/2020 Photo: A Palestinian resident
שיפולי הגבעות המוריקות, בוסתנים, כפר מדהים ביופיו.
27/12/2020
Photo: A Palestinian resident
בניה חדשה
בניה חדשה
27/12/2020 Photo: A Palestinian resident
27/12/2020
Photo: A Palestinian resident
שאריות בנין
שאריות בנין
27/12/2020 Photo: A Palestinian resident
שאריות בנין ושאר זבלה שלא מצאה דרכה להתפנות.
27/12/2020
Photo: A Palestinian resident
עזון רחובות צרים
עזון רחובות צרים
27/12/2020 Photo: A Palestinian resident
27/12/2020
Photo: A Palestinian resident
השער הפרוץ בחבלה
השער הפרוץ בחבלה
24/12/2020 Photo: Ronny Perlman
24/12/2020
Photo: Ronny Perlman
סככת המתנה לעוברים במחסום ברטעה ריחן
סככת המתנה לעוברים במחסום ברטעה ריחן
23/12/2020 Photo: Hanna Heller
סככת המתנה לפלסטינים במחסום ברטעה
23/12/2020
Photo: Hanna Heller
הברווזים של אבו סאפי
הברווזים של אבו סאפי
22/12/2020 Photo: Ariela Slonim
22/12/2020
Photo: Ariela Slonim
חריש בדרום הר חברון
חריש בדרום הר חברון
22/12/2020 Photo: Ariela Slonim
22/12/2020
Photo: Ariela Slonim
אזור המגורים של אבו סאפי
אזור המגורים של אבו סאפי
22/12/2020 Photo: Ariela Slonim
22/12/2020
Photo: Ariela Slonim
תל רומיידה - שאריות מן ההפגנות והעימות בין מקומיים למתנחלים: חפצים בוערים, פח אשפה הפוך
תל רומיידה - שאריות מן ההפגנות והעימות בין מקומיים למתנחלים: חפצים בוערים, פח אשפה הפוך
21/12/2020 Photo: Hagit Back
תל רומיידה - שאריות מן ההפגנות והעימות בין מקומיים למתנחלים: חפצים בוערים, פח אשפה הפוך
21/12/2020
Photo: Hagit Back
20/12/2020 Photo: Hagit Back
צומת דורה - אל פאוור - חיילים ליד הבריכה
20/12/2020
Photo: Hagit Back
הקיוסק הוחלף בסוג של "גזלן"
הקיוסק הוחלף בסוג של "גזלן"
17/12/2020 Photo:
17/12/2020
Photo:
ערמות אשפה
ערמות אשפה
17/12/2020 Photo:
17/12/2020
Photo:
האשפה צפה בשלוליות
האשפה צפה בשלוליות
17/12/2020 Photo:
17/12/2020
Photo:
זריחה
זריחה
17/12/2020 Photo:
17/12/2020
Photo:
הזריחה מבעד לגדרות
הזריחה מבעד לגדרות
17/12/2020 Photo:
17/12/2020
Photo:
התורים מסתדרים כך שכולם יהיו מתחת לסככה
התורים מסתדרים כך שכולם יהיו מתחת לסככה
17/12/2020 Photo:
17/12/2020
Photo:
הנשם מרטיב את גשר הולכי הרגל
הנשם מרטיב את גשר הולכי הרגל
17/12/2020 Photo:
הגשם מרטיב יותר ממחצית משטח ההליכה על גשר הולכי הרגל – שימו לב לצבע הכהה של האזור הרטוב
17/12/2020
Photo:
הקיוסק/משרד החדש.
הקיוסק/משרד החדש.
17/12/2020 Photo:
17/12/2020
Photo:
ממתינים מתחת לגגון
ממתינים מתחת לגגון
17/12/2020 Photo:
17/12/2020
Photo:
הקיוסק/משרד החדש 2
הקיוסק/משרד החדש 2
17/12/2020 Photo:
17/12/2020
Photo:
מחסום טורה: פועל ניקיון מעביר אשפה צה"לית בשקיות אל מיכל האשפה הגדול. האוטו זבל יפנה רק את השקיות ולא מה שיש מיכל
מחסום טורה: פועל ניקיון מעביר אשפה צה"לית בשקיות אל מיכל האשפה הגדול. האוטו זבל יפנה רק את השקיות ולא מה שיש מיכל
17/12/2020 Photo: Tami Ritov
פועל ניקיון מעביר שקיות אשפה למיכל האשפה הגדול. האוטו זבל יקח רק אותן ולא את כל מה שיש במיכל
17/12/2020
Photo: Tami Ritov
מחסום ברטעה: שלט הכוונה חשמלי מכוון את התנועה
מחסום ברטעה: שלט הכוונה חשמלי מכוון את התנועה
17/12/2020 Photo: Tami Ritov
17/12/2020
Photo: Tami Ritov
מחסום ברטעה: שלט אלקטרוני חדש מכוון את התנועה לכיוונים שונים
מחסום ברטעה: שלט אלקטרוני חדש מכוון את התנועה לכיוונים שונים
17/12/2020 Photo: Tami Ritov
שלט חשמלי חדש מפנה את התנועה לכיוונים שונים
17/12/2020
Photo: Tami Ritov
מחסום ברטעה: שלט אלקטרוני חדש מכוון את התנועה לישראל ולפלסטין (!)
מחסום ברטעה: שלט אלקטרוני חדש מכוון את התנועה לישראל ולפלסטין (!)
17/12/2020 Photo: Tami Ritov
שלט חשמלי חדש מפנה את התנועה לכיוונים שונים
17/12/2020
Photo: Tami Ritov
16.12.2020 מתנחלים מרחו על צואה על שלט ביתו של עטא
16.12.2020 מתנחלים מרחו על צואה על שלט ביתו של עטא
16/12/2020 Photo: Lea Shakdiel
שלט, עם פסוק מהקוראן מעל דלת הכניסה לביתו של עטא, - מתנחלים מרחו עליו צואת אדם
16/12/2020
Photo: Lea Shakdiel
הריסות ברכיז
הריסות ברכיז
15/12/2020 Photo: Michal Tsadik
15/12/2020
Photo: Michal Tsadik
תיירים ומתנחלים מטיילים בשטח הכפר יאסוף
תיירים ומתנחלים מטיילים בשטח הכפר יאסוף
15/12/2020 Photo:
15/12/2020
Photo:
ברכיז- באוהל מארגון הסעד
ברכיז- באוהל מארגון הסעד
15/12/2020 Photo: Michal Tsadik
15/12/2020
Photo: Michal Tsadik
הריסות ברכיז
הריסות ברכיז
15/12/2020 Photo: Michal Tsadik
15/12/2020
Photo: Michal Tsadik
צומת דורא-אל פאוור - חיילים ליד הבריכה
צומת דורא-אל פאוור - חיילים ליד הבריכה
14/12/2020 Photo: Hagit Back
צומת דורא אל פאוור - חיילים ליד בריכה
14/12/2020
Photo: Hagit Back
מפנים את הבסיס הצבאי בתוך העיר, לקראת בנייה של 31 יחידות דיור למתנחלים
מפנים את הבסיס הצבאי בתוך העיר, לקראת בנייה של 31 יחידות דיור למתנחלים
14/12/2020 Photo: Hagit Back
מפנים את הבסיס הצבאי בתוך העיר חברון, לקראת בנייה של 31 יחידות דיור למתנחלים
14/12/2020
Photo: Hagit Back
הריסות המבנה שבנה מתנחל על אדמה פלסטינית
הריסות המבנה שבנה מתנחל על אדמה פלסטינית
14/12/2020 Photo: Hagit Back
14/12/2020
Photo: Hagit Back
14/12/2020 Photo:
14/12/2020
Photo: