Photo Browser | Page 9 | מחסוםווטש

Photo Browser

עסירה אל קיבליה: אחד הישובים הפלסטינים, שיצהר התנחלה בקירבם.
עסירה אל קיבליה: אחד הישובים הפלסטינים, שיצהר התנחלה בקירבם.
01/08/2020 Photo: מפה
01/08/2020
Photo: מפה
אזור תורמוס עיא, זרוע האחזיויות והתנחלויות הוצצים בין הכפרים הפלסטינים
אזור תורמוס עיא, זרוע האחזיויות והתנחלויות הוצצים בין הכפרים הפלסטינים
01/08/2020 Photo: מפה
01/08/2020
Photo: מפה
המראה שנגלה לעינינו בצד הפלסטיני
המראה שנגלה לעינינו בצד הפלסטיני
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מתחת לסככה צפיפות רבה, בייחוד ליד 3 הכניסות
מתחת לסככה צפיפות רבה, בייחוד ליד 3 הכניסות
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
תור שלישי מכיוון א-רם
תור שלישי מכיוון א-רם
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התורים מכיוון קלנדיה ואבו רמזי מימין
התורים מכיוון קלנדיה ואבו רמזי מימין
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
שני תורים ארוכים מכיוון קלנדיה
שני תורים ארוכים מכיוון קלנדיה
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
תורים משני הכיוונים
תורים משני הכיוונים
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
חניות מסומנות במגרש החדש ישן
חניות מסומנות במגרש החדש ישן
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
יש גם חניה לאוטובוסים
יש גם חניה לאוטובוסים
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הקיוסק עלה אל תוך מגרש החניה
הקיוסק עלה אל תוך מגרש החניה
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
צמיגים עם אבנים בתוכם למניעת חניה על המדרכה
צמיגים עם אבנים בתוכם למניעת חניה על המדרכה
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
קרוב למחסום מיתר מתנהל מעבר חופשי מהגדה לישראל דרך פרצות בגדר. באין מפריע.
קרוב למחסום מיתר מתנהל מעבר חופשי מהגדה לישראל דרך פרצות בגדר. באין מפריע.
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
במרחק יריקה ממחסום מיתר פלסטינים עוברים חופשי דרך פרצה בגדר, לישראל ובחזרה לגדה
במרחק יריקה ממחסום מיתר פלסטינים עוברים חופשי דרך פרצה בגדר, לישראל ובחזרה לגדה
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
מת"ק חברון: בפיקוח צה"ל הפלסטינים מתגודדים בצפיפות רבה בתור וללא מסיכות
מת"ק חברון: בפיקוח צה"ל הפלסטינים מתגודדים בצפיפות רבה בתור וללא מסיכות
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
חברון:"בית המריבה בין קריית ארבע למערת המכפלה עובר שיפוץ ויימסר ליהודים
חברון:"בית המריבה בין קריית ארבע למערת המכפלה עובר שיפוץ ויימסר ליהודים
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
חברון, מעבר הזית: שרידי מבנה פרטי שנועד לבדיקות קורנה. מי הרס? מעניין. הצבא
חברון, מעבר הזית: שרידי מבנה פרטי שנועד לבדיקות קורנה. מי הרס? מעניין. הצבא
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
מחסום ברטעה: פינת המתנה בשרוול
מחסום ברטעה: פינת המתנה בשרוול
23/07/2020 Photo: Tami Ritov
23/07/2020
Photo: Tami Ritov
מחסןם ברטעה: בבקרים המחסום ריק למדי. הרוב עוברים בפרצות בגדר
מחסןם ברטעה: בבקרים המחסום ריק למדי. הרוב עוברים בפרצות בגדר
23/07/2020 Photo: Tami Ritov
23/07/2020
Photo: Tami Ritov
מחסום טורה: התקהלות נדירה, צחכים למפתח של השער...
מחסום טורה: התקהלות נדירה, צחכים למפתח של השער...
23/07/2020 Photo:
23/07/2020
Photo:
מחסום עאנין: מעבירים גרוטאות לכפר
מחסום עאנין: מעבירים גרוטאות לכפר
23/07/2020 Photo: Ruti Tuval
23/07/2020
Photo: Ruti Tuval
"נפל בעת פעילות מבצעית בהגנה על היישוב היהודי בעיר האבות חברון"?
"נפל בעת פעילות מבצעית בהגנה על היישוב היהודי בעיר האבות חברון"?
22/07/2020 Photo: Lea Shakdiel
22/07/2020
Photo: Lea Shakdiel
מחסום עאנין: העם נגד הסיפוח
מחסום עאנין: העם נגד הסיפוח
20/07/2020 Photo: Ruti Tuval
20/07/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום עאנין: גרוטאות עוברות
מחסום עאנין: גרוטאות עוברות
20/07/2020 Photo: Ruti Tuval
20/07/2020
Photo: Ruti Tuval
עצי זית גדולים נשרפים בעקבות הצתה
עצי זית גדולים נשרפים בעקבות הצתה
19/07/2020 Photo: Local Palestinian resident
19/07/2020
Photo: Local Palestinian resident
מתנחלים מיצהר הציתו אש בג'בל סלמאן
מתנחלים מיצהר הציתו אש בג'בל סלמאן
18/07/2020 Photo: Local Palestinian resident
18/07/2020
Photo: Local Palestinian resident
מחסום טורה: הזבל חזר הביתה
מחסום טורה: הזבל חזר הביתה
15/07/2020 Photo: Hanna Heler
15/07/2020
Photo: Hanna Heler
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה בבניית העיר חריש
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה בבניית העיר חריש
14/07/2020 Photo: Ruti Tuval
14/07/2020
Photo: Ruti Tuval
סביבות מחסום יעבד: הבמיה פורחת בשדות
סביבות מחסום יעבד: הבמיה פורחת בשדות
14/07/2020 Photo: Ruti Tuval
14/07/2020
Photo: Ruti Tuval
פלסטינים יושבים על גדות נחל הביוב ומחכים להסעה
פלסטינים יושבים על גדות נחל הביוב ומחכים להסעה
14/07/2020 Photo: Ariela Slonim
14/07/2020
Photo: Ariela Slonim
מחסום ברטעה: התוספת החדשה למסלול המעבר אל הטרמינל (שרוול)
מחסום ברטעה: התוספת החדשה למסלול המעבר אל הטרמינל (שרוול)
14/07/2020 Photo: ruti
14/07/2020
Photo: ruti
מחסום ברטעה ריק מאנשים ומכוניות. רוב הפלסטינים עוברים דרך פרצות בגדר
מחסום ברטעה ריק מאנשים ומכוניות. רוב הפלסטינים עוברים דרך פרצות בגדר
13/07/2020 Photo: Shuli Bar
13/07/2020
Photo: Shuli Bar
בניית שכונה חדשה נוספת בהתנחלות שמעיה. מה שלא רואים בתמונה שהפועלים הבונים את השכונה הם פלסטינים
בניית שכונה חדשה נוספת בהתנחלות שמעיה. מה שלא רואים בתמונה שהפועלים הבונים את השכונה הם פלסטינים
13/07/2020 Photo: Hagit Back
13/07/2020
Photo: Hagit Back
. עבודות בצד כביש 317 להנחת צינור מים ליהודים בלבד
. עבודות בצד כביש 317 להנחת צינור מים ליהודים בלבד
13/07/2020 Photo: Hagit Back
13/07/2020
Photo: Hagit Back
ליד הכניסה לברטעה פלסטינים עוברים מהגדה לעבודה בישראל דרך חורים בגדר
ליד הכניסה לברטעה פלסטינים עוברים מהגדה לעבודה בישראל דרך חורים בגדר
09/07/2020 Photo: Hanna Heler
09/07/2020
Photo: Hanna Heler
עוברים דרך חורים בגדר ומעבירים גם סחורה חקלאית
עוברים דרך חורים בגדר ומעבירים גם סחורה חקלאית
09/07/2020 Photo: Hanna Heler
09/07/2020
Photo: Hanna Heler