Photo Browser | Machsomwatch

Photo Browser

חורבן ביתך לא שכחנו
חורבן ביתך לא שכחנו
Lea Shakdiel 18/05/2020
הרחיבי מקום אהלך
הרחיבי מקום אהלך
Lea Shakdiel 18/05/2020
עמדת חיטוי לכלי רכב, מועצת א-תוואני. למען בריאותך"
עמדת חיטוי לכלי רכב, מועצת א-תוואני. למען בריאותך"
Michal Tsadik 12/05/2020
סככה בכניסה לא-תוואני
סככה בכניסה לא-תוואני
Michal Tsadik 12/05/2020
חברון, בית המריבה: המתנחלים משפצים שם דירות ואת כל הקומה למטה
Hagit Bak 11/05/2020
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית, שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
Hagit Bak 11/05/2020
הסוס של המשיח מאחרי הגדר שמפרידה בין רחבת מערת המכפלה לשכונה הפלסטינית שיהיה ברור איפה ולמי מותר להלך שם
Hagit Bak 11/05/2020
הכניסה המשופצת לעיירה בני נעים עם המחסום הפלסטיני
Hagit Bak 11/05/2020
חברון/ בית המריבה על ציר ציון: המתנחלים משפצים דירות ואת כל הקומה למטה
Hagit Bak 11/05/2020
חברון, בית רחל: מה עושים שם מאחורי המסך השחור?
Hagit Bak 11/05/2020
חברון, שכונת תל רומיידה: חיילי גולני מהלכים במעלה הרחוב, חוץ מהם אין נפש חיה
Hagit Bak 11/05/2020
מפת איזור בית אימרין וחומש לידו
10/05/2020
רועה פלסטיני שהוכה על ידי מתנחלים מפונה לבית החולים
10/05/2020
מחסום מיתר: אחרי שלושה שבועות פועלים פלסטינים חוזרים הביתה מעבודתם בישראל
חגית בק 07/05/2020
במחסום נגוהות אסור לאזרחי ישראל ערבים לעבור, רק לאזרחי ישראל יהודים. הם יכולים לבחור אם לעבור במיתר, ימינה, או בתרקומיא, שמאלה
חגית בק 07/05/2020
מחסום תרקומיא: היום היה שומם כמעט לגמרי
חגית בק 07/05/2020
כביש 60: מחסום מאולתר שהקימו כוחות הביטחון הפלסטינים כדי לעצור את הכניסה לכפרים
חגית בק 07/05/2020
כביש 60: מחסום מאולתר שהקימו כוחות הביטחון הפלסטינים כדי לעצור את הכניסה לכפרים
חגית בק 07/05/2020
ארוחת הערב לשבירת הצום ברמדאן, אצל מ' מעאנין
Local Palestinian resident 01/05/2020
יאמון: הרחובות מוארים לכבוד הרמדאן אך הכל שומם בגלל הקורונה
Local Palestinian resident 29/04/2020
רחובות ימאון מקושטים לכבוד הרמדאן ובגלל הקורונה אין הרבה אנשים בחוץ
Local Palestinian resident 29/04/2020
יאמון: רחובות מוארים (לכבוד הרמדאן) וריקים (לכבוד הקורונה)
Local Palestinian resident 29/04/2020
גן מעיין עתיק בלב יאסוף
גן מעיין עתיק בלב יאסוף
Local resident 26/04/2020
במסגרת שמח בקורונה מתנחלים מחוות מעון תוקפים רועים פלסטינים מח'רבת תוואני
A Palestinian resident 21/04/2020
כיף בקורונה: מתנחלים מחוות מעון עם חברים מהצבא מתעללים ברועים פלסטינים
A Palestinian resident 20/04/2020
כיף בקורונה: מתנחלים מחוות מעון וחיילים מצה"ל פורעים ברועים פלסטינים
A Palestinian resident 18/04/2020
רחובות יאמון ריקים בימי הקורונה
17/04/2020
local
יאמון: ורד בחצר השכן
13/04/2020
Aw from Yamun
יאמון: זעתר צומח בגינה
13/04/2020
רחובות יאמון ריקים בימי הקורונה
Local resident 09/04/2020
רחובות הכפר יאמון ריקים בימי הקורונה
Local Palestinian resident 09/04/2020
Local Palestinian resident
הכפר עאנין: ביתו מבצרו של מ'
07/04/2020
הבן של מ' מעאנין מרסס את העשבייה בכרם הזיתים הקרוב לבית
Local Palestinian resident 07/04/2020
ג'נין: רחוב דין אל קסאם שומם מאדם ומכוניות
Local Palestinian resident 07/04/2020
זבדה: מפגש סבתא ונכדים באחר צהריים שמשי
Local Palestinian resident 07/04/2020
דוח בימי קורונה: בכפר זבדה, אחה"צ, ילדים בבתים שומעים ילדים ברחוב ומצטרפים אליהם בשמחה
Local Palestinian resident 06/04/2020