Photo Browser | Page 6 | מחסוםווטש

Photo Browser

החממות החדשות
החממות החדשות
18/10/2020 Photo: Pitzy S
18/10/2020
Photo: Pitzy S
הפירצה בגדר
הפירצה בגדר
18/10/2020 Photo: Pitzy S
18/10/2020
Photo: Pitzy S
בהפוגה מהמסיק-הכנת מטבוחה
בהפוגה מהמסיק-הכנת מטבוחה
17/10/2020 Photo: Irit Segoli
17/10/2020
Photo: Irit Segoli
חגיגת אוכל, כולה מהיבול שד. מגדלת
חגיגת אוכל, כולה מהיבול שד. מגדלת
17/10/2020 Photo: Iirit Segoli
17/10/2020
Photo: Iirit Segoli
מפה: סביבת נגוהות פוקיקיס חורסא
מפה: סביבת נגוהות פוקיקיס חורסא
14/10/2020 Photo:
14/10/2020
Photo:
אזור קפין: מנוחת המוסקים
אזור קפין: מנוחת המוסקים
12/10/2020 Photo: ?
12/10/2020
Photo: ?
בית משפחת ג'אדאללה
בית משפחת ג'אדאללה
15/09/2020 Photo: Michal Tsadik
15/09/2020
Photo: Michal Tsadik
בקעת הירדן: שוב מסלקים רועים בתואנת כניסה לשטח צבאי
בקעת הירדן: שוב מסלקים רועים בתואנת כניסה לשטח צבאי
15/09/2020 Photo: Nurit Popper
15/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: פתאום צץ מולנו צבי יפה תואר
בקעת הירדן: פתאום צץ מולנו צבי יפה תואר
15/09/2020 Photo: Nurit Popper
15/09/2020
Photo: Nurit Popper
מעבר חופשי בפרצות בגדר ליד הכפר דהר אל עבד
מעבר חופשי בפרצות בגדר ליד הכפר דהר אל עבד
13/09/2020 Photo: Shuli Bar
13/09/2020
Photo: Shuli Bar
בריכת השקיה באתר דיר סמען שהפכה למקווה
בריכת השקיה באתר דיר סמען שהפכה למקווה
10/09/2020 Photo: Uri Erlich Equal Valley
10/09/2020
Photo: Uri Erlich Equal Valley
השער לאתר דרך התנחלות לשם
השער לאתר דרך התנחלות לשם
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
צביה ופ בפתח מבנה בדיר סמען
צביה ופ בפתח מבנה בדיר סמען
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
ההודעה שהופיעה בעיתון הארץ
ההודעה שהופיעה בעיתון הארץ
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
שלט של קמ"ט שמירת הטבע והגנים
שלט של קמ"ט שמירת הטבע והגנים
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
מחכים לז. ליד הכניסה לכנסיה הביזנטית
מחכים לז. ליד הכניסה לכנסיה הביזנטית
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
השער לכנסיה הביזנטית
השער לכנסיה הביזנטית
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
עץ זית ששורשיו נחשפו עקב חפירות הצבא
עץ זית ששורשיו נחשפו עקב חפירות הצבא
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
השער החוסם את הדרך לכרם הזיתים ולאתר
השער החוסם את הדרך לכרם הזיתים ולאתר
10/09/2020 Photo: Nurit Popper
10/09/2020
Photo: Nurit Popper
צילום מהגשר של האנשים העוברים עליו
צילום מהגשר של האנשים העוברים עליו
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התנועה הבאה מקלנדיה דרך מחסום הרכב משתלבת עם הבאים לאסוף עובדים
התנועה הבאה מקלנדיה דרך מחסום הרכב משתלבת עם הבאים לאסוף עובדים
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מתחת לגשר, אשפה בכל מקום
מתחת לגשר, אשפה בכל מקום
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מסכות משומשות זרוקות במעבר
מסכות משומשות זרוקות במעבר
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
תולים את המסכות המשומשות במעבר
תולים את המסכות המשומשות במעבר
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הוסיפו פח וזה לא מספיק, ערימת זבל משמאל
הוסיפו פח וזה לא מספיק, ערימת זבל משמאל
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
שלט חדש המציע שירותי משרד מול המתק
שלט חדש המציע שירותי משרד מול המתק
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
אנשים על הגשר והמכוניות שבאות לאסוף אותם מתחת לגשר
אנשים על הגשר והמכוניות שבאות לאסוף אותם מתחת לגשר
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
ממתינים לאיסוף
ממתינים לאיסוף
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
ממתינים לאיסוף סביב הככר
ממתינים לאיסוף סביב הככר
09/09/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
09/09/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
בקעת הירדן: צביה בדרכה לליווי רועים כהגנה מפני התנכלות המתנחלים
בקעת הירדן: צביה בדרכה לליווי רועים כהגנה מפני התנכלות המתנחלים
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן אזור חמרה: מ' עם העדר
בקעת הירדן אזור חמרה: מ' עם העדר
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן אזור חמרה: דפנה בדרך לרכב
בקעת הירדן אזור חמרה: דפנה בדרך לרכב
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: מנוחה בצל השיזף
בקעת הירדן: מנוחה בצל השיזף
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: דפנה לצד עדר הכבשים במעלה ההר
בקעת הירדן: דפנה לצד עדר הכבשים במעלה ההר
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: בריכות המים של חברת מקורות לטובת המתנחלים בלבד
בקעת הירדן: בריכות המים של חברת מקורות לטובת המתנחלים בלבד
08/09/2020 Photo: Nurit Popper
08/09/2020
Photo: Nurit Popper
מחסום עאנין: פותחים
מחסום עאנין: פותחים
06/09/2020 Photo: Ruti Tuval
06/09/2020
Photo: Ruti Tuval