Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

מחסום טורה עם עלות השחר
Ruti Tuval 04/02/2020
מחסום טורה: תלמידות ממרחב התפר בדרך לבית הספר בטורה
Ruti Tuval 04/02/2020
מחסום ברטעה: קפה וקרואסון בדרך לעבודה בישראל
Ruti Tuval 04/02/2020
נצר נוואג'עה חורש
נצר נוואג'עה חורש
Semadar Becker 03/02/2020
מת"ק עציון: פרשת השירותים במתק נמשכת. שירותי הנשים נעולים
Natanya Ginsburg 03/02/2020
נצר נוואג'עה חורש
נצר נוואג'עה חורש
Semadar Becker 03/02/2020
Batir: Terraces on the village's lands
03/02/2020
יתיר: מקאם אבו יזיד
03/02/2020
Batir: The Roman pool and above it the restaurant
03/02/2020
הצניר
03/02/2020
המסעדה
03/02/2020
מת"ק עציון: בן 90 מסוכן לביטחון מדינת ישראל
Natanya Ginsburg 03/02/2020
בקעת הירדן עדיין ירוקה
Rachel Afek 02/02/2020
שער המתכת היה נעול והקשה להעביר את המשא הרב
שער המתכת היה נעול והקשה להעביר את המשא הרב
Tamar Fleishman 02/02/2020
משחק ילדים שנגמר במעצר
משחק ילדים שנגמר במעצר
Tamar Fleishman 02/02/2020
שוב תורים משתרכים אל מחוץ לסככה
שוב תורים משתרכים אל מחוץ לסככה
Ronit Dahan-Ramati 02/02/2020
שוב תורים משתרכים אל מחוץ לסככה במחסום קלנדיה
שוב תורים משתרכים אל מחוץ לסככה במחסום קלנדיה
Ronit Dahan-Ramati 02/02/2020
Sharon Gamzo
בקעת הירדן: חיילת משוחחת עם רועה צעיר, השנייה מכוונת אליו נשק טעון
31/01/2020
בקעת הירדן: חיילים ומתנחלים משתפים פעולה
31/01/2020
כלנית ראשונה במחסום עאנין
Neta Golan 29/01/2020
חוזרים לעזה אחרי טיפולים והמתנה ארוכה
חוזרים לעזה אחרי טיפולים והמתנה ארוכה
תמר פליישמן 29/01/2020
Concrete barriers blocking the entrance to Beit Ummar
Nurit Poper 28/01/2020
The entrance to the area is blocked by a fence erected by the army
Nurit Poper 28/01/2020
Earthmound army to prevent incursions and towns of Beit Ummar
Nurit Poper 28/01/2020
Michal Tsadik 28/01/2020
Michal Tsadik 28/01/2020
Michal Tsadik 28/01/2020
האוהל על גג הבית
האוהל על גג הבית
Michal Tsadik 28/01/2020
כביש 60: לישראלים אסור להיכנס לשטח A אבל למתנחלים מותר...
Hagit Back 27/01/2020
זהו הפילבוקס שעומד במרכז הכפר חורסא שכזכור הוא אזור A .והשער נסגר כל יום אחר הצהרים
Hagit Back 27/01/2020
שלט אזהרה בעברית בלבד ביציאה ממחסום קלנדיה
שלט אזהרה בעברית בלבד ביציאה ממחסום קלנדיה
תמר פליישמן 26/01/2020
במחסום ברטעה שוב עוברים תושבי הגדה בבוקר, המגרשים מתפוצצים
Ruti Tuval 26/01/2020
מחסום טורה: חוזרים משופינג בג'נין..
Ruti Tuval 26/01/2020
התנחלות אגן האיילות בדרך לחבור לגבעת זאב
התנחלות אגן האיילות בדרך לחבור לגבעת זאב
Anat Tueg 26/01/2020
הפגישה עם נצר
הפגישה עם נצר
Muhammad D 23/01/2020
מחסום ברטעה: מספר העוברים גדל באופן משמעותי ורואים זאת במגרשי החנייה מסביב למחסום
Tami Ritov 23/01/2020