Photo Browser | Page 6 | מחסוםווטש

Photo Browser

דרום הר חברון: בכניסה לדורה חסימה של אבנים, מפחד הקורונה
דרום הר חברון: בכניסה לדורה חסימה של אבנים, מפחד הקורונה
25/06/2020 Photo: Hagit Back
25/06/2020
Photo: Hagit Back
הפילבוקס באמצע הכפר חורסה
הפילבוקס באמצע הכפר חורסה
25/06/2020 Photo: Hagit Back
25/06/2020
Photo: Hagit Back
שלט גדול בצומת
שלט גדול בצומת
25/06/2020 Photo: Roni Perelman
25/06/2020
Photo: Roni Perelman
מחסום ברטעה: בקרוב תסתיים עבודת הארכת השרוול (מסלול מעבר) מהחנייה לטרמינל
מחסום ברטעה: בקרוב תסתיים עבודת הארכת השרוול (מסלול מעבר) מהחנייה לטרמינל
25/06/2020 Photo: Tami Ritov
25/06/2020
Photo: Tami Ritov
מחסום עאנין: סוף סוף נפתח לחקלאים, הקוצים לא יורדים מהמחרשה
מחסום עאנין: סוף סוף נפתח לחקלאים, הקוצים לא יורדים מהמחרשה
24/06/2020 Photo: Neta Golan
24/06/2020
Photo: Neta Golan
בסביבות מחסום חרמש הטבק פורח בשיאו
בסביבות מחסום חרמש הטבק פורח בשיאו
23/06/2020 Photo: Ruti Tuval
23/06/2020
Photo: Ruti Tuval
ייבוש עלי הטבק בצל עצי הזית (ליד מחסום חרמש)
ייבוש עלי הטבק בצל עצי הזית (ליד מחסום חרמש)
23/06/2020 Photo: Ruti Tuval
23/06/2020
Photo: Ruti Tuval
ייבוש עלי הטבק בקצה כרם זיתים, ךיד מחסום חריש
ייבוש עלי הטבק בקצה כרם זיתים, ךיד מחסום חריש
23/06/2020 Photo: Ruti Tuval
23/06/2020
Photo: Ruti Tuval
עוד שיטה לייבוש עלי הטבק
עוד שיטה לייבוש עלי הטבק
23/06/2020 Photo: Ruti Tuval
23/06/2020
Photo: Ruti Tuval
23/06/2020 Photo:
23/06/2020
Photo:
סיפורו של מקום 9 ימים לאיום הסיפוח
סיפורו של מקום 9 ימים לאיום הסיפוח
22/06/2020 Photo: Rachel Afek
22/06/2020
Photo: Rachel Afek
מתק עציון: כרגיל "המשרד" שלנו מחוץ למת"ק
מתק עציון: כרגיל "המשרד" שלנו מחוץ למת"ק
22/06/2020 Photo:
22/06/2020
Photo:
מחסום טורה: והנה הטבק פורח שוב
מחסום טורה: והנה הטבק פורח שוב
21/06/2020 Photo: Tami Ritov
21/06/2020
Photo: Tami Ritov
סיפורו של מקום 10 ימים לאיום הסיפוח
סיפורו של מקום 10 ימים לאיום הסיפוח
21/06/2020 Photo: Ayelet Tzur
21/06/2020
Photo: Ayelet Tzur
סיפורו של מקום 10 ימים לאיום הסיפוח
סיפורו של מקום 10 ימים לאיום הסיפוח
21/06/2020 Photo: Ayelet Tzur
21/06/2020
Photo: Ayelet Tzur
עבדאללה ואבשלום.
עבדאללה ואבשלום.
21/06/2020 Photo: Tamar Fleishman
21/06/2020
Photo: Tamar Fleishman
עמדת החיילים
עמדת החיילים
21/06/2020 Photo: Tamar Fleishman
21/06/2020
Photo: Tamar Fleishman
סיפורו של מקום. 11 יום לאיום הסיפוח
סיפורו של מקום. 11 יום לאיום הסיפוח
20/06/2020 Photo: Gadir Bsharat
20/06/2020
Photo: Gadir Bsharat
סיפורו של מקום. 12 יום לאיום הסיפוח
סיפורו של מקום. 12 יום לאיום הסיפוח
19/06/2020 Photo: Gadir Bsharat
19/06/2020
Photo: Gadir Bsharat
מיכל מים שלא יכיל
מיכל מים שלא יכיל
18/06/2020 Photo: Vivi K
18/06/2020
Photo: Vivi K
סיפורו של מקום 13 יום לאיום הסיפוח
סיפורו של מקום 13 יום לאיום הסיפוח
18/06/2020 Photo: Shima Bsharat
18/06/2020
Photo: Shima Bsharat
עם שרידים של אמצעי הרתעת התושבים
עם שרידים של אמצעי הרתעת התושבים
18/06/2020 Photo: Vivi K
18/06/2020
Photo: Vivi K
נזק וחבלה לכל מה שניתן
נזק וחבלה לכל מה שניתן
18/06/2020 Photo: Vivi K
18/06/2020
Photo: Vivi K
הבית בקצה הדרומי
הבית בקצה הדרומי
18/06/2020 Photo: Vivi K
18/06/2020
Photo: Vivi K
המשך בניה על הרכס מחוץ ליצהר
המשך בניה על הרכס מחוץ ליצהר
18/06/2020 Photo: Vivi K
18/06/2020
Photo: Vivi K
נוכחות צבאית בשטח B
נוכחות צבאית בשטח B
18/06/2020 Photo: Vivi K
18/06/2020
Photo: Vivi K
מכשולים לרכב על ידי המתנחלים
מכשולים לרכב על ידי המתנחלים
18/06/2020 Photo: Vivi K
18/06/2020
Photo: Vivi K
הנוף הנשקף מאחד מהבתים שהמתנחלים מתנכלים להם - חומדים אותו?
הנוף הנשקף מאחד מהבתים שהמתנחלים מתנכלים להם - חומדים אותו?
18/06/2020 Photo: Vivi K
18/06/2020
Photo: Vivi K
שרידי השרפה מיום קודם
שרידי השרפה מיום קודם
18/06/2020 Photo: Vivi K
18/06/2020
Photo: Vivi K
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
17/06/2020 Photo: Nurit Popper
17/06/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: בורהאן אשתו ובתו מסתכלים בצילומים
בקעת הירדן: בורהאן אשתו ובתו מסתכלים בצילומים
17/06/2020 Photo: Nurit Poper
17/06/2020
Photo: Nurit Poper
בקעת הירדן: כתב הניו יורק טיימס מראיין את מוכר הקפה
בקעת הירדן: כתב הניו יורק טיימס מראיין את מוכר הקפה
17/06/2020 Photo: Nurit Popper
17/06/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: עודה במטע התמרים בג'יפתליק
בקעת הירדן: עודה במטע התמרים בג'יפתליק
17/06/2020 Photo: Nurit Popper
17/06/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן: בורהאן משקה את הצאן
בקעת הירדן: בורהאן משקה את הצאן
17/06/2020 Photo: Nurit Popper
17/06/2020
Photo: Nurit Popper
בקעת הרדן: כתב הניו יורק טיימס בשיחה עם אביבה ודפנה
בקעת הרדן: כתב הניו יורק טיימס בשיחה עם אביבה ודפנה
17/06/2020 Photo: Nurit Poper
17/06/2020
Photo: Nurit Poper
בקעת הירדן: אבו סקר
בקעת הירדן: אבו סקר
17/06/2020 Photo: Vivi K.
17/06/2020
Photo: Vivi K.