Photo Browser | Page 8 | מחסוםווטש

Photo Browser

שלטים בהפגנה
שלטים בהפגנה
24/11/2020 Photo: Rachel Afek
הגיעו עשרות מעטות של פלסטינים מרחבי הגדה, וכמה ישראלים מתעיוש.
24/11/2020
Photo: Rachel Afek
סביבות מחסום תיאסיר: צה"ל מתעמת עם מפגינים פלסטינים
סביבות מחסום תיאסיר: צה"ל מתעמת עם מפגינים פלסטינים
24/11/2020 Photo: צילום מתוך כתבה פלסטינית באתר וואפה
24/11/2020
Photo: צילום מתוך כתבה פלסטינית באתר וואפה
בית האלמנה באום טובא
בית האלמנה באום טובא
24/11/2020 Photo: Michal Tsadik
24/11/2020
Photo: Michal Tsadik
התמיכה הטכנולוגית במילוי מים
התמיכה הטכנולוגית במילוי מים
24/11/2020 Photo: Michal Tsadik
24/11/2020
Photo: Michal Tsadik
הבית עם צווי ההריסה
הבית עם צווי ההריסה
24/11/2020 Photo: Tamar Fleishman
24/11/2020
Photo: Tamar Fleishman
מת"ק עציון: שלומית מקבלת קהל במשרדה..
מת"ק עציון: שלומית מקבלת קהל במשרדה..
23/11/2020 Photo: Natanya Ginsburg
23/11/2020
Photo: Natanya Ginsburg
מת"ק עציון: מתנחל מחפש פועל
מת"ק עציון: מתנחל מחפש פועל
23/11/2020 Photo: Natanya Ginsburg
23/11/2020
Photo: Natanya Ginsburg
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה במרחב התפר / ישראל
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה במרחב התפר / ישראל
22/11/2020 Photo: Ruti Tuval
22/11/2020
Photo: Ruti Tuval
התור מכיוון מזרח, אל הכניסה השמאלית
התור מכיוון מזרח, אל הכניסה השמאלית
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan Ramati
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
18/11/2020 Photo:
18/11/2020
Photo:
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
התור האמצעי כבר מזמן עבר את המדרגות
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan Ramati
ממתינים לחזור לאוטובוס
ממתינים לחזור לאוטובוס
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan Ramati
ממתינים לחזור לאוטובוס בנתיב התחבורה הציבורית במחסום הרכב
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan Ramati
זבל עולה על גדותיו
זבל עולה על גדותיו
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan Ramati
פח עולה על גדותיו מתחת לגשר, בצד הישראלי
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan Ramati
פחים ריקים
פחים ריקים
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan Ramati
פחים ריקים בהמשך, ותחנות אוטובוס לא מקורות
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan Ramati
מבט על האזור מהגשר
מבט על האזור מהגשר
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan Ramati
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan Ramati
מוכר הבייגלה
מוכר הבייגלה
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan Ramati
חנה משוחחת עם מוכר הבייגלה בצד הישראלי
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan Ramati
18/11/2020 Photo: Raya Yeor
18/11/2020
Photo: Raya Yeor
תור ארוך מעבר לתחתית המדרגות
תור ארוך מעבר לתחתית המדרגות
18/11/2020 Photo: Ronit Dahan Ramati
התור לכניסה האמצעית גולש אל מעבר לתחתית המדרגות
18/11/2020
Photo: Ronit Dahan Ramati
החמורים מגיעים לכל מקום
החמורים מגיעים לכל מקום
17/11/2020 Photo: Ariela Slonim
17/11/2020
Photo: Ariela Slonim
צינורות מים מונחים על צמיגים
צינורות מים מונחים על צמיגים
17/11/2020 Photo: Ariela Slonim
17/11/2020
Photo: Ariela Slonim
בגן הודא
בגן הודא
17/11/2020 Photo: Ariela Slonim
17/11/2020
Photo: Ariela Slonim
מחסום עאנין: יום עבודה במסיק הזיתים תם
מחסום עאנין: יום עבודה במסיק הזיתים תם
17/11/2020 Photo: Ruti Tuval
17/11/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום טורה: עוד ועוד זבל ואשפה בכניסה למחסום
מחסום טורה: עוד ועוד זבל ואשפה בכניסה למחסום
17/11/2020 Photo: Ruti Tuval
17/11/2020
Photo: Ruti Tuval
סיתוונית בשטח C
סיתוונית בשטח C
17/11/2020 Photo: Ruti Tuval
17/11/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום עאנין: מחזירים הביתה גרוטאות ממרחב התפר
מחסום עאנין: מחזירים הביתה גרוטאות ממרחב התפר
12/11/2020 Photo: Tami Ritov
12/11/2020
Photo: Tami Ritov
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
12/11/2020 Photo: Ruthi Tuval
מחסום עאנין: חוזרים הביתה מהמסיק בזיתים שנכלאו מעבר לגדר
12/11/2020
Photo: Ruthi Tuval
התורים שוב מסודרים, אך הולכים ומתארכים
התורים שוב מסודרים, אך הולכים ומתארכים
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo:
התורים מתארכים וגולשים אל מחוץ לסככה עד הכביש הפנימי
התורים מתארכים וגולשים אל מחוץ לסככה עד הכביש הפנימי
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo:
הכניסה למחסום הישן נחסמה, אין גישה לשירותים
הכניסה למחסום הישן נחסמה, אין גישה לשירותים
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo:
הפחים ריקים הפעם והקרקע תחתיהם נקיה יחסית
הפחים ריקים הפעם והקרקע תחתיהם נקיה יחסית
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo:
ילדות בדרך לבית הספר
ילדות בדרך לבית הספר
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo:
מפה המראה מסלול ארוך (באדום) שבו נאלצת מורה המלמדת בנבי סמואל, הגרה בבית איכסא הסמוך, שנדרשת להגיע למחסום קלנדיה ומשם להיכנס חזרה בסיבוב של 360 מעלות לרמות ולנבי סמואל
מפה המראה מסלול ארוך (באדום) שבו נאלצת מורה המלמדת בנבי סמואל, הגרה בבית איכסא הסמוך, שנדרשת להגיע למחסום קלנדיה ומשם להיכנס חזרה בסיבוב של 360 מעלות לרמות ולנבי סמואל
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo:
תורים במחסום
תורים במחסום
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo:
שוב תורים ובלגן במחסום קלנדיה
שוב תורים ובלגן במחסום קלנדיה
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo:
אחד התורים קרס, כמו בימים הרעים במחסום הישן
אחד התורים קרס, כמו בימים הרעים במחסום הישן
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo:
הצעירים מטפסים על הגדרות כדי לעקוף את התור שקרס
הצעירים מטפסים על הגדרות כדי לעקוף את התור שקרס
11/11/2020 Photo:
11/11/2020
Photo: