Photo Browser | Page 8 | מחסוםווטש

Photo Browser

בורין: אמבולנס פלסטיני מפנה פצועים מירי רימונים בידי הצבא
Photographer: תושב פלסטיני
16/03/2020
בורין: חיילים חמושים סורקים את הכפר
Photographer: תושב פלסטיני
16/03/2020
בורין: מתנחלים מבוגרים וילדים נוטעים עצים על אדמות שלא שייכות להם אלא לכפר הפלסטיני
Photographer: תושב פלסטיני
16/03/2020
שיירת רכבים דוהרת בצהלות ונפנופי דגלים לכבוד מישהו שיצא מהכלא
Photographer: Tamar Fleishman
15/03/2020
שיירת רכבים דוהרת בצהלות ונפנופי דגלים לכבוד מישהו שיצא מהכלא
תמונה בונוס לימים הנוראים
Photographer: Tamar Fleishman
15/03/2020
הגג של בית משפחת עיד מלא בעשרות אבנים כאלה שהושלכו ע"י המתנחלים
Photographer: Ziyona S
08/03/2020
בורין, מדאמה: צעירים בני הכפר מנסים לעצור את הטרור היהודי והצבא עוצר אותם
Photographer:
08/03/2020
בורין: בנוסף להתנכלויות של מתנחלים הצבא תוקף את הכפר בגז מדמיע
Photographer:
08/03/2020
מחסום בימי קורונה
Photographer: Tamar Fleishman
08/03/2020
החלון הצפוני שנשבר מזריקת האבנים
Photographer: Ziyona S
08/03/2020
בורין: הצבא עוצר ומכתר קבוצת תושבים מהכפר בעת תקיפת המתנחלים
Photographer:
07/03/2020
בורין: הצבא תוקף את הכפר ברימוני גז ורימוני הלם
Photographer:
07/03/2020
מחסום עאנין: פעם בשנה באביב הטבע עושה חסד עם אתרי הכיבוש המכוערים
Photographer: Neta Golan
04/03/2020
שלט "סכנה כאן בונים" משמאל לשער האני בדרך להתנחלות עץ אפרים
Photographer: Karin L
03/03/2020
הטרקטור מימין עוזב את העגלה והסחורה ליד מחסום 914
Photographer: Karin L
03/03/2020
גם הילדים נהנים מהשקט ומהפריחה, זמנית
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
גשר הולכי הרגל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
02/03/2020
גשר הולכי הרגל, משמאל היציאה ממחסום הולכי הרגל, מימין מחסום הרכב ולמטה חנה ש. במעיל האדום
"המשרד של "חניית האחים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
02/03/2020
כבשים רועות בשדה הירוק
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
התלמידה המוכשרת ביותר
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
מחסום ברטעה: חוזרים הביתה מהעבודה בישראל
Photographer: Ruti Tuval
29/02/2020
מת"ק עציון: המשרד המאולתר של מחסום ווטש
Photographer: Natanya Ginsburg
27/02/2020
חרבת מופאקרה בכפר המערות, בדרום הר חברון
Photographer: Hagit Back
27/02/2020
דרום הר חברון: חרבת מופאקרה, כפר המערות
Photographer: Hagit Back
27/02/2020
חרבת מופאקרה בדרום הר חברון
Photographer: Hagit Back
27/02/2020
המדרגות העולות לגשר הולכי הרגל, ליד המחסום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
26/02/2020
הקיוסק שוב עבר מקום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
26/02/2020
בקעת הירדן: אבו חלף ובידו צרור עלי חרדל
Photographer: Nurit Popper
26/02/2020
בקעת הירדן: ר' עם השמסייה החדשה
Photographer: Nurit Popper
26/02/2020
אזור החניה לשעבר נסלל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
26/02/2020
בקעת הירדן: נטיעות חדשות בשטח מרעה
Photographer: Nurit Popper
26/02/2020
מחסום ברטעה: דגים מיפו, רוני מתפעלת מהברבוניות
Photographer: Shuli Bar
26/02/2020
אזור החניה לשעבר סלול
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
26/02/2020
מחסום עאנין: לפני ששמו את הגדר הלכנו כל יום לישראל והחיים היו דבש
Photographer: Shuli Bar
26/02/2020
בצד הישראלי האשפה נאספת כרגיל
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
26/02/2020
האזור המזרחי העליון ליד המחסום
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
26/02/2020
האזור המזרחי העליון ליד המחסום (חנה ש. במעיל האדום)