Photo Browser | Page 8 | מחסוםווטש

Photo Browser

מחסום ברטעה: אופנת הקורונה
מחסום ברטעה: אופנת הקורונה
18/08/2020 Photo: Ruti Tuval
18/08/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום יעבד - עבר בהצלחה בין הבטונדות
מחסום יעבד - עבר בהצלחה בין הבטונדות
18/08/2020 Photo: Ruti Tuval
18/08/2020
Photo: Ruti Tuval
דרום הר חברון: על גבעה מול סוסיא צומחת שכונת קרוונים. מאחז חדש?
דרום הר חברון: על גבעה מול סוסיא צומחת שכונת קרוונים. מאחז חדש?
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
דרום הר חברון, אום פאקארה: פאדל וחדרה, שרוקמת קישוט לשמלת הכלולות של בתם
דרום הר חברון, אום פאקארה: פאדל וחדרה, שרוקמת קישוט לשמלת הכלולות של בתם
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
דרום הר חברון, אום פאגארה: ארבעת ילדי המשפחה משתי אמהות
דרום הר חברון, אום פאגארה: ארבעת ילדי המשפחה משתי אמהות
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
דרום הר חברון:  שכונת קראוונים חדשה מול סוסיא. עוד מאחז נולד?
דרום הר חברון: שכונת קראוונים חדשה מול סוסיא. עוד מאחז נולד?
18/08/2020 Photo: Ariela Slonim
18/08/2020
Photo: Ariela Slonim
בקעת הירדן: שטח השיפוט של התנחלות חמרה לפי תצלום אווירי
בקעת הירדן: שטח השיפוט של התנחלות חמרה לפי תצלום אווירי
13/08/2020 Photo:
13/08/2020
Photo:
בקעת הירדן, נורית מביאה ארגז מזון לחמרה
בקעת הירדן, נורית מביאה ארגז מזון לחמרה
13/08/2020 Photo: Daphne Banai
13/08/2020
Photo: Daphne Banai
דפנה ממיינת ירקות בשוק הסיטונאי
דפנה ממיינת ירקות בשוק הסיטונאי
13/08/2020 Photo: Nurit Poper
13/08/2020
Photo: Nurit Poper
השלט של חניית האחים – חניה + שירותי משרד
השלט של חניית האחים – חניה + שירותי משרד
12/08/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
12/08/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מבנה השירותים ליד המחסום הישן
מבנה השירותים ליד המחסום הישן
12/08/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
12/08/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הכניסה לשירותים הנעולים
הכניסה לשירותים הנעולים
12/08/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
12/08/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הצד השני
הצד השני
12/08/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
12/08/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
צומת ברטעה המזרחית: המעבר הראשי מהגדה לישראל עבר לכאן. אין מגבלות
צומת ברטעה המזרחית: המעבר הראשי מהגדה לישראל עבר לכאן. אין מגבלות
12/08/2020 Photo: Shuli Bar
12/08/2020
Photo: Shuli Bar
דרום הר חברון: אזור התעשייה של המשפחה, כאן מכינים גבינת לבאנה
דרום הר חברון: אזור התעשייה של המשפחה, כאן מכינים גבינת לבאנה
12/08/2020 Photo: Ariela Slonim
12/08/2020
Photo: Ariela Slonim
דרום הר חברון: תבואת הקיץ המיועדת להאכלת הכבשים בחורף
דרום הר חברון: תבואת הקיץ המיועדת להאכלת הכבשים בחורף
12/08/2020 Photo: Ariela Slonim
12/08/2020
Photo: Ariela Slonim
הפרצה בשער
הפרצה בשער
12/08/2020 Photo: Pitzy
12/08/2020
Photo: Pitzy
אשה מבוגרת
אשה מבוגרת
12/08/2020 Photo: Pitzy
12/08/2020
Photo: Pitzy
קבצנית בכניסה למחסום
קבצנית בכניסה למחסום
12/08/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
12/08/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
בניית מסלולים להולכי רגל
בניית מסלולים להולכי רגל
09/08/2020 Photo: Tamar Fleishman
09/08/2020
Photo: Tamar Fleishman
שלט חדש
שלט חדש
09/08/2020 Photo: Tamar Fleishman
09/08/2020
Photo: Tamar Fleishman
כביש היצאה מ"מעבר אריאל"
כביש היצאה מ"מעבר אריאל"
07/08/2020 Photo: Irit Segoli
07/08/2020
Photo: Irit Segoli
תפילה
תפילה
07/08/2020 Photo: Irit Segoli
07/08/2020
Photo: Irit Segoli
מפת אזור אריאל
מפת אזור אריאל
07/08/2020 Photo: Irit Segoli
07/08/2020
Photo: Irit Segoli
נערים פלסטינים
נערים פלסטינים
07/08/2020 Photo: Irit Segoli
07/08/2020
Photo: Irit Segoli
כפותי ידיים עם פלנלית על העיניים
כפותי ידיים עם פלנלית על העיניים
07/08/2020 Photo: Irit Segoli
07/08/2020
Photo: Irit Segoli
צומת ברטעה המזרחית: בעקבות המעבר החופשי בגדר המערכת, יש כאן תחנת הסעים רשמית
צומת ברטעה המזרחית: בעקבות המעבר החופשי בגדר המערכת, יש כאן תחנת הסעים רשמית
06/08/2020 Photo: Tami Ritov
06/08/2020
Photo: Tami Ritov
צומת ברטעה המזרחית: קפה קטן בדרך לעבודה בישראל. אתם רואים מסיכות?
צומת ברטעה המזרחית: קפה קטן בדרך לעבודה בישראל. אתם רואים מסיכות?
06/08/2020 Photo: Tami Ritov
06/08/2020
Photo: Tami Ritov
מול צומת ברטעה המזרחית, בצד הגדה: השער של גדר ההפרדה נעול, הפרצה לידו פתוחה
מול צומת ברטעה המזרחית, בצד הגדה: השער של גדר ההפרדה נעול, הפרצה לידו פתוחה
06/08/2020 Photo:
06/08/2020
Photo:
בקעת הירדן: דרכי עפר נידחות בהן נסענו
בקעת הירדן: דרכי עפר נידחות בהן נסענו
06/08/2020 Photo: Rachel Afek
06/08/2020
Photo: Rachel Afek
במאהל בעין אל בידה
במאהל בעין אל בידה
06/08/2020 Photo: Rachel Afek
06/08/2020
Photo: Rachel Afek
אל פארסיה בקעת הירדן: נערים מהתנחלות מחולה משתלטים על הגבעה הסמוכה, שותלים עצים ומעבירים צינור מים
אל פארסיה בקעת הירדן: נערים מהתנחלות מחולה משתלטים על הגבעה הסמוכה, שותלים עצים ומעבירים צינור מים
06/08/2020 Photo: Rachel Afek
06/08/2020
Photo: Rachel Afek
רכבים ממתינים לעוברים בפרצות הגדר.
רכבים ממתינים לעוברים בפרצות הגדר.
05/08/2020 Photo: Shuli Bar
05/08/2020
Photo: Shuli Bar
בכניסה לעיירה ברטעה: ג'יפ צבאי חוסם מעבר סחורות שעברו בפרצות הגדר
בכניסה לעיירה ברטעה: ג'יפ צבאי חוסם מעבר סחורות שעברו בפרצות הגדר
05/08/2020 Photo: Shuli Bar
05/08/2020
Photo: Shuli Bar
מחסום עאנין: הפרצה הגדולה בגדר המערכת במחסום עאנין, רכב יכול לעבור בה
מחסום עאנין: הפרצה הגדולה בגדר המערכת במחסום עאנין, רכב יכול לעבור בה
05/08/2020 Photo: ruti
05/08/2020
Photo: ruti
מחסום עאנין: מרינה על רקע הזריחה
מחסום עאנין: מרינה על רקע הזריחה
05/08/2020 Photo: Ruti Tuval
05/08/2020
Photo: Ruti Tuval