Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

התלמידה המוכשרת ביותר
Rachel Afek 02/03/2020
גם הילדים נהנים מהשקט ומהפריחה, זמנית
Rachel Afek 02/03/2020
מפעל "יאנאבי” לבקבוקי מים טריים
Yanabi Factory which bottles fresh water
Ana S 01/03/2020
עבודת יד של נשות ביתא
Traditional handicraft by Beita women
Ana S 01/03/2020
מחסום ברטעה: חוזרים הביתה מהעבודה בישראל
Ruti Tuval 29/02/2020
חרבת מופאקרה בכפר המערות, בדרום הר חברון
Hagit Back 27/02/2020
דרום הר חברון: חרבת מופאקרה, כפר המערות
Hagit Back 27/02/2020
חרבת מופאקרה בדרום הר חברון
Hagit Back 27/02/2020
אישה יושבת ליד קרוסלה ומספר גברים פלסטינים לידה
מת"ק עציון: המשרד המאולתר של מחסום ווטש
Natanya Ginsburg 27/02/2020
הקיוסק שוב עבר מקום
הקיוסק שוב עבר מקום
Ronit Dahan-Ramati 26/02/2020
אזור החניה לשעבר נסלל
אזור החניה לשעבר נסלל
Ronit Dahan-Ramati 26/02/2020
מחסום ברטעה: דגים מיפו, רוני מתפעלת מהברבוניות
Shuli Bar 26/02/2020
אזור החניה לשעבר סלול
אזור החניה לשעבר סלול
Ronit Dahan-Ramati 26/02/2020
מחסום עאנין: לפני ששמו את הגדר הלכנו כל יום לישראל והחיים היו דבש
Shuli Bar 26/02/2020
בצד הישראלי האשפה נאספת כרגיל
בצד הישראלי האשפה נאספת כרגיל
Ronit Dahan-Ramati 26/02/2020
האזור המזרחי העליון ליד המחסום
האזור המזרחי העליון ליד המחסום
Ronit Dahan-Ramati 26/02/2020
המדרגות העולות לגשר הולכי הרגל, ליד המחסום
המדרגות העולות לגשר הולכי הרגל, ליד המחסום
Ronit Dahan-Ramati 26/02/2020
בשכונה קפישה מעבירים סחורות בשיטת גב-אל-גב
בשכונה קפישה מעבירים סחורות בשיטת גב-אל-גב
Michal Tsadik 25/02/2020
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה מקבלים אותנו בשמחה
Ruti Tuval 25/02/2020
מחסום טורה: העדר נשאר במרחב התפר כי לעזים אין תעודת מעבר
Ruti Tuval 25/02/2020
חסימה נגד כבשים
חסימה נגד כבשים
Raya Yeor 25/02/2020
חברון, המרחב הציבורי סביב מערכת המכפלה
Hagit Back 24/02/2020
חברון: מערת המכפלה
Hagit Back 24/02/2020
מפת בצלם: השטח הפלסטיני לשם נכנסו דחפורי צה"ל כגנבים בלילה
Iirit Segoli 24/02/2020
מפת בצלם, אזור ההשתלטות הלילית של דחפורי צה"ל
Iirit Segoli 24/02/2020
ב- 25.2.20 בלילה מתנחלים התגנבו ליאסוף, חתכו צמיגים וריססו כתובות מלחמה
Iirit Segoli 24/02/2020
מקאם אבו אלעוף על אדמת הכפר הפלסטיני סינג'יל
Irit Segoli 24/02/2020
עבודות בתוך וסביב למחסום קלנדיה
עבודות בתוך וסביב למחסום קלנדיה
Tamar Fleishman 23/02/2020
חיילים במחסום ג'בע
חיילים במחסום ג'בע
Tamar Fleishman 23/02/2020
 רכב צבאי חנה בפתח הכפר חיזמא.
רכב צבאי חנה בפתח הכפר חיזמא.
Tamar Fleishman 23/02/2020
בקעת הירדן: מתנחלים סוגרים את המרעה בחוטי תיל כדי למנוע מרועים מקומיים לרעות את עדריהם
Rina Zur 22/02/2020
מפות נלוות לתכנית מפורטת, מת"ק עציון
Ronit Dahan Ramati 20/02/2020
הודעה על הפקדת תכנית מפורטת
Ronit Dahan Ramati 20/02/2020
בקעת הירדן, בעקבה עם חאג' סמי ועוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
Nurit Poper 19/02/2020
בקעת הירדן" מבני מגורים ומכלאות לבעלי חיים במאחז שירת העשבים
Nurit Popper 19/02/2020
בקעת הירדן: מכוניות מעוכבות במחסום חמרה
Nurit Popper 19/02/2020