Photo Browser | Page 3 | מחסוםווטש

Photo Browser

הכיפה שנשארה כעדה
הכיפה שנשארה כעדה
04/05/2021 Photo: Fathiya Akfa
04/05/2021
Photo: Fathiya Akfa
הנזק לשתילים
הנזק לשתילים
04/05/2021 Photo: Fathiya Akfa
04/05/2021
Photo: Fathiya Akfa
עמדה מרושתת
עמדה מרושתת
30/04/2021 Photo: Tamar Fleishman
30/04/2021
Photo: Tamar Fleishman
שוטרי משמר הגבול מסתלבטים
שוטרי משמר הגבול מסתלבטים
30/04/2021 Photo: Tamar Fleishman
30/04/2021
Photo: Tamar Fleishman
בדרך לבאב חוטה - כיפת הזהב מבצבצת
בדרך לבאב חוטה - כיפת הזהב מבצבצת
30/04/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
30/04/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
הפיצול אחרי שער שכם
הפיצול אחרי שער שכם
30/04/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
30/04/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
פנים שער האריות
פנים שער האריות
30/04/2021 Photo: Ronit Dahan Ramati
30/04/2021
Photo: Ronit Dahan Ramati
תורים ארוכים
תורים ארוכים
30/04/2021 Photo: Tamar Fleishman
30/04/2021
Photo: Tamar Fleishman
קרוב לעמדות הבידוק
קרוב לעמדות הבידוק
30/04/2021 Photo: Tamar Fleishman
30/04/2021
Photo: Tamar Fleishman
בקעת הירדן 29.04.2021
בקעת הירדן 29.04.2021
29/04/2021 Photo: Rachel Afek
סוף אפריל והבקעה יבששששה כאילו אמצע הקיץ
29/04/2021
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן ילדי קהילת חדידיה
בקעת הירדן ילדי קהילת חדידיה
29/04/2021 Photo: Rachel Afek
הילדות בגן של חדידיה מבסוטות לערבב דקלום של הקוראן עם משחקים "חילוניים"
29/04/2021
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן: טבע ונוף
בקעת הירדן: טבע ונוף
29/04/2021 Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן: לטבע יש דרכים משלו להראות את כוחו
29/04/2021
Photo: Rachel Afek
בקעת הירדן
בקעת הירדן
28/04/2021 Photo: Nurit Popper
בצל עץ הדומים מוכרים אבטיחים קטנים במחירים גדולים
28/04/2021
Photo: Nurit Popper
בקעת הרדן: מים במשורה
בקעת הרדן: מים במשורה
28/04/2021 Photo: Nurit Popper
חברת מקורות מאפשר למלא את העוקב אבל רק במשך שש שעות. זה מספיק למלא רק חצי מיכל
28/04/2021
Photo: Nurit Popper
עין עוג'ה
עין עוג'ה
28/04/2021 Photo: Nurit Popper
נביעה חזקה מעין עוג'ה יורדת בשצף בתעלת בטון
28/04/2021
Photo: Nurit Popper
עפרה בשביל
עפרה בשביל
28/04/2021 Photo: Karin Lindner
עפרה בשביל ליד שער האני צופה לעבר התרחבות התנחלות עץ אפרים
28/04/2021
Photo: Karin Lindner
בור מים
בור מים
28/04/2021 Photo: Nurit Popper
28/04/2021
Photo: Nurit Popper
זובעה מראה לנו
זובעה מראה לנו
28/04/2021 Photo: Nurit Popper
בור מים ששיפץ, אותו הצבא מתכנן להרוס
28/04/2021
Photo: Nurit Popper
על הגשר בגבעה מול זבדה
על הגשר בגבעה מול זבדה
27/04/2021 Photo: Neta Golan
??מי הזיז את הבטונדות שלי
27/04/2021
Photo: Neta Golan
שמשותיו המנותצות של רכב באסל
שמשותיו המנותצות של רכב באסל
27/04/2021 Photo: Michal Tsadik
27/04/2021
Photo: Michal Tsadik
חברון
חברון
26/04/2021 Photo: Hagit Back
חברון לג בעומר 2007: ילדי המתנחלים גונבים מהפלסטינים קרשים למדורות. דובר היישוב היהודי בחברון אומר: אני משוכנע שזה נעשה בתום לב
26/04/2021
Photo: Hagit Back
חברון 2021
חברון 2021
26/04/2021 Photo: Hagit Back
ל"ג בעומר בחברון 2021: ילדי המתנחלים ביישוב היהודי בעיר ממשיכים לגנוב מהפלסטינים קרשים למדורות
26/04/2021
Photo: Hagit Back
מראה מעל הגשר
מראה מעל הגשר
23/04/2021 Photo: Tamar Fleishman
מחסום קלנדיה ריק ממכונית ומאנשים ביום ששי השני לחודש הרמדאן
23/04/2021
Photo: Tamar Fleishman
כוחות הביטחון בודקים תעודות
כוחות הביטחון בודקים תעודות
23/04/2021 Photo: Tamar Fleishman
23/04/2021
Photo: Tamar Fleishman
תור נשים
תור נשים
23/04/2021 Photo: Tamar Fleishman
23/04/2021
Photo: Tamar Fleishman
תמונה קבוצתית
תמונה קבוצתית
23/04/2021 Photo: Tamar Fleishman
23/04/2021
Photo: Tamar Fleishman
הובלת מים יקרים במכלים
הובלת מים יקרים במכלים
22/04/2021 Photo: Ariela Slonim
22/04/2021
Photo: Ariela Slonim
מחסום ברטעה בכיכר
מחסום ברטעה בכיכר
22/04/2021 Photo: Hanna Heller
מתארגנים לניסעה לתפילות רמדאן באל אקצה ירושלים
22/04/2021
Photo: Hanna Heller
מחסום באקה המערבית
מחסום באקה המערבית
21/04/2021 Photo: Shuli Bar
החומה אשר מפרידה בין באקה המערבית לבאקה המזרחית
21/04/2021
Photo: Shuli Bar
מחסום באקה המערבית: שער חשמלי
מחסום באקה המערבית: שער חשמלי
21/04/2021 Photo: Shuli Bar
מאחורי שער הברזל נמצאת נזלת עיסא, אחת השכונות של באקה אשר הועברה בכוח גדר ההפרדה לבאקה המזרחית. פעם היה פה שוק שוקק חיים
21/04/2021
Photo: Shuli Bar
בקעת הירדן אזור פסאיל
בקעת הירדן אזור פסאיל
21/04/2021 Photo: Nurit Popper
חוות מלאכי השלום שמשכינים הרס ואלימות על כל סביבתם
21/04/2021
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן, פסאיל, אוהל
בקעת הירדן, פסאיל, אוהל
21/04/2021 Photo: Nurit Popper
אלה תנאי המגורים של חברי קהילת הרועים בפסאיל
21/04/2021
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן, חומסה
בקעת הירדן, חומסה
21/04/2021 Photo: Nurit Popper
שרידי ההריסות שבעליהם כבר לא מוצאים כוח לפנותם
21/04/2021
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן, מע'רייר
בקעת הירדן, מע'רייר
21/04/2021 Photo: Nurit Popper
הכניסה או היציאה ממטע הזיתים השייך לפלסטינים חסומה בתל עפר ואבנים. מי עשה את זה?
21/04/2021
Photo: Nurit Popper
בקעת הירדן, חומסה
בקעת הירדן, חומסה
21/04/2021 Photo: Nurit Popper
אוהל מסודר וארוך
21/04/2021
Photo: Nurit Popper
מחסום חדש בקלקיליה 2021
מחסום חדש בקלקיליה 2021
19/04/2021 Photo: Anat Tueg
מחסום חדש בצד המערבי-דרומי במכשול ההפרדה של קלקיליה
19/04/2021
Photo: Anat Tueg