Photo Browser | מחסוםווטש

Photo Browser

עוג'ה בקעת הירדן: נטיעות טו בשבט סמוך למאחז בלתי חוקי, על אדמה ששייכת לכאורה לוואקף המוסלמי
Rita Mendes-Flohr 18/02/2020
עוג'ה בקעת הירדן: פסטורליה בלתי אפשרית, בכל רגע צפוי להגיח הקוזאק היהודי...
Rita Mendes-Flohr 18/02/2020
מחסום ברטעה: החניונים מתפוצצים והמשטרה מטילה קנסות כבדים על חניה בלתי חוקית
Ruti Tuval 18/02/2020
עוג'ה, בקעת הירדן: ג'יפ צבאי רודף עדר פלסטיני כדי להרחיקו מהמאחז הבלתי חוקי הסמוך
Rita Mendes-Flohr 18/02/2020
מחסום ברטעה: מוכרי הקפה הקטנים מתרוצצים בין המכוניות
Ruti Tuval 18/02/2020
עצי השקד הפורחים במעלה ההר סמוך ליצהר
עצי השקד הפורחים במעלה ההר סמוך ליצהר
Ziyona S 18/02/2020
הבית בבורין סמוך ליצהר שחלונותיו מסורגים
הבית בבורין סמוך ליצהר שחלונותיו מסורגים
Ziyona S 18/02/2020
שלט עם פרטי סלילת הכביש החדש שהמועצה והרשות סללו.
שלט עם פרטי סלילת הכביש החדש שהמועצה והרשות סללו.
Ziyona S 18/02/2020
היסודות של אחד הבתים שבנייתם הופסקה
היסודות של אחד הבתים שבנייתם הופסקה
Ziyona S 18/02/2020
תלוליות החצץ המונעות המשך בניית הבתים
תלוליות החצץ המונעות המשך בניית הבתים
Ziyona S 18/02/2020
שורה של שתילי גפן נטועים
שורה של שתילי גפן נטועים
Nurit Popper 17/02/2020
חברון: סוף סוף אחרי 20 שנה יש לב' אישור לחנות את מכוניתו ליד הבית
Hagit Back 17/02/2020
מת"ק עציון: בהגיענו אנשים אלה עוד המתינו כשעה עד שהוכנסו למשרדים
Natanya Ginsburg 17/02/2020
מת"ק עציון: אנשים אלה באו לברר אם אדמותיהם עדיין בבעלותם או עברו לידי המתנחלים!
17/02/2020
מת"ק עציון: שירותי הנשים נעולים כבר שבועיים. מניסיון העבר זה ייקח חודשים עד שיתקנו את התקלה
Natanya Ginsburg 17/02/2020
שותלים שתילי גפנים בבית אומר
Nurit Poper 17/02/2020
בית אומר: שתילי גפן לפני הנטיעה
Nurit Poper 17/02/2020
בית אומר: שורה של שתילי גפן נטועים
Nurit Poper 17/02/2020
שותלים שתילי גפנים בבית  אומר
שותלים שתילי גפנים בבית אומר
Nurit Popper 17/02/2020
במנוחה ליד הטרקטור
במנוחה ליד הטרקטור
Nurit Popper 17/02/2020
שתילי גפן
שתילי גפן
Nurit Popper 17/02/2020
אישה משוחחת עם גבר על רקע כניסה למנהרה ממתכת
תרקומיא שיחה עם אדם מנוע מעבר
אורח 16/02/2020
תרקומיא מבט מהצד בשעה רגועה
ויוי ק 16/02/2020
תרקומיא-לשירות אלפי אנשים.
16/02/2020
Sign maintenance at the checkpoint
תחזוקת שלטים במחסום מיתר
Vivi K 16/02/2020
Tamar Fleishman 16/02/2020
Tamar Fleishman 16/02/2020
Tamar Fleishman 16/02/2020
Tamar Fleishman 16/02/2020
מחסום באקה: שקט ללא תנועה
Ruti Tuval 15/02/2020
מחסום באקה: שקט וללא פעילות
Ruti Tuval 15/02/2020
מחסום באקה: בין החומה לגדר
Ruti Tuval 15/02/2020
מחסום שוויקה
Ruti Tuval 15/02/2020
רק בני הבית הבודד בשביכה עוברים במחסום זה
Ruti Tuval 15/02/2020
בקעת הירדן: המאחז החדש דרומית להתנחלות משכיות מצידו המערבי של כביש אלון
Nurit Poper 12/02/2020
מת"ק עציון: על הקיר תלויה הודעה על הפקדת תוכנית מפורטת ולצידה המפות הנלוות לתכנית
Ronit Dahan-Ramati 12/02/2020