Photo Browser | Page 4 | מחסוםווטש

Photo Browser

במאהל בעין אל בידה
במאהל בעין אל בידה
06/08/2020 Photo: Rachel Afek
06/08/2020
Photo: Rachel Afek
אל פארסיה בקעת הירדן: נערים מהתנחלות מחולה משתלטים על הגבעה הסמוכה, שותלים עצים ומעבירים צינור מים
אל פארסיה בקעת הירדן: נערים מהתנחלות מחולה משתלטים על הגבעה הסמוכה, שותלים עצים ומעבירים צינור מים
06/08/2020 Photo: Rachel Afek
06/08/2020
Photo: Rachel Afek
מחסום עאנין: הפרצה הגדולה בגדר המערכת במחסום עאנין, רכב יכול לעבור בה
מחסום עאנין: הפרצה הגדולה בגדר המערכת במחסום עאנין, רכב יכול לעבור בה
05/08/2020 Photo: ruti
05/08/2020
Photo: ruti
מחסום עאנין: מרינה על רקע הזריחה
מחסום עאנין: מרינה על רקע הזריחה
05/08/2020 Photo: Ruti Tuval
05/08/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום יעבד: מונות ריקות בדרך לג' נין
מחסום יעבד: מונות ריקות בדרך לג' נין
05/08/2020 Photo: Ruti Tuval
05/08/2020
Photo: Ruti Tuval
רכבים ממתינים לעוברים בפרצות הגדר.
רכבים ממתינים לעוברים בפרצות הגדר.
05/08/2020 Photo: Shuli Bar
05/08/2020
Photo: Shuli Bar
בכניסה לעיירה ברטעה: ג'יפ צבאי חוסם מעבר סחורות שעברו בפרצות הגדר
בכניסה לעיירה ברטעה: ג'יפ צבאי חוסם מעבר סחורות שעברו בפרצות הגדר
05/08/2020 Photo: Shuli Bar
05/08/2020
Photo: Shuli Bar
עסירה אל קיבליה: אחד הישובים הפלסטינים, שיצהר התנחלה בקירבם.
עסירה אל קיבליה: אחד הישובים הפלסטינים, שיצהר התנחלה בקירבם.
01/08/2020 Photo: מפה
01/08/2020
Photo: מפה
אזור תורמוס עיא, זרוע האחזיויות והתנחלויות הוצצים בין הכפרים הפלסטינים
אזור תורמוס עיא, זרוע האחזיויות והתנחלויות הוצצים בין הכפרים הפלסטינים
01/08/2020 Photo: מפה
01/08/2020
Photo: מפה
המראה שנגלה לעינינו בצד הפלסטיני
המראה שנגלה לעינינו בצד הפלסטיני
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
מתחת לסככה צפיפות רבה, בייחוד ליד 3 הכניסות
מתחת לסככה צפיפות רבה, בייחוד ליד 3 הכניסות
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
תור שלישי מכיוון א-רם
תור שלישי מכיוון א-רם
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
התורים מכיוון קלנדיה ואבו רמזי מימין
התורים מכיוון קלנדיה ואבו רמזי מימין
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
שני תורים ארוכים מכיוון קלנדיה
שני תורים ארוכים מכיוון קלנדיה
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
תורים משני הכיוונים
תורים משני הכיוונים
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
חניות מסומנות במגרש החדש ישן
חניות מסומנות במגרש החדש ישן
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
יש גם חניה לאוטובוסים
יש גם חניה לאוטובוסים
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
הקיוסק עלה אל תוך מגרש החניה
הקיוסק עלה אל תוך מגרש החניה
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
צמיגים עם אבנים בתוכם למניעת חניה על המדרכה
צמיגים עם אבנים בתוכם למניעת חניה על המדרכה
28/07/2020 Photo: Ronit Dahan-Ramati
28/07/2020
Photo: Ronit Dahan-Ramati
קרוב למחסום מיתר מתנהל מעבר חופשי מהגדה לישראל דרך פרצות בגדר. באין מפריע.
קרוב למחסום מיתר מתנהל מעבר חופשי מהגדה לישראל דרך פרצות בגדר. באין מפריע.
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
במרחק יריקה ממחסום מיתר פלסטינים עוברים חופשי דרך פרצה בגדר, לישראל ובחזרה לגדה
במרחק יריקה ממחסום מיתר פלסטינים עוברים חופשי דרך פרצה בגדר, לישראל ובחזרה לגדה
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
מת"ק חברון: בפיקוח צה"ל הפלסטינים מתגודדים בצפיפות רבה בתור וללא מסיכות
מת"ק חברון: בפיקוח צה"ל הפלסטינים מתגודדים בצפיפות רבה בתור וללא מסיכות
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
חברון:"בית המריבה בין קריית ארבע למערת המכפלה עובר שיפוץ ויימסר ליהודים
חברון:"בית המריבה בין קריית ארבע למערת המכפלה עובר שיפוץ ויימסר ליהודים
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
חברון, מעבר הזית: שרידי מבנה פרטי שנועד לבדיקות קורנה. מי הרס? מעניין. הצבא
חברון, מעבר הזית: שרידי מבנה פרטי שנועד לבדיקות קורנה. מי הרס? מעניין. הצבא
27/07/2020 Photo: Hagit Back
27/07/2020
Photo: Hagit Back
מחסום עאנין: מעבירים גרוטאות לכפר
מחסום עאנין: מעבירים גרוטאות לכפר
23/07/2020 Photo: Ruti Tuval
23/07/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום ברטעה: פינת המתנה בשרוול
מחסום ברטעה: פינת המתנה בשרוול
23/07/2020 Photo: Tami Ritov
23/07/2020
Photo: Tami Ritov
מחסןם ברטעה: בבקרים המחסום ריק למדי. הרוב עוברים בפרצות בגדר
מחסןם ברטעה: בבקרים המחסום ריק למדי. הרוב עוברים בפרצות בגדר
23/07/2020 Photo: Tami Ritov
23/07/2020
Photo: Tami Ritov
מחסום טורה: התקהלות נדירה, צחכים למפתח של השער...
מחסום טורה: התקהלות נדירה, צחכים למפתח של השער...
23/07/2020 Photo:
23/07/2020
Photo:
"נפל בעת פעילות מבצעית בהגנה על היישוב היהודי בעיר האבות חברון"?
"נפל בעת פעילות מבצעית בהגנה על היישוב היהודי בעיר האבות חברון"?
22/07/2020 Photo: Lea Shakdiel
22/07/2020
Photo: Lea Shakdiel
מחסום עאנין: העם נגד הסיפוח
מחסום עאנין: העם נגד הסיפוח
20/07/2020 Photo: Ruti Tuval
20/07/2020
Photo: Ruti Tuval
מחסום עאנין: גרוטאות עוברות
מחסום עאנין: גרוטאות עוברות
20/07/2020 Photo: Ruti Tuval
20/07/2020
Photo: Ruti Tuval
עצי זית גדולים נשרפים בעקבות הצתה
עצי זית גדולים נשרפים בעקבות הצתה
19/07/2020 Photo: Local Palestinian resident
19/07/2020
Photo: Local Palestinian resident
מתנחלים מיצהר הציתו אש בג'בל סלמאן
מתנחלים מיצהר הציתו אש בג'בל סלמאן
18/07/2020 Photo: Local Palestinian resident
18/07/2020
Photo: Local Palestinian resident
מחסום טורה: הזבל חזר הביתה
מחסום טורה: הזבל חזר הביתה
15/07/2020 Photo: Hanna Heler
15/07/2020
Photo: Hanna Heler
מחסום ברטעה: התוספת החדשה למסלול המעבר אל הטרמינל (שרוול)
מחסום ברטעה: התוספת החדשה למסלול המעבר אל הטרמינל (שרוול)
14/07/2020 Photo: ruti
14/07/2020
Photo: ruti
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה בבניית העיר חריש
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה בבניית העיר חריש
14/07/2020 Photo: Ruti Tuval
14/07/2020
Photo: Ruti Tuval