| Page 55 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ב', 25.02.2008 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים 68
ב', 25.02.2008 אשקלון - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר 67
א', 24.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 66
ה', 21.02.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, חקירת עד 65
ד', 20.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים 64
ב', 18.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר 63
ד', 13.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים 62
ד', 13.02.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור 61
ב', 11.02.2008 אשקלון - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 60
ב', 11.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר 59
ה', 07.02.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור 58
ד', 06.02.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 57
ג', 05.02.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר 56
ב', 04.02.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים 55
ב', 28.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות 54
א', 27.01.2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח 53
ה', 24.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור 52